Year 2018, Volume 33 , Issue 2, Pages 133 - 139 2018-12-29

Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti
Determination of the Capitalization Rate in Agricultural Land in Ağrı Province Central District

Vedat Dağdemir [1] , Emine Aşkan [2] , Okan Demir [3] , Serkan Tercan [4]


Tarım arazilerinin kamulaştırmalarında gelirlerin kapitalizasyonu yönteminin kullanılması yasal olarak zorunludur. Gelirlerin kapitalizasyonu yönteminde kapitalizasyon oranının tespiti çok güç ve önemli bir husustur. Çalışmada Ağrı ili merkez ilçede kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti yapılmıştır. Bu amaçla Ağrı ili Merkez İlçede bulunan 100 köyün 50 tanesinde köy bilgi anket formu doldurulmuştur. Ağrı ili merkez ilçeye bağlı köylerde ortalama net gelir kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde sırasıyla 42.76, 71.69 ve 71.50 ₺ da-1 olarak hesaplanmıştır. Yine bölgede kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde satış fiyatı sırasıyla 750, 1350 ve 1130 ₺ da-1 olarak belirlenmiştir. 2013 yılı verilerine göre bölgede kapitalizasyon oranı kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde sırasıyla %5.70, %5.31 ve %6.33 olarak hesaplanmıştır.ID 

It is legally necessary to use the method of capitalization of incomes in the expropriation of agricultural land. Determination of the rate of capitalization in the method of capitalization of income is very difficult and important. In the study, the rate of capitalization in dry field, wet field and meadowlands in Ağrı province central province was determined. For this purpose, a village information survey form was filled out in 50 villages of 100 villages in the central province of Agri. The average net income for rural villages in Ağrı province was calculated as 42.76, 71.69 and 71.50 de-1 in dry field, wet field and meadowlands, respectively. Again, the sale price in dry field, wet field and meadowlands in the region is determined as 750, 1350 and 1130 ₺ de-1respectively. The rate of capitalization in the region according to the year 2013 is calculated as 5.70%, 5.31% and 6.33% in dry field, wet field and meadowlands, respectively.

 • Akay, M., Akçay Y. ve Sayılı M., 2001. Tokat ili Erbaa ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, sayı:131, Ocak-Şubat-Mart, Ankara.
 • Aktaş, A.R. ve Akay, M., 2001. Tokat ili Niksar ovası tarla arazilerinde kapiyalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2):1-14.
 • Anonim, 1983. Kamulaştırma Kanunu, Kanun No:2942, Resmi Gazete Tarih: 08/11/1983, Sayı:18215, (Değişik: 24.4.2001, 4650).
 • Anonim, 2013. Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • Anonim, 2017. http://www.tarimziraat.com/koyler/agri_koyleri/merkez_koyleri.
 • Avcı, İ. ve Akay, M., 2012. Tokat ili Pazar ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1);65-74.
 • Aydın, H. ve Akay, M., 2008. Zile ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti üzerine bir araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 23-31.
 • Birinci, 1997. Erzurum ve Erzincan İllerinde Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • Engindeniz, S., 2001. Beydağ barajı göl alanında kalan tarım arazilerinin kamulaştırılmasında kullanılabilecek kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 38 (2-3);95-102.
 • Gülten, Ş., 1994. Kıymet Takdiri. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 435, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 202, Ders Kitapları Serisi No:29, Erzurum.
 • Gülten, Ş., 2001. Kıymet Takdirinde Gelir ve Piyasa Değeri Yöntemi (Bilirkişilik). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 77, Erzurum.
 • Gündoğmuş, M.E. ve Uyar, T., 2016. Kestane bahçelerinde gelir yöntemine göre değerleme: Aydın ili Nazilli ilçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(01);107-117.
 • Gündoğmuş, M.E. ve Taşçı, M., 2017. Hünnap (Zizyphus jujube mill.) bahçelerinde gelir yöntemine göre değerleme: Denizli ili Çivril ilçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (02) 42-53.
 • Karakayacı, Z. ve Oğuz, C., 2006. Konya ili Ereğli ilçesi tarım arazileri için kapitalizasyon oranının tespiti. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(40); 21-26.
 • Karakayacı, Z., Oğuz, C. ve Reis, S., 2016. Konya ili Çumra ilçesindeki tarım arazilerinin değerlerini etkileyen faktörlerin farklı yaklaşımlarla analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi,22(2);17-27.
 • Kaya, F., 2013. Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri. The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 4, p. 535-559.
 • Keskin, G., 1994. Eskişehir İli Tarla Arazilerinde Ortalama Kapitalizasyon Faiz Oranının Bulunması Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kılıç, O., 2011. Tarım arazisi için kapitalizasyon oranın hesaplanması. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2):181-187.
 • Mülayim, Z.G., 2001. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Oğuz, C. ve Ünal, Z., 2004. Konya ili Çumra ilçesi sulu tarım arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının tespiti. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): 8-16.
 • Rehber, E., 2008. Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik. Ekin Yayınları, Bursa.
 • Sayılı, M. ve Esengün, K., 1996. Tokat İli Kazova yöresi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1), 211-233.
 • Tanrıvermiş, H., 2000. Tarım arazilerinin değerlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek kapitalizasyon faiz oranlarının tespiti ve Türkiye’deki uygulamaları, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:129, s.76-95.
 • Tanrıvermiş, H., Akipek, Ş., Bayramin, İ., Gün, A.S. ve Aliefendioğlu, Y., 2008. Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması. Ankara Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:1. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date 2018/2
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2293-9460
Author: Vedat Dağdemir (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Emine Aşkan

Author: Okan Demir

Author: Serkan Tercan

Dates

Publication Date : December 29, 2018

Bibtex @research article { alinterizbd384530, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {133 - 139}, doi = {10.28955/alinterizbd.384530}, title = {Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti}, key = {cite}, author = {Dağdemir, Vedat and Aşkan, Emine and Demir, Okan and Tercan, Serkan} }
APA Dağdemir, V , Aşkan, E , Demir, O , Tercan, S . (2018). Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti. Alinteri Journal of Agriculture Science , 33 (2) , 133-139 . DOI: 10.28955/alinterizbd.384530
MLA Dağdemir, V , Aşkan, E , Demir, O , Tercan, S . "Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2018 ): 133-139 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/41846/384530>
Chicago Dağdemir, V , Aşkan, E , Demir, O , Tercan, S . "Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2018 ): 133-139
RIS TY - JOUR T1 - Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti AU - Vedat Dağdemir , Emine Aşkan , Okan Demir , Serkan Tercan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.384530 DO - 10.28955/alinterizbd.384530 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 139 VL - 33 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.384530 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.384530 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti %A Vedat Dağdemir , Emine Aşkan , Okan Demir , Serkan Tercan %T Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti %D 2018 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 33 %N 2 %R doi: 10.28955/alinterizbd.384530 %U 10.28955/alinterizbd.384530
ISNAD Dağdemir, Vedat , Aşkan, Emine , Demir, Okan , Tercan, Serkan . "Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 / 2 (December 2018): 133-139 . https://doi.org/10.28955/alinterizbd.384530
AMA Dağdemir V , Aşkan E , Demir O , Tercan S . Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2018; 33(2): 133-139.
Vancouver Dağdemir V , Aşkan E , Demir O , Tercan S . Ağri İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2018; 33(2): 139-133.