Year 2020, Volume 6 , Issue 12, Pages 266 - 289 2020-06-24

TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çağhan ADAR [1] , Büşra AY [2]


Bu araştırma Türk müziği tarihinin en büyük virtüözü olarak kabul edilen ve saz musikisi alanında Türk müziğinin en önemli bestekârlarından olan Tanbûrî Cemîl Bey’in sözlü eserlerini makam ve geçkileri yönünden inceleyip, güfte yapılarını incelemiştir. Çalışma, genel çerçevesi, amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla ön bilgilere ulaşılmış, veri toplama aracı olarak Tanbûrî Cemîl Bey’in mevcut sözlü eserlerinin tümü kullanılmıştır. Türk müziği tarihinin en büyük virtüözü olarak kabul edilen Tanbûrî Cemîl Bey’in, saz eserlerinin yanı sıra büyük bir ustalıkta bestelediği 19 adet sözlü eseri elde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Tanbûrî Cemîl Bey’in sözlü eserleri makâm ve geçkileri yönünden incelenmektedir. Bu çalışma, Türk müziği sözlü eser repertuarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Tanbûrî Cemîl Bey, makam, güfte
 • Akdoğu, O. (1998). Türk Müziği Tarihi’nde Dönemler. İzmir’den Analolu’ya Müzikoloji Dergisi, 2, 2-4.
 • Berker, E. (1986). Türk Musikisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. Sevinç Matbaacılık, Ankara
 • Can, M.C. (2009). Klasik Türk müziği. Ç. Özdemir (Ed.), Türk kimliği II içinde (s. 64-74 ) İstanbul: Ötüken
 • Cemîl, M. (2016). Tanbûrî Cemil’in Hayâtı. (IV. Baskı, Haz. Uğur Derman) Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul
 • Hodeir, A. (2011). Müzikte Türler ve Biçimler. (3.Basım) Yayıncılık, İstanbul
 • Özalp, M. N. (2000), Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul
 • Özalp, M. N. (2000). Türk Musikisi Tarihi, c I-II İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Öztuna, Y. (2006). Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü. Cilt I-II Ankara: Orient Yayınları
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara
 • Tanrıkorur, C. (2003). Müzik, Kültür, Dil, (1. Baskı). Dergâh Yayınları
 • Tanrikorur, C. (2003). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, Dergâh Yayınları, İstanbul
 • Tanrıkorur, C. (2011). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. (Haz. İsmail Kara, Rehâ Sağbaş, Barihüda Tanrıkorur, Başak İlhan), Dergah Yayınları, İstanbul
 • Yavaşça, A. (2002). Türk Mûsikîsi’nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6096-9054
Author: Çağhan ADAR (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0799-885X
Author: Büşra AY
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Adar, Ç , Ay, B . (2020). TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 266-289 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/55177/741626