Year 2020, Volume 6 , Issue 11, Pages 157 - 167 2020-01-27

GÜNEY AFRİKA’DA DÎNÎ YAŞAMA DÂİR EZGİSEL RİTÜELLERİN GELİŞİM SÜRECİ: TEKBİR ÖRNEĞİ

Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU [1]


İslâm Dîni, dünyanın çeşitli bölgelerinde kültür, mezhep, sosyal algı gibi nedenlerle birtakım farklılıklar arz ederek yaşanmaktadır. Fakat Güney Afrika’da yaşanan İslâm, sömürgeci-ayrımcı sistemin baskıcı uygulamaları dolayısıyla özgürce yaşanamamış ve bazı dînî ritüeller zorunlu olarak değiştirilerek, bir bakıma yumuşatılarak icrâ edilmiştir. Bu çalışma; Güney Afrika’da İslâm Dîni’ni kabul etmiş halkların; dînî ritüellerini, özellikle mevlid, tekbir gibi ezgi içerikli duâlarını ayrımcı hükümetin anlayışına göre nasıl bir uyumlaştırma sürecine soktuğunu incelemektedir. Çalışma; İslâmî müziğin Güney Afrika’daki gelişim ve değişim sürecini çeşitli yönleriyle tespit etmesi ve karşılaştırmaya imkân vermesi bakımından önemlidir. Çalışmanın evreni İslâm dünyasının dînî ritüelleri iken, Güney Afrika Müslümanları’nın dînî-ezgisel duâlarının biri olan Tekbir, çalışmanın örneklemini ifâde etmektedir. Çalışmada kullanılan yöntemler alan araştırması, kaynak tarama ve kişisel görüşme gibi nitel yöntemlerdir.
Güney Afrika Müslümanları, Dînî Müzik, Müzik Kültürü, Dînî Ritüeller
  • Kitaplar Gençoğlu, Halim (2018a), Güney Afrika’da Zaman ve Mekân, İstanbul: Libra Yayınları
  • Gençoğlu, Halim (2018b), Ottoman Traces in Southern Africa (Güney Afrika’da Osmanlı İzleri), İstanbul: Libra Yayıncılık
  • Richardson, James T., Turner, Bryan S. (2014), The Sociology of Shari’a: Case Studies From Around the World (Şeriat Sosyolojisi: Tüm Dünyadan Örnek Olaylar), Switzerland: Springer Publishing
  • Syrier-Brandel, Mia (1997), The Religious Duties of Islam as Taught by Abu Bakr Effendi (Ebu Bekir Efendi’nin Öğrettiği ve Anlattığı İslâm Dîni Görevleri), Leiden: Brill Academic Publisher
  • Bildiriler Çelik, Aşkın, Doğan, Can, Gençoğlu, Mehmet S.Halim (2017), 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Sözlü Bildiri, “Dînî Mûsikîde Ses Eğitimi”, Iğdır: Iğdır Üniversitesi
  • İnternet Kaynakları Tığlı, İ. (19 Aralık 2016). “Güney Afrika’da Cape Malay Kültürü ve Mevlid”. 12.10.2017, http://www.gercekhayat.com.tr/yazarlar/guney-afrikada-cape-malay-kulturu-ve-mevlid/
  • https://www.youtube.com/watch?v=LYnXzvj-WGE
  • https://www.youtube.com/watch?v=64PwfPjMspc
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4207-7757
Author: Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2020

APA Gençoğlu, M . (2020). GÜNEY AFRİKA’DA DÎNÎ YAŞAMA DÂİR EZGİSEL RİTÜELLERİN GELİŞİM SÜRECİ: TEKBİR ÖRNEĞİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (11) , 157-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/52410/659587