Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Erfelek Stream and Ecological Importance

Year 2017, Volume: 32 Issue: 2, 91 - 94, 29.12.2017
https://doi.org/10.28955/alinterizbd.342467

AbstractAlthough the Erfelek Stream is a small stream with a total length of 80 km and a flood discharge of 302.1 m3/sec, from its source to the place where it merges with the sea. It is ecologically very important for its immediate environment in terms of the zonations created by it and the groups of living organisms it contains. The fact that it is the only stream that reaches the sea by forming a delta between the Kızılırmak and Filyos Stream and that it reaches the sea by drawing meanders in the delta after different geological formations it passes through starting from an altitude of 1370 meters allows it to be a stream rich in biodiversity. Karagöl, which is connected with the sea, which is almost destroyed within the delta, and the Aksaz wetlands, which are still continuing their existence increase the importance of the stream in terms of both aquatic products and other groups of living organisms. In the fauna and flora of the Erfelek stream, the presence e few benthic

On this study, the importance of biodiversity and ecology of Erfelek Stream is aimed to be revealed  as a result of present data and preliminary observations.

References

 • Anonymous 2015a. 2014 Yılı İl Çevre Durum Raporu, T.C. Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Anonymous 2015b. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2015, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı.
 • APHA, 1998. Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition, American Public Health Association, Washington, DC.
 • Aydınlı, C., 2008. Sultansuyu Çayı (Malatya)’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 89
 • Brittain, J., E. 1982. Biology of Mayflies, Ann. Rev. Entomol., (27): 119-147.
 • Brittain, J., E., Sartori, M. 2003. “Ephemeroptera (Mayflies) ”, In; Encyclopedia of Insects, (Ed; Resh, V. H. and Carde, R. T. ), Academic Press, Amsterdam, 373-380.
 • Demir, Ö., 2005. Sedimentteki Makro omurgasızlarla Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa
 • Ertorun, N. and Tanatmış, M. 2004. Erfelek çayı (Sinop) 'nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası, Anadolu University Journal of Science and Technology, CiltıVa\.; 5 - Sayı/No (1): 107-114.
 • Güven, N., 2000: Türkiye Su samuru projesi. Tabiat ve İnsan Dergisi, Ankara, yıl 34 (1): 32-36. Harker, J., 1989. Mayflies, Naturalist’s Handbook 13, Richmond Publishing Co. Ltd., Slough, England
 • Kazancı, N., 2001. “Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Artvin, Kars İlleri Ephemeroptera (Insecta) Faunasına İlişkin Ön Çalışma”, Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi; V, İmaj Yayınevi: 72
 • Öktener, A., 2004. A Preliminary Research On Mollusca Species Of SomeFreshwaters Of Sinop And Bafra. G. Ü., Fen Bilimleri Dergisi. 17 (2): 21-30.
 • Yardım Ö. and Erdem Y., 2010. Sinop İlinde Bulunan Bazı Lentik Sulardaki İstilacı Balık Türlerinin Durumu, 4. Ulusal Limnoloji Semp., 04-06 Ağustos 2010, Bolu.

Erfelek Çayı ve Ekolojik Önemi

Year 2017, Volume: 32 Issue: 2, 91 - 94, 29.12.2017
https://doi.org/10.28955/alinterizbd.342467

Abstract

Erfelek Çayı kaynağından denize karıştığı bölgeye kadar toplam uzunluğu 80 km, taşkın debisi 302.1 m3/sn olan küçük bir akarsu olmasına rağmen gerek oluşturduğu zonasyonlar gerekse barındırdığı canlı grupları bakımından yakın çevresi için ekolojik olarak çok önemlidir. Kızılırmak ile Filyos Çayı arasında bir delta yaparak denize ulaşan tek akarsu olması, 1370 metre rakımdan başlayarak geçtiği farklı jeolojik formasyonlardan sonra delta içerisinde menderesler çizerek denize ulaşması biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir akarsu olmasını sağlamaktadır. Delta içerisinde neredeyse yok olmuş olan denizle bağlantılı Karagöl ile halen varlığını devam ettiren Aksaz sulak alanları hem su ürünleri hem de diğer canlı grupları bakımından akarsuyun önemini artırmaktadır. Şimdiye kadar Erfelek çayı fauna ve florasında, birkaç bentik omurgasız, balık, kuş, memeli ve bitki türünün varlığı belirlenmiştir.

