Research Article
BibTex RIS Cite

Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası

Year 2012, Volume: 12 Issue: 2, 100 - 102, 01.02.2012

Abstract

Özet: 

Gut hastalığı, hiperürisemi, tekrarlayıcı akut artrit atakları
ile seyreden, eklemlerde monosodyum ürat kristallerinin
biriktiği bir hastalıktır. Erkeklerde 5-28/1000 kadınlarda
1-6/1000 oranında görülmektedir. Obezite, hipertansiyon,
cerrahi girişim, alkol (özellikle bira), kan ürik asit düzeyini
yükselten ilaçlar, yüksek yağlı diyetle beslenme, özellikle
kırmızı et ve deniz ürünleri “gut hastalığı” için risk faktörleridir.
Gut kliniği (gut atakları, tofus ve kronik artropati), tekrarlayan ürolithiazis, iş gücü kaybı, artmış miyokard infarktüsü
riski ve yaşamı kısaltması nedeniyle önem taşımaktadır.
Tanı daha ziyade fizik muayene ve laboratuvar bulgularıyla konmaktadır. Tipik olarak birinci metatarsofalengeal
eklem tutulumuyla kolay tanınabilen bir hastalık olsa da
vakamızda da görüldüğü gibi zaman zaman atlanabilmektedir.
Aile hekimliği hastayla ilk temas noktası olması açısından
bu tip hastaların öncelikle başvurdukları yerdir. Tanı koymada gecikme olmaması, gereksiz tetkik ve ilaç kullanımının önüne geçilmesi açısından, eklem ağrılarıyla başvuran
hastalarda gut hastalığı da akla getirilmelidir.
Gut kliniği (gut atakları, tofus ve kronik artropati), tekrarlayan ürolithiazis, iş gücü kaybı, artmış miyokard infarktüsü riski ve yaşamı kısaltması nedeniyle önem taşımaktadır. Tanı daha ziyade fizik muayene ve laboratuvar bulgularıyla konmaktadır. Tipik olarak birinci metatarsofalengeal eklem tutulumuyla kolay tanınabilen bir hastalık olsa da vakamızda da görüldüğü gibi zaman zaman atlanabilmektedir.

Aile hekimliği hastayla ilk temas noktası olması açısından bu tip hastaların öncelikle başvurdukları yerdir. Tanı koymada gecikme olmaması, gereksiz tetkik ve ilaç kullanımının önüne geçilmesi açısından, eklem ağrılarıyla başvuran hastalarda gut hastalığı da akla getirilmelidir.

References

 • 1. Aral O. Kristal artropatileri. Büyüköztürk K, Atamer T, Dilmener M, Erzengin F, Kaysı A, Ökten A (Editörler). İç hastalıkları. İstanbul: Nobel kitabevi;2007:2805-16.
 • 2. Saag KG, Choi H. Epidemiology, risk factors, and lifestyle modifications for gout. Arthritis Res Ther 2006;8 Suppl 1:S2.
 • 3. Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study.Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan GLancet. 2004;363(9417):1277.
 • 4. Intake of purine-rich foods, protein, and dairy products and relationship to serum levels of uric acid: the Third National Health and Nutrition Examination Survey.Choi HK, Liu S, Curhan G Arthritis Rheum. 2005;52(1):283
 • 5. Üstü Y, Uğurlu M. Hiperürisemi ve Gut Hastalığı. Sağlığın Başkenti Dergisi 2011; 18(51-56)
 • 6. Gümüşdiş G. Metabolik bozukluklara bağlı artropatiler: Gut. Gümüşdiş G, Doğanavşargil E (Editörler). Klinik Romatoloji. İstanbul: Deniz Matbaası; 1999.s.489-94.
 • 7. Ölmez Ü. Kristal artopatileri. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (Editörler). İç Hastalıkları. Ankara: Güneş Kitabevi;2003.s.2817-23..
 • 8. Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo Dan L, Jameson Larry J (Çeviri: Y. Sağlıker). Harrison iç hastalıkları prensipleri. İstanbul: Nobel kitabevi; 2004:1979- 2018.
 • 9. Goldman L, Ausiello D (Çeviri: S. Ünal). Cecil textbook of medicine. İstanbul: Güneş kitabevi;2006:1703-8.

A Gout Case That Has Been Diagnosed At Third Attack

Year 2012, Volume: 12 Issue: 2, 100 - 102, 01.02.2012

Abstract

Gout disease is characterized by hyperuricemia, recurrent
attacks of acute arthritis and accumulation of monosodium urate crystals in the joints. The prevalance of gout
is 5-28/1000 in men and 1-6/1000 in women. Obesity,
hypertension, alcohol (especially beer), surgery, ingestion
of drugs which elevate serum urate concentration, highfat dietary nutrition, red meat and seafood are the risk
factors for gout disease.
Clinical presentation of gout (gout attacks, tophi and chronic arthritis) is important because of the recurrent urolithiasis, work loss and increased risk of myocardial infarction and reduction in duration of life. It is diagnosed mostly
by physical examination and laboratory findings. Although
it can be easily recognized with typical involvement of the
first metatarsophalangeal joint, sometimes it can be undiagnosed as our case
Family physician, being the first contact point within the
health system, is where these patients primarily apply to.
In order to prevent the delay in diagnosis and avoid unnecessary investigations and medicines, gout disease should
be considered for the patients who present with arthralgia. 

References

 • 1. Aral O. Kristal artropatileri. Büyüköztürk K, Atamer T, Dilmener M, Erzengin F, Kaysı A, Ökten A (Editörler). İç hastalıkları. İstanbul: Nobel kitabevi;2007:2805-16.
 • 2. Saag KG, Choi H. Epidemiology, risk factors, and lifestyle modifications for gout. Arