Research Article
BibTex RIS Cite

A New Proposal For The Family Health Staf

Year 2012, Volume: 12 Issue: 2, 81 - 83, 01.02.2012

Abstract

Family health staff corresponds to the allied health personnel like nurse, midwife, emergency medical technician
and health official who works either as a covenanted employee or is charged by Ministry of Health. As the family
health staff is working with family physicians, he/she is an
integral member of the primary health care team. In this
article, the employment of family health staff and relevant
suggestions are aimed to come up for discussion.

Family health staff corresponds to the allied health personnel like nurse, midwife, emergency medical technician and health official who works either as a covenanted employee or is charged by Ministry of Health. As the family health staff is working with family physicians, he/she is an integral member of the primary health care team. In this article, the employment of family health staff and relevant suggestions are aimed to come up for discussion.

References

  • 1. TC Ministry of Health, Turkey’s Health manpower Status Report, March 2008, p. 11
  • 2. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 25 Mayıs 2010 Sali Resmî Gazete Sayı : 27591
  • 3. Üstü Y, Uğurlu M, Örnek M, Sanisoğlu S.Y. 2002-2008 Yılları Arasında Erzurum Bölgesinde Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Balkan Med J 2011; 28: 55-61.
  • 4. Korukluoğulu S, Üstü Y, Kasım İ, Doğusan AR, Hacıimamağaoğlu A, Transition to and planning of family medicine, Family medicine and mobile service in rural areas. Editor: Aydın S. Family Medicine, The Turkish Model, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Çetin Ofset; 2006, p. 74-88.
  • 5. Uğurlu M, Korukluoğulu S, Üstü Y, Kasım İ, Doğusan AR. Transition Period Course fo Family Doctors, First Stage, Guidebook for Trainer, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Ata Ofset; 2004. p. 193-199.

Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri

Year 2012, Volume: 12 Issue: 2, 81 - 83, 01.02.2012

Abstract

Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini ifade eder. Aile sağlığı elemanı aile hekimliği uygulamasında ekibin doğal üyesidir. Bu makalede aile sağlığı elemanının temini ile ilgili önerilerin tartışmaya açılması amaçlanmıştır. Sağlık insan gücü planlaması; topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli sayıda, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir1 . Gerçekçi olmayan veya yetersiz kalan planlamaların yapılması, sistemin üretkenliğini azaltmakta, maliyeti artırmakta, kaynakların dengesiz dağılımına neden olmakta, özetle sistemin işleyişini ciddi 

References

  • 1. TC Ministry of Health, Turkey’s Health manpower Status Report, March 2008, p. 11
  • 2. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 25 Mayıs 2010 Sali Resmî Gazete Sayı : 27591
  • 3. Üstü Y, Uğurlu M, Örnek M, Sanisoğlu S.Y. 2002-2008 Yılları Arasında Erzurum Bölgesinde Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Balkan Med J 2011; 28: 55-61.
  • 4. Korukluoğulu S, Üstü Y, Kasım İ, Doğusan AR, Hacıimamağaoğlu A, Transition to and planning of family medicine, Family medicine and mobile service in rural areas. Editor: Aydın S. Family Medicine, The Turkish Model, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Çetin Ofset; 2006, p. 74-88.
  • 5. Uğurlu M, Korukluoğulu S, Üstü Y, Kasım İ, Doğusan AR. Transition Period Course fo Family Doctors, First Stage, Guidebook for Trainer, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Ata Ofset; 2004. p. 193-199.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Reviews
Authors

Aylin Baydar Artantaş This is me

Fatma Cihan This is me

Ayşe Uğurlu This is me

Yusuf Üstü This is me

Publication Date February 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Baydar Artantaş, A., Cihan, F., Uğurlu, A., Üstü, Y. (2012). Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri. Ankara Medical Journal, 12(2), 81-83.
AMA Baydar Artantaş A, Cihan F, Uğurlu A, Üstü Y. Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri. Ankara Med J. February 2012;12(2):81-83.
Chicago Baydar Artantaş, Aylin, Fatma Cihan, Ayşe Uğurlu, and Yusuf Üstü. “Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri”. Ankara Medical Journal 12, no. 2 (February 2012): 81-83.
EndNote Baydar Artantaş A, Cihan F, Uğurlu A, Üstü Y (February 1, 2012) Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri. Ankara Medical Journal 12 2 81–83.
IEEE A. Baydar Artantaş, F. Cihan, A. Uğurlu, and Y. Üstü, “Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri”, Ankara Med J, vol. 12, no. 2, pp. 81–83, 2012.
ISNAD Baydar Artantaş, Aylin et al. “Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri”. Ankara Medical Journal 12/2 (February 2012), 81-83.
JAMA Baydar Artantaş A, Cihan F, Uğurlu A, Üstü Y. Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri. Ankara Med J. 2012;12:81–83.
MLA Baydar Artantaş, Aylin et al. “Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 2, 2012, pp. 81-83.
Vancouver Baydar Artantaş A, Cihan F, Uğurlu A, Üstü Y. Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri. Ankara Med J. 2012;12(2):81-3.