Bu çalışma ile; mevcut veriler ve ön gözlemler sonucunda Erfelek Çayı’nın biyoçeşitliliği ve ekolojisinin öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.
References

 • Anonymous 2015a. 2014 Yılı İl Çevre Durum Raporu, T.C. Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Anonymous 2015b. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2015, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı.
 • APHA, 1998. Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition, American Public Health Association, Washington, DC.
 • Aydınlı, C., 2008. Sultansuyu Çayı (Malatya)’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 89
 • Brittain, J., E. 1982. Biology of Mayflies, Ann. Rev. Entomol., (27): 119-147.
 • Brittain, J., E., Sartori, M. 2003. “Ephemeroptera (Mayflies) ”, In; Encyclopedia of Insects, (Ed; Resh, V. H. and Carde, R. T. ), Academic Press, Amsterdam, 373-380.
 • Demir, Ö., 2005. Sedimentteki Makro omurgasızlarla Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa
 • Ertorun, N. and Tanatmış, M. 2004. Erfelek çayı (Sinop) 'nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası, Anadolu University Journal of Science and Technology, CiltıVa\.; 5 - Sayı/No (1): 107-114.
 • Güven, N., 2000: Türkiye Su samuru projesi. Tabiat ve İnsan Dergisi, Ankara, yıl 34 (1): 32-36. Harker, J., 1989. Mayflies, Naturalist’s Handbook 13, Richmond Publishing Co. Ltd., Slough, England
 • Kazancı, N., 2001. “Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Artvin, Kars İlleri Ephemeroptera (Insecta) Faunasına İlişkin Ön Çalışma”, Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi; V, İmaj Yayınevi: 72
 • Öktener, A., 2004. A Preliminary Research On Mollusca Species Of SomeFreshwaters Of Sinop And Bafra. G. Ü., Fen Bilimleri Dergisi. 17 (2): 21-30.
 • Yardım Ö. and Erdem Y., 2010. Sinop İlinde Bulunan Bazı Lentik Sulardaki İstilacı Balık Türlerinin Durumu, 4. Ulusal Limnoloji Semp., 04-06 Ağustos 2010, Bolu.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Öztekin YARDIM

Türkiye


Yakup ERDEM

Türkiye


Levent BAT This is me

Türkiye


Eylem AYDEMİR ÇİL

Türkiye

Publication Date December 29, 2017
Acceptance Date December 5, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 32 Issue: 2

Cite

APA
YARDIM, Ö., ERDEM, Y., BAT, L., AYDEMİR ÇİL, E. (2017). The Erfelek Stream and Ecological Importance. Alinteri Journal of Agriculture Science, 32(2), 91-94. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.342467
MLA
YARDIM, Öztekin et al. “The Erfelek Stream and Ecological Importance”. Alinteri Journal of Agriculture Science, vol. 32, no. 2, 2017, pp. 91-94, doi:10.28955/alinterizbd.342467.
Chicago
YARDIM, Öztekin, Yakup ERDEM, Levent BAT, and Eylem AYDEMİR ÇİL. “The Erfelek Stream and Ecological Importance”. Alinteri Journal of Agriculture Science 32, no. 2 (December 2017): 91-94. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.342467.
EndNote
YARDIM Ö, ERDEM Y, BAT L, AYDEMİR ÇİL E (December 1, 2017) The Erfelek Stream and Ecological Importance. Alinteri Journal of Agriculture Science 32 2 91–94.
ISNAD
YARDIM, Öztekin et al. “The Erfelek Stream and Ecological Importance”. Alinteri Journal of Agriculture Science 32/2 (December 2017), 91-94. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.342467.
AMA
YARDIM Ö, ERDEM Y, BAT L, AYDEMİR ÇİL E. The Erfelek Stream and Ecological Importance. Alinteri Journal of Agriculture Science. December 2017;32(2):91-94. doi:10.28955/alinterizbd.342467
Vancouver
YARDIM Ö, ERDEM Y, BAT L, AYDEMİR ÇİL E. The Erfelek Stream and Ecological Importance. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017;32(2):91-4.
IEEE
Ö. YARDIM, Y. ERDEM, L. BAT, and E. AYDEMİR ÇİL, “The Erfelek Stream and Ecological Importance”, Alinteri Journal of Agriculture Science, vol. 32, no. 2, pp. 91–94, 2017, doi: 10.28955/alinterizbd.342467.
JAMA
YARDIM Ö, ERDEM Y, BAT L, AYDEMİR ÇİL E. The Erfelek Stream and Ecological Importance. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017;32:91–94.