Year 2020, Volume 6 , Issue 12, Pages 266 - 289 2020-06-24

TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çağhan ADAR [1] , Büşra AY [2]


Bu araştırma Türk müziği tarihinin en büyük virtüözü olarak kabul edilen ve saz musikisi alanında Türk müziğinin en önemli bestekârlarından olan Tanbûrî Cemîl Bey’in sözlü eserlerini makam ve geçkileri yönünden inceleyip, güfte yapılarını incelemiştir. Çalışma, genel çerçevesi, amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla ön bilgilere ulaşılmış, veri toplama aracı olarak Tanbûrî Cemîl Bey’in mevcut sözlü eserlerinin tümü kullanılmıştır. Türk müziği tarihinin en büyük virtüözü olarak kabul edilen Tanbûrî Cemîl Bey’in, saz eserlerinin yanı sıra büyük bir ustalıkta bestelediği 19 adet sözlü eseri elde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Tanbûrî Cemîl Bey’in sözlü eserleri makâm ve geçkileri yönünden incelenmektedir. Bu çalışma, Türk müziği sözlü eser repertuarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Tanbûrî Cemîl Bey, makam, güfte
 • Akdoğu, O. (1998). Türk Müziği Tarihi’nde Dönemler. İzmir’den Analolu’ya Müzikoloji Dergisi, 2, 2-4.
 • Berker, E. (1986). Türk Musikisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. Sevinç Matbaacılık, Ankara
 • Can, M.C. (2009). Klasik Türk müziği. Ç. Özdemir (Ed.), Türk kimliği II içinde (s. 64-74 ) İstanbul: Ötüken
 • Cemîl, M. (2016). Tanbûrî Cemil’in Hayâtı. (IV. Baskı, Haz. Uğur Derman) Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul
 • Hodeir, A. (2011). Müzikte Türler ve Biçimler. (3.Basım) Yayıncılık, İstanbul
 • Özalp, M. N. (2000), Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul
 • Özalp, M. N. (2000). Türk Musikisi Tarihi, c I-II İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Öztuna, Y. (2006). Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü. Cilt I-II Ankara: Orient Yayınları
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara
 • Tanrıkorur, C. (2003). Müzik, Kültür, Dil, (1. Baskı). Dergâh Yayınları
 • Tanrikorur, C. (2003). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, Dergâh Yayınları, İstanbul
 • Tanrıkorur, C. (2011). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. (Haz. İsmail Kara, Rehâ Sağbaş, Barihüda Tanrıkorur, Başak İlhan), Dergah Yayınları, İstanbul
 • Yavaşça, A. (2002). Türk Mûsikîsi’nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6096-9054
Author: Çağhan ADAR (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0799-885X
Author: Büşra AY
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

Bibtex @research article { amader741626, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6001}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {266 - 289}, doi = {}, title = {TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Adar, Çağhan and Ay, Büşra} }
APA Adar, Ç , Ay, B . (2020). TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 266-289 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/55177/741626
MLA Adar, Ç , Ay, B . "TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 6 (2020 ): 266-289 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/55177/741626>
Chicago Adar, Ç , Ay, B . "TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 6 (2020 ): 266-289
RIS TY - JOUR T1 - TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Çağhan Adar , Büşra Ay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 289 VL - 6 IS - 12 SN - -2667-6001 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Çağhan Adar , Büşra Ay %T TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi %P -2667-6001 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD Adar, Çağhan , Ay, Büşra . "TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 6 / 12 (June 2020): 266-289 .
AMA Adar Ç , Ay B . TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2020; 6(12): 266-289.
Vancouver Adar Ç , Ay B . TANBURİ CEMİL BEY'İN SÖZLÜ ESERLERİNİN MAKAM VE GÜFTE AÇISINDAN İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2020; 6(12): 266-289.