Year 2018, Volume 4 , Issue 7, Pages 65 - 80 2018-01-21

ALEXANDER TEKNİĞİ’NİN TEMEL UYGULAMA İLKELERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Pınar TEZİŞÇİ [1]


Bu araştırma, 19.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Alexander Tekniği ile ilgili bir derleme çalışmasıdır. Alexander Tekniği, aktör Frederick Matthias Alexander’ın sahnede sesiyle ilgili yaşamış olduğu problemleri çözmek için kendi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığı bir yöntemdir. Daha sonra bu teknik farklı kişiler tarafından da uygulanmış, işe yararlılığı görüldükten sonra hızla yayılmıştır. Bugün dünyanın pek çok müzik okulunda ve konservatuarında ders olarak verilen Alexander Tekniği sadece performansçılar için değil, diğer meslek dallarıyla uğraşan kişilerin de bedenlerinin yanlış kullanımlarını engellemelerine ve daha doğal ve rahat bir kullanım yolu bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu araştırma Alexander Tekniği ile ilgilenen öğrenci ve eğitimcileri bilgilendirilmek ve bu tekniğe olan bakış açısını genişletmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Alexander Tekniği ile ilgili yazılmış kaynaklardan bir derleme yapılmış ve sırasıyla Alexander Tekniği’nin temel uygulama ilkeleri ve çalışma yöntemleri incelenmiştir.  
Alexander Tekniği, Performans, Müzik
 • Alcantara, P. (1997). Indirect Procedures: A Musician’s Guide to the Alexander Technique. New York: Oxford University Press.
 • Alcantara, P. (1999). The Alexander Technique: A skill for life. Marlborough: The Crowood Press.
 • Alexander, F. M. (2001). The use of the self. London: Orion.
 • Alexander, F. M. (2004). Constructive Conscious Control of the Individual (3rd ed.). Mouritz.
 • Alexander, F. M., ve Dewey, J. (1918). Man’ s supreme inheritance: Conscious guidance and control in relation to human evolution in civilization. New York: E. P. Dutton.
 • Austin, J., ve Ausubel, P. (1992). Enhanced respiratory muscular function in normal adults after lessons in proprioceptive musculoskeletal education without exercises. Chest, 102, 486-490.
 • Bloch, M. (2004). F. M.: The life of Frederick Matthias Alexander: Founder of the Alexander technique. London: Little, Brown Book Group.
 • Bosch, A. & Hinch, J. (1999). The application of the Alexander Technique to flute teaching: two case studies. British Journal of Music Education, 16(3).
 • Brandfonbrener, A. G., Lederman, R. J. (2002), Performing Arts Medicine. In R. Colwell, & C. Richardson ve R. Colwell. (2002). The new handbook of research on music teaching and learning: A project of the Music Educators National Conference. New York: Oxford University Press.
 • Brennan, R. (2000). Alexander Tekniği Yaşam Boyu Yirmi Yaş Enerjisi. (Deniz Başpınar, Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Brubach, H. (2007, Haziran 10). A Pianist for Whom Never Was Never an Option. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2007/06/10/arts/music/10brub.html?ref=leonfleisher
 • Buswell,D. (2006). Performance Strategies for Musicians, UK: MX Publishing.
 • Cacciatore, T. (2005). Improvement in automatic postural coordination following Alexander technique lessons in a person with low back pain. Journal of the American Physical Therapy Association, 85(6), 565-578.
 • Conable, B., ve Conable, W. (1998). How to learn the Alexander Technique: A manuel for students. New York: Andover Press.
 • Drake, J. (2001). Günlük Yaşamda Alexander Tekniği. (Semra Tuna, Çev.). Ege Meta Yayınları.
 • Dommerholt, J. (2000). Posture. In R. Tubiana & P. C. Amadio (Ed.), Medical Problems of the instrumentalist musician. London: Martin Dunitz.
 • Feldenkrais, M. (1972). Awareness through movement: Health exercises for personal growth (Ciltsiz Ed., 1990). New York: Harper.
 • Gelb, M. J. (1996). Body learning: An introduction to the Alexander technique. New York: Owl.
 • Gray, J. (1999). Alexander Tekniği Rehberiniz. (Oya Erkoldaş, Çev.), Ankara: İmge Kitabevi
 • Jones, F. P. (1976). Body awareness in action: A study of the Alexander technique. New York: Schocken.
 • Kaplan, I. (1994). The experience of pianists who have studied the Alexander Technique: Six case studies. Ph.D. dissertation, New York University. Retrieved March 8, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text database. (Publication No. AAT 9422998).
 • Klein, S. D. Bayard, C ve Wolf, U. (2014). The Alexander Technique and Musicians: a systematic review of controlled trials. BMC Complementary and Alternative Medicine. Kleinman, J. ve Buckoke, P. (2013). The Alexander Technique for Musicians. London. Bloomsbury Publishing Plc.
 • Moorhouse, A., Roberts, N., ve Williamson, M. (2007). The role of the Alexander Technique in musical training and performing. Presented at the International Symposium on Performance Science. Retrieved May 13, 2008, from http://www.performancescience.org/cache/fl0003646.pdf
 • Mozeiko, K. (2011). The Effects of Participation in the Alexander Technique on Female Violinists and Violists: A Mixed-Methods Study. (Ph.D. dissertation). Boston University College of Fine Arts, Boston.
 • Nicholls, C. (2008). Body, breath and being: A new guide to the Alexander technique. Nashville, TN: D&B Publishing.

 • Nicholls, J., ve Carey, S. (1991). Alexander Technique: In Conversation with John Nicholls and Sean Carey. Brighton, England: Redwood Press Limited.
 • Polatin, B. (2013). The Actor’s Secret, Techniques for Transforming Habitual Patterns and Improving Performance, Berkeley California:North Atlantic Books.
 • Stewart W, Lipton R, Simon D, Liberman J, Von Korff M. Validity of an illness severity measure for headache in a population sample of migraine sufferers. Pain 1999;79:291-301.
 • Valentine, E. (2004). Musical Excellence. A. Williamon (Ed.), Alexander Technique. Chapter 10, London: Oxford University Press.
 • Valentine, E., Fitzgerald, D., Gorton, T., Hudson, J., & Symonds, E. (1995). The effect of lessons in the Alexander technique on music performance in high and low stress situations. Psychology of Music, 23(2), 129-141.
 • Waddell G, Aylward M, Sawney P. Back pain, incapacity for work and social security benefits: an international literature review and analysis. London: Royal Society of Medicine Press, 2002
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar TEZİŞÇİ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI

Dates

Publication Date : January 21, 2018

APA Tezişçi, P . (2018). ALEXANDER TEKNİĞİ’NİN TEMEL UYGULAMA İLKELERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 65-80 . DOI: 10.5578/amrj.66461