PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 12, 07.08.2015

Abstract

-

References

 • Bıyıkoğlu, A. (2001). “Afyonkarahisar’da Spor”, Afyonkarahisar Kütüğü,
 • Komisyon, c.II. Afyon: AKÜ Yayınları. Aktüze, İ. (2004). Müziği Anlamak, İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Bozkaya, İ (2001). Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Bursa, Özsan Matbaacılık.
 • Cangal, N. (2011). Müzik Formları (4.Basım), Ankara, Arkadaş Yayınları.
 • Oransay, G. (1977). Bağdarlar Geçidi İzmir, Küğ Yayınları.
 • Sun, M. (1997). Şarkılarla Türkülerle Temel Müzik Eğitimi. Ankara Doruk Yayınevi.
 • Sun, M. (2000). 80 Yılın En Güzel Okul Şarkıları, Ankara, Sun Yayıncılık.
 • Uçan, A. (1987). Müzik Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi, Eskişehir A.Ü. AÖF.
 • Usmanbaş, İ. (1974). Müzikte Biçimler, İstanbul, D.Konservatuarı Yayınları.

Methods In Educational Music Composing Course(Sample of Gazi University)

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 12, 07.08.2015

Abstract

Music Teacher in education at the departments composing music lessons, educational music composer constitutes a proper infrastructure in education. Within the basic information and topics can be given taking into account the limited duration of the course; writing songs in various song forms, canon writing, two voice, prosody rules, the writing, the study area are included in the educational process as ezgileştir the word. In this context, since the 1997-1998 program taught in this course are tips to make it easier to write songs with the experience gained

References

 • Bıyıkoğlu, A. (2001). “Afyonkarahisar’da Spor”, Afyonkarahisar Kütüğü,
 • Komisyon, c.II. Afyon: AKÜ Yayınları. Aktüze, İ. (2004). Müziği Anlamak, İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Bozkaya, İ (2001). Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Bursa, Özsan Matbaacılık.
 • Cangal, N. (2011). Müzik Formları (4.Basım), Ankara, Arkadaş Yayınları.
 • Oransay, G. (1977). Bağdarlar Geçidi İzmir, Küğ Yayınları.
 • Sun, M. (1997). Şarkılarla Türkülerle Temel Müzik Eğitimi. Ankara Doruk Yayınevi.
 • Sun, M. (2000). 80 Yılın En Güzel Okul Şarkıları, Ankara, Sun Yayıncılık.
 • Uçan, A. (1987). Müzik Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi, Eskişehir A.Ü. AÖF.
 • Usmanbaş, İ. (1974). Müzikte Biçimler, İstanbul, D.Konservatuarı Yayınları.

EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİNDE İZLENEN YÖNTEMLER (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 12, 07.08.2015

Abstract

Müzik öğretmenliği anabilim dallarında yer alan eğitim müziği besteciliği dersi, eğitim müziği bestecisi yetiştirmede uygun bir alt yapı oluşturmaktadır. Ders süresinin sınırlılığı göz önüne alınarak verilebilecek temel bilgi ve konular kapsamında; çeşitli şarkı formlarında ezgi yazma, kanon yazma, iki seslendirme, prozodi kuralları, söz yazma, sözü ezgileştirme gibi eğitim süreci içerisinde yer alan çalışmalardır. Bu çerçevede 1997-1998 programından itibaren okutulan bu derste kazanılan deneyim ile şarkı yazmayı kolaylaştıracak ipuçları verilmektedir

References

 • Bıyıkoğlu, A. (2001). “Afyonkarahisar’da Spor”, Afyonkarahisar Kütüğü,
 • Komisyon, c.II. Afyon: AKÜ Yayınları. Aktüze, İ. (2004). Müziği Anlamak, İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Bozkaya, İ (2001). Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Bursa, Özsan Matbaacılık.
 • Cangal, N. (2011). Müzik Formları (4.Basım), Ankara, Arkadaş Yayınları.
 • Oransay, G. (1977). Bağdarlar Geçidi İzmir, Küğ Yayınları.
 • Sun, M. (1997). Şarkılarla Türkülerle Temel Müzik Eğitimi. Ankara Doruk Yayınevi.
 • Sun, M. (2000). 80 Yılın En Güzel Okul Şarkıları, Ankara, Sun Yayıncılık.
 • Uçan, A. (1987). Müzik Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi, Eskişehir A.Ü. AÖF.
 • Usmanbaş, İ. (1974). Müzikte Biçimler, İstanbul, D.Konservatuarı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Erdal TUĞCULAR This is me

Publication Date August 7, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Tuğcular, E. (2015). EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİNDE İZLENEN YÖNTEMLER (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/1724/21133