Year 2017, Volume 3 , Issue 6, Pages 17 - 32 2017-06-22

ANTİK YUNAN TOPLUMUNDA VE FELSEFESİNDE MÜZİK VE FLÜT ÇALGISI

Bahar SARIBOĞA [1] , Çiler AKINCI [2]


Mitolojinin bugüne kadar birçok alanla bağlantılı olduğu görülmektedir. Edebiyat, din, felsefe, tarih, güzel sanatlar ve müzik gibi birçok disiplinin merkezinde mitoloji yer almaktadır. Pek çok farklı kültürün sanat hayatını etkileyen ve yönlendiren Yunan kültüründe müzik ile ilgili tanrı, tanrıça ve kahramanların yer aldığı mitolojik olaylar bu bağı kuvvetlendirmektedir. Antik Yunan kültüründe önemli çalgılar arasında yer alan flüt çalgısının da Yunan mitolojisindeki çeşitli olaylar ile tasvir edildiği görülmektedir. Bu mitolojik olayların yorumlanması esnasında Sokrates, Platon ve Aristotales gibi Antik Yunan filozoflarının müzik eğitimi ve flüt çalgısının insanlar üzerindeki moral ve etik boyutları üzerine olan düşüncelerinin aktarıldığı görülmektedir. Bu makalede müzik ve mitoloji ilişkisi, müzik ve flütün mitolojik kökenleri ve felsefi temelleri araştırılmaktadır.

Antik Yunan, Mitoloji, Felsefe, Müzik
 • Akan, N. (2012). Platon’da Müzik, (Birinci Basım). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Arıstoteles, (2011). Politika, (M. Tunçay, Çev.). (On Dördüncü Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Arıstoteles, (2012). Poetika, (S. Fırat, Çev.). (Altıncı Basım). İstanbul: Can Yayınları.
 • Attalı, J. (2005). Gürültüden Müziğe Müziğin Ekonomi –Politiği Üzerine, (G. Gülcügil Türkmen, Çev.). (Birinci Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Can, Ş. (2011). Klasik Yunan Mitolojisi, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Dedeler, S. (2012). Grek Estetiği Ve Sanat Felsefesinde Önemli Kavramlar. Fârâbî E-Dergi, 2, (19 Eylül 2013). Http://Www.Farabidergisi.Com/Pdf/Sayi3/Sinandedeler.Pdf.
 • Demiralp, D. (2008). Sokrates Etiği Ve Sanat. Aüifd Xlıx, 2, 237-243, (15 Eylül 2013). Http://Dergiler.Ankara.Edu.Tr/Dergiler/37/1144/13416.Pdf.
 • Erhat, A. (1996). Mitoloji Sözlüğü, (Altıncı Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Eurıpıdes, (2002). Troyalı Kadınlar, (S. Sandalcı, Çev.). (Birinci Basım). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Fıscher, E. (2010). Sanatın Gerekliliği, (On Birinci Basım). İstanbul: Payel Yayınları.
 • Grımal, P. (2012). Mitoloji Sözlüğü Yunan Ve Roma, (Birinci Basım). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Günay, E. (2006). Müzik Sosyolojisi -Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, (İkinci Basım). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Hesıodos, (2012). İşler Ve Günler/Tanrıların Doğuşu (F. Akderin, Çev.). (Birinci Basım). İstanbul: Say Yayınları.
 • İsababayeva Apaydın, A. (2013). Antik Yunan Felsefesinde Çalgıların Ethos’u. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Iı, 82-99, (20 Eylül 2013).
 • http://www.İtobiad.Com/Upload/File/Makale/1372227432.Pdf.
 • Levı-Strauss, C. (2013). Mit ve Anlam, (G. Y. Demir, Çev.). (Birinci Basım). İstanbul: İthaki Yayıınları.
 • Olgunlu, A. C. (2014). Mitos’tan Logos’a Mitlerin Çözümlemesi, (Birinci Basım). İstanbul: Hükümdar Yayıncılık.
 • Platon, (2007). Yasalar, (C. Şentuna Ve S. Babür, Çev.). (Üçüncü Basım). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Platon, (2010). Devlet, (S. Berke, Çev.). (Dördüncü Basım). İstanbul: Athena Yayınları.
 • Platon, (2012). Diyaloglar, (T. Aktürel, Çev.). (Dokuzuncu Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Rosenberg, D. (2003). Dünya Mitolojisi Büyük Destan Ve Söylenceler Antolojisi, (04 Nisan 2013).
 • http://turandursunkutuphanesi.files.wordpress.com/2013/02/Dc3a3c2bcnya_Mitolojisi-Ok1.Pdf.
 • Shıner, L. (2013). Sanatın İcadı Bir Kültür Tarihi, (İ. Türkmen, Çev.). (Üçüncü Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sowerby, R. (2012). Yunan Kültür Tarihi, (Ö. U. Hoşafçı, Çev.). (Birinci Basım). İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Thomson, G. (1991). İnsanın Özü, (C. Üster, Çev.). (Dördüncü Basım). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Tunçer, B. (2005). Eskiçağ Kilikia Çalgıları, (Birinci Basım). İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Wınckelmann, J. J. (2012). Antikçağ Sanat Tarihi, (O. Özügül, Çev.). (Birinci Basım). İstanbul: Say Yayınları
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahar SARIBOĞA (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Author: Çiler AKINCI (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR DEVLET KONSERVATUVARI

Dates

Publication Date : June 22, 2017

APA Sarıboğa, B , Akıncı, Ç . (2017). ANTİK YUNAN TOPLUMUNDA VE FELSEFESİNDE MÜZİK VE FLÜT ÇALGISI . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 17-32 . DOI: 10.5578/amrj.57432