Year 2020, Volume 6 , Issue 12, Pages 195 - 204 2020-06-24

TÜRK HALK MÜZİĞİ'NDE FERAHNAK DİZİSİ

Dilan AKINCI [1]


            Bu çalışmada Türk Halk müziği repertuvarının önemli bölümünde yer alan misket dizisindeki eserlerin sınıflandırılması yapılmıştır. Misket, halk müziğinde, aynı zamanda bağlamada kullanılan bir düzenin adıdır. Fa diyez kararlı kullanılan misket dizisi aynı zamanda düzene de adını vermiştir. Birçok çalışmada misket dizisi Türk müziğindeki eviç dizisinin karşılığı olarak anlatılmaktadır. Bu çalışmada ise misket, Türk müziği makam dizilerinden ferahnâk dizisinin karşılığı olarak anlatılmıştır. Bu amaçla misket dizisindeki eserler ferahnak dizisi çerçevesinde ele alınmış ve sınıflandırma yapılmıştır.

            T.R.T. Repertuarında bulunan misket eserler incelendiğinde dört farklı grup karşımıza çıkmıştır. Bu gruplar, eserler içinde geçen altere seslere göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışma bu gruplandırmanın özelliklerine ve benzer eserlere odaklanır.

Halk Müziği, Dizi, Misket
  • Referans1Delen, H. (2012). TRT Repertuvarı’nda Bulunan Evc Makamı Ve Misket Ayağındaki (Dizisindeki) Türkülerin Makamsal - Teknik Yönden İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, KonyaReferans2Duygulu, M. (2014). Müzik Sözlüğü. İstanbul: Pan Yayıncılık.Referans3Ekici, S. (2009). Elazığ Harput Müziği. Ankara: Akçağ Yayınları.Referans4Özkan, İ. H. (1987). Türk Musikisi Nazariyatı Ve Usulleri Kudüm Velveleleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.Referans5Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.Referans6Yılmaz, N. (1996). Türk Halk Müziği Kurucu Hocası Muzaffer Srısözen. Ankara: Ocak Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0982-6744
Author: Dilan AKINCI
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, KONSERVATUVAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Akıncı, D . (2020). TÜRK HALK MÜZİĞİ'NDE FERAHNAK DİZİSİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 195-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/55177/649314