Year 2021, Volume 7 , Issue 13, Pages 150 - 173 2021-01-27

DAVID POPPER’İN CONCERT-ETUDE Op. 55 No. 2 ESERİNİN İNCELENMESİ VE ESERİN İCRA SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Selin NARDEMİR [1]


David Popper, viyolonsel tekniğinin gelişiminde oldukça önemli bir rolü olan bestecidir. Eserleri ve etütleri, hem viyolonsel eğitiminde yaygın olarak kullanılmakta hem de profesyonel sahnelerde icra edilmektedir. İlgili literatür incelendiğinde besteci ile ilgili Türkçe olarak yayınlanmış bilimsel nitelikli çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Popper’in viyolonselciler tarafından en çok seslendirilen eserlerinden biri olan Concert-Etude parçası ile ilgili çalışma yöntemleri ve eserdeki müzikal ve teknik detaylar incelenmiştir. Aynı zamanda eseri iyi bir şekilde yorumlayabilmek için gerekli olan bazı ek çalışmalara pedagojik açıdan da değinilmiş ve bu çalışmalarda Popper’in konser parçalarını geliştirmeye yarayan etütlerinin önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, özellikle Concert-Etude parçasında kullanılan teknik uygulamaları açıklayıcı bir şekilde incelemek ve bu parçayı çalışacak olan müzisyenlerin daha yüksek bir teknik düzeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu araştırma sonucunda anlatılan bilgilerin öncelikle Concert-Etude parçası ve Popper’in diğer konser parçalarına oldukça önemli ve aydınlatıcı bir bakış açısı sunacağı düşünülerek bu eserleri yorumlayacak olan viyolonselcilere ışık tutacağı ve yol göstereceği umulmaktadır.

Popper, Analiz, Concert-Etude
 • De’ak, S. (1980). David Popper (Neptune City, N.J.: Paganiniana Publications, Inc.).
 • Eames, F.-A. (2013). Techniques in David Popper’s Hohe Schule des Violoncello-Spiels, op. 73, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Bachelor of Music (Honours), University of Tasmania. (https://core.ac.uk/download/pdf/33328504.pdf).
 • Hagel, L. (2012). “Expression in Technical Exercises for the Cello: An Artistic Approach to Teaching and Learning the Caprices of Piatti and Etudes of Popper”, (PhD. Diss., University of Kentucky). (https://uknowledge.uky.edu/music_etds/8/).
 • Howard, E. V. A. (1998). “Virtuosity in Teaching,” Journal of Aesthetic Education 32, no. 4 (Winter).
 • Moore, D. W. (2009). “Popper: High School of Cello Playing,” American Record Guide 72, no. 3 (May/June). (https://core.ac.uk/download/pdf/33328504.pdf)
 • Moskovitz, M. (2000). “Julius Goltermann”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrell, vol. 10 (London: Macmillan).
 • Potter, L. (1995). “A Tour Through Schroeder’s 170 Foundation Studies, Volume One,” American String Teacher 45, no. 2 (Spring). (https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=music_etds)
 • Sönmez, V., Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tunca, O. (2001). “Most Commonly Used Etude Books by Cello Teachers in American Colleges and Universities.” Dissertation, Florida State University.
 • Venturini, A. (2009). The Dresden School Of Violoncello In The Nineteenth Century, University of Central Florida. (https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5108&context=etd).
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3771-5694
Author: Selin NARDEMİR (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2021

APA Nardemir, S . (2021). DAVID POPPER’İN CONCERT-ETUDE Op. 55 No. 2 ESERİNİN İNCELENMESİ VE ESERİN İCRA SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (13) , 150-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/60076/836971