PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 10, 07.08.2015

Abstract

-

References

 • Aşkın, C. (2013). Yapılandırılmış Görüşme. 04.02.2013. Afyonkarahisar.
 • Baykal, Ç. (2012). Lisansüstü Programlarda Keman ve Viyola Eğitimi Veren Öğretim Elemanlarının Çalgı Pedagojisi Ders İçeriğine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükaksoy, F. (1996). Keman Öğretiminde İlkler ve Yöntemler, Ankara: Armoni Ltd. Şti.
 • Çilden, Ş. (2001). “Bireysel Çalgı Eğitiminde Temel İlkeler ve Etkili Faktörler”. İstanbul: Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 272, ss 27-30.
 • Fenmen, M. (1991). Müzikçinin El Kitabı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Kütahyalı, Ö. (2012). Kemana Gönül Veren Sanatçı Oktay Dalaysel, Ankara: Sage Yayıncılık.
 • Lavignac, A. (1939) Musiki Terbiyesi, (A. Derker, Çev.). İstanbul: Kanaat Kitabevi.
 • Say, A. (2005) Müzik Tarihi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (1986) Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tezcan, M. (1988). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Bilim Yayınları.
 • Yönetken, H. B. (1952). Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metotları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Music Education of Lavignac And His Views on Violin Education

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 10, 07.08.2015

Abstract

In this study; the book named " Musical Education" by Albert Lavignac was translated into Turkish by Abdülhalik Derker and published by Kanaat Publishing House in 1939 in which ideas of music education and violin training are discussed. In the book named "musical education" by Lavignac general ideas about musical education and thoughts in the sections of "ınstrument-study-violin" are classified and interpreted. For the research; specific approach is preferred for the including issues like- instruments, voice training, composition, poor music education, the teaching methods etc. Is considered that; descriptive study based on scanning model is contributory factor to this field, related publications and research will be a source for that

References

 • Aşkın, C. (2013). Yapılandırılmış Görüşme. 04.02.2013. Afyonkarahisar.
 • Baykal, Ç. (2012). Lisansüstü Programlarda Keman ve Viyola Eğitimi Veren Öğretim Elemanlarının Çalgı Pedagojisi Ders İçeriğine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükaksoy, F. (1996). Keman Öğretiminde İlkler ve Yöntemler, Ankara: Armoni Ltd. Şti.
 • Çilden, Ş. (2001). “Bireysel Çalgı Eğitiminde Temel İlkeler ve Etkili Faktörler”. İstanbul: Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 272, ss 27-30.
 • Fenmen, M. (1991). Müzikçinin El Kitabı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Kütahyalı, Ö. (2012). Kemana Gönül Veren Sanatçı Oktay Dalaysel, Ankara: Sage Yayıncılık.
 • Lavignac, A. (1939) Musiki Terbiyesi, (A. Derker, Çev.). İstanbul: Kanaat Kitabevi.
 • Say, A. (2005) Müzik Tarihi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (1986) Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tezcan, M. (1988). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Bilim Yayınları.
 • Yönetken, H. B. (1952). Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metotları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

LAVİGNAC’IN MÜZİK EĞİTİMİ VE KEMAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 10, 07.08.2015

Abstract

Çalışmada; Albert Lavignac’ın Abdülhalik Derker tarafından Türkçe’ye çevrilen ve 1939 yılında Kanaat Kitabevi tarafından yayınlanan “Musiki Terbiyesi” adlı kitabında yer alan müzik eğitimine ve keman eğitimine” dair düşünceleri ele alınmıştır. Lavignac’ın Musiki Terbiyesi adlı kitabının “musiki terbiyesi hakkında umumi düşünceler” ve “sazların etütü-keman” bölümlerinde yer alan düşünceler sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmaya; çalgılar, ses eğitimi, kompozitörlük, kötü müzik terbiyesi, ders işleme yöntemleri vb konular dâhil edilmemiş ve mikro bir yaklaşım tercih edilmiştir. Tarama modelini esas alan betimsel çalışmanın özgün, alana katkı sağlayıcı, ilgili yayın ve araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir

References

 • Aşkın, C. (2013). Yapılandırılmış Görüşme. 04.02.2013. Afyonkarahisar.
 • Baykal, Ç. (2012). Lisansüstü Programlarda Keman ve Viyola Eğitimi Veren Öğretim Elemanlarının Çalgı Pedagojisi Ders İçeriğine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükaksoy, F. (1996). Keman Öğretiminde İlkler ve Yöntemler, Ankara: Armoni Ltd. Şti.
 • Çilden, Ş. (2001). “Bireysel Çalgı Eğitiminde Temel İlkeler ve Etkili Faktörler”. İstanbul: Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 272, ss 27-30.
 • Fenmen, M. (1991). Müzikçinin El Kitabı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Kütahyalı, Ö. (2012). Kemana Gönül Veren Sanatçı Oktay Dalaysel, Ankara: Sage Yayıncılık.
 • Lavignac, A. (1939) Musiki Terbiyesi, (A. Derker, Çev.). İstanbul: Kanaat Kitabevi.
 • Say, A. (2005) Müzik Tarihi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (1986) Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tezcan, M. (1988). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Bilim Yayınları.
 • Yönetken, H. B. (1952). Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metotları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Filiz YILDIZ This is me

Publication Date August 7, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Yıldız, F. (2015). LAVİGNAC’IN MÜZİK EĞİTİMİ VE KEMAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/1724/21126