Year 2019, Volume 5 , Issue 10, Pages 108 - 122 2019-06-30

BAROK DÖNEM KLAVYELİ ÇALGI ESERLERİNİN GÜNÜMÜZ TEKNİKLERİ İLE PİYANO ÜZERİNDE İCRASI ÜZERİNE BİR DERLEME

Beril ÖZYAZICI [1]


Bu çalışma, ülkemizde pek sık rastlanılmayan klavikord, virginal, spinet ve klavsen gibi barok çalgıların hem tanıtımına hem de teknik özelliklerine yönelik bilgiler içermektedir. Barok Dönem’in gözde çalgısı olan klavsen için yazılmış eserler halen çalınmakta olsa da, günümüz piyanosunda sadece çalış tekniği bakımından klavsen ile benzerlik göstermektedir. Bu sebeple hazırlanan çalışma içerisinde teknik bağlamda klavsen ve dönemindeki benzerlerinin yapılarına, dönem içerisinde kullanımlarına ve eserlerinin günümüzde nasıl ve ne şekilde yöntemler kullanılarak çalınabileceklerine dair bulgulara açıklık getirilmek istenmiştir.   
 İlk olarak çalgıların tanıtımına yönelik görseller ile desteklenen açıklamalara yer verilmiş, bu görsellerdeki çalgıların özellikleri detaylı olarak açıklanmıştır. Virginal, spinet ve klavikord gibi klavsen ve piyanonun öncüleri olduğu bilinen çalgıların açıklamaları ile başlayan çalışma, sonrasında kilise orgu ve klavsenin tanıtımını içermektedir.  
 Açıklamaların ardından bu çalgıların eserlerine ve tekniklerine değinilmiş, günümüzde piyano ile icra edilen eserlere yönelik bir takım çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Elde edilen bulgular ise bir tablo oluşturulup çalışmanın sonuna eklenmiştir.  
 
Barok Dönem, Klavsen, Klavyeli Çalgılar, Teknikler
  • KAYNAKÇA 1 Clutton, C. (2005), Encylopedia Britannica, Oxford: İngiltere, Oxford University Press 2 Ripin, E. (2005), Encylopedia Britannica, Oxford: İngiltere, Oxford University Press 3 Schott, H. (2002), Playing the Harpsichord, New York: U.S.A. Dover Press Association 4 Schott, H. (2004), Early Music The Clavichord Revial, Oxford: İngiltere, Oxford University Press 5 Tikkanen, A. (2006), Encylopedia Britannica, Oxford: İngiltere, Oxford University Press
  • İnternet Kaynakları Ses Kayıt Örnekleri
  • 1 https://www.youtube.com/watch?v=Tv6q39gjLcg Virginal Tanıtım Videosu 2 https://www.youtube.com/watch?v=gFAOGVutqzI Spinet için Anonim bir eser kaydı 3 https://www.youtube.com/watch?v=8uMLm3MFNxY Klavikord Tanıtım Videosu 4 https://www.youtube.com/watch?v=ZdCuA7SbzaM Charlie Brusquini – Bach g minor Fugue (Offical Site)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5003-7440
Author: Beril ÖZYAZICI (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

APA Özyazıcı, B . (2019). BAROK DÖNEM KLAVYELİ ÇALGI ESERLERİNİN GÜNÜMÜZ TEKNİKLERİ İLE PİYANO ÜZERİNDE İCRASI ÜZERİNE BİR DERLEME . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 108-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/50092/578556