Year 2018, Volume 33 , Issue 1, Pages 113 - 117 2018-06-30

Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions

Melih OKCU [1]


As the world’s population increases tremendously, mankind harmed the environment by applying different techniques to be able to close the deficit for food and consequently this resulted in the questioning of the effects of production techniques on food security, quality, animal welfare and their impacts on environment. Organic agriculture is developed with the help of policies that are driven by environmental and food safety. Organic livestock farming increased correlated to the increase of organic agriculture. However, getting healthy, safe and sound products from animals is only possible with the consumption of well qualified feed. Nowadays, unsatisfactory field productions, improper soil cultivation methods and more other obstacles which restrict the improvement of forage plants. In this review article, the current situation of cultivation in Turkey as well as in the world, imperfections and solution offers to those problems are stated.

Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Dünya nüfusunun hızla artması sonucu insanoğlu ortaya çıkan gıda açığını kapatabilmek için değişik metotlar uygulayarak doğayı tahrip etmiştir. Bunun sonucunda üretimde kullanılan metotların gıda güvenliği, kalitesi, hayvan refahı ve çevre üzerinde olan etkileri sorgulanmaya başlanmıştır. Tarımsal üretimde çevre ve gıda güvenliğini esas alan ve destekleyen politikalar ile organik tarım geliştirilmiştir. Organik tarımdaki gelişme beraberinde organik hayvancılığın da artmasını sağlamıştır. Ancak hayvanlardan sağlıklı ürün elde etmek sağlıklı ve kaliteli yem tüketilmesi ile sağlanmaktadır. Günümüzde mevcut üretim alanlarının istenilen seviyede olmaması, yanlış toprak işleme uygulamaları gibi daha birçok problem organik yem bitkileri yetiştiriciliğinin önünde bir engel teşkil etmektedir. Bu makalede Dünyada ve Türkiye’de yetiştiriciliğin mevcut durumu, eksiklikleri ve bunlara getirilen çözüm önerileri belirtilmiştir.

 • Anonim, 2016. http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler (Erişim Tarihi: 12.08.2017)
 • Dellal,G., Öztürk, A.K., Aksakal, V., Haşimoğlu, S., Uzunçam, R., Pehlivan, E. ve Koşum, N.,2015. Türkiye’de organik hayvansal üretim. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kong., Bildiriler Kitabı-2. s:880-913. 12-16 Ocak 2015 Ankara. ISBN-978-605-01-0676-3.
 • Ertem, A. ve Çiçekli, Ö., 2010. Niçin organik tarım yapmalıyız? Türkiye IV. Organik Tarım Semp., 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, 171-173.
 • FIBL and IFOAM, 2016. The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends.
 • Gökkuş, A, Koç, A., Serin, Y., Çomaklı, B., Tan, M. ve Kantar, F., 1999. Hay yield and nitrogen harvest in smooth bromegrass mixtures with alfalfa and red clover in relation to nitrogen application. European J. Agron., 10: 145-151.
 • Hatipoğlu,R., 2013. Organik tarım ve çayır meralar. Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi. S.55-63. 26-28 Haziran, Kelkit.
 • Okcu, M.,2015. Organik Bitkisel Üretim.ISBN:978-605-4361-56-4.1. Baskı,2015, s.21-34.
 • Töngel,M.Ö ve Ayan, İ., 2005. Samsun ili çayır ve meralarında yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. ANAJAS, 20: 84-93.
 • Nadir, M., İptaş, S., Karadağ, Y. ve Kır, H., 2012. Tokat ili yeşilyurt köyü doğal merasının botanik kompozisyon, kuru madde verimi ve kalitesi. TABAD, 5: 115-117. Serin, Y., Gökkuş, A., Tan, M., Çomaklı, B. ve Koç, A., 1997. Otlakiye amacıyla kullanılabilecek baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ile bunların karışımlarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araşt. Enst. Der., 6 (1): 15-26.
 • Younie, D. and Baars,T., 2012. Organic grassland: Principles, practices and potential. http://www.fao.org./ag/AGP/AGPC/doc/Newpub/perspectives/younie.htm.2012
 • Yolcu, H. ve Tan, M. 2008. Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. J. Agr. Sci., 14: 303-312.
 • Yolcu,H.,Okcu, M. veTan,M.,2014. Türkiye’de organik kaba yem üretiminin mevcut durumu.YYÜ. Tarım Bilimleri Dergisi. 24(2):201-209.
 • Willer,H. and Lernoud, J.,2016. Organic agriculture worldwide 2016: Current Statistics
Primary Language en
Subjects Science
Published Date 2018-1
Journal Section Reviews
Authors

Author: Melih OKCU (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @review { alinterizbd368352, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {113 - 117}, doi = {10.28955/alinterizbd.368352}, title = {Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions}, key = {cite}, author = {OKCU, Melih} }
APA OKCU, M . (2018). Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions. Alinteri Journal of Agriculture Science , 33 (1) , 113-117 . DOI: 10.28955/alinterizbd.368352
MLA OKCU, M . "Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2018 ): 113-117 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/38063/368352>
Chicago OKCU, M . "Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2018 ): 113-117
RIS TY - JOUR T1 - Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions AU - Melih OKCU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.368352 DO - 10.28955/alinterizbd.368352 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 117 VL - 33 IS - 1 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.368352 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.368352 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions %A Melih OKCU %T Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions %D 2018 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 33 %N 1 %R doi: 10.28955/alinterizbd.368352 %U 10.28955/alinterizbd.368352
ISNAD OKCU, Melih . "Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 / 1 (June 2018): 113-117 . https://doi.org/10.28955/alinterizbd.368352
AMA OKCU M . Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2018; 33(1): 113-117.
Vancouver OKCU M . Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2018; 33(1): 117-113.