Year 2020, Volume 6 , Issue 12, Pages 205 - 224 2020-06-24

ÇAĞDAŞ PİYANO ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN SEMBOLLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ozlem OZDEMİR [1]


Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, günlük hayata da yansıyarak, yaşamı da hızlandırmıştır. Yaşamdaki bu hızlı değişim ve gelişim sanatı da etkilemiştir. Sanatçılar, yaşadıkları çağın özelliklerini ve zamanın ruhunu sanat eserlerine yansıtmak için çağdaş düşünce tarzıyla sanat yapmak üzere yeni anlatım teknikleri arayışına girmişlerdir. Çağdaş müzik de yeni arayışlar içinde olup, kuralların dışına çıkmaya, sınırları zorlayıcı fikirler bulmaya ve bunları yansıtmaya çalışmaktadır. Çağdaş bestecilerin, konu ve imgeleri, kendilerine özgü anlayış ve farklı teknikler kullanarak eserlerine yansıtmaları, müzikte yeni işaret ve kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylelikle besteciler kendilerine özgü ensturman kullanımına, yazımda farklı notasyona, tartım ve çok seslendirme kullanımlarına yönelmişlerdir. Bu yeni müzik dilinin ve anlayışının bıraktığı etki de, müzikte yeni bir estetik anlayışının oluşmasına neden olmuştur.
Çağdaş Müzik, , notasyon, , piyano
  • Alaner, B. (2000). Tarihsel Süreçte Müzik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yayınları No:6 Brindle, R. S. (1987). The New Music The Avant-garde since 1945 (2. Edition), New York: Oxford University Press Kütahyalı, Ö. (1981). Çağdaş Müzik Tarihi, Ankara: Yayınlayan: Nejat İlhan Leblebicioğlu Kutluk, F. (Kasım 1997). Müziğin Tarihsel Evrimi, (1. Baskı) Çiviyazıları De Leeuw, T. (2005). Music of the Twentieth Century, Amsterdam; Amsterdam University Press İlyasoğlu, E. (Ekim 2001) Zaman İçinde Müzik (6. Baskı) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Sachs, C. (1965). Kısa Dünya Musikisi Tarihi, (İ. Usmanbaş, Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Stone, K. (1980). Music Notation in the Twentieth Century, New York – London: W.W. Norton & Company Michels, U. ve Vogel G. (Mayıs 2015). Müzik Atlası, (S. Uçar, Çev.). (1. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Ozlem OZDEMİR (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Ozdemir, O . (2020). ÇAĞDAŞ PİYANO ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN SEMBOLLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 205-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/55177/654759