Year 2018, Volume 4 , Issue 8, Pages 90 - 104 2018-06-24

SANATÇI ADAYI ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI OLAN AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fakı Can YÜRÜK [1]


Ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren kurumlar çeşitli yaş gruplarında öğrenci kabul eder.  Konservatuvar eğitimi ortaokuldan itibaren hatta yarı zamanlı olarak ilkokul yaşlarından itibaren öğrenci kabul etmesi ile farklı bir konumdadır. Özellikle çalgı eğitiminin çok küçük yaşlarda başlaması geleneği kurumsallaşmış konservatuvarlarda ve dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir görüştür.  Hemen her öğrencinin yetenekli olarak kabul gördüğü bu okullarda üstün yetenekli ve farklı öğrenen çocuk ve gençlere de sık sık rastlanır. Bununla birlikte; okul, veli ve öğrenci profesyonel müzik eğitimi süreci içerisinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik ise tutarlı bir politikanın hayata geçirilememiş olması özellikle ailelerin bazı sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir. Ayrıca Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başlayan, 1948’li yıllarda kurumsallaşan üstün yetenekli sanatçı adaylarına verilen destekler son 30 yılda kesintiye uğramıştır.

 Bu araştırmada ‘Sanatçı adayı üstün yetenekli çocukları olan ailelerin karşılaştığı sorunlara yönelik düşünceleri nedir?’ sorusuna cevap aranmış, örnek bir aile üzerinde durulmuştur. Mevcut sorunlar ailenin tecrübeleri doğrultusunda betimlenmeye çalışılmış örnek olay olarak nitelendirilebilecek çalışmada yapılandırılmış görüşme ile elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile işlenerek bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın konu özelinde özgün olduğu,  bu tür çocukları olan ailelerin sosyal desteğe duydukları ihtiyaçların tespitinde önemli veriler sunacağı ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca sorunların çözümlenmesinde de ailenin yaşamış oldukları doğrultusunda üstün yetenekli ailelere de yol göstereceği düşünülmektedir.

Yetenek, Üstün Yetenek
  • Kaufmann, H. L. (2000). Batı Müziğinden Küçük Öyküler, Çev: M. Halim Spatar, İstanbul: Pencere Yayınları.
  • Lavignac, A. (1939) Musiki Terbiyesi, Çev: Abdülhalik Derker, İstanbul: Kanaat Kitapevi.
  • Say, A. (2005). Müzik Öğretimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Say, F. (2001). Uçak Notları, (3. baskı) Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Türkmen, E. F. (2016). Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Williams, L. (1998). Çocuğunuzu Keşfedin, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
  • Yalman, A. (2017). Beş Bin Yıllık Kültürümüzün Sesi Müzik, İstanbul: Seçil Ofset.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fakı Can YÜRÜK (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI

Dates

Publication Date : June 24, 2018

APA Yürük, F . (2018). SANATÇI ADAYI ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI OLAN AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 90-104 . DOI: 10.5578/amrj.67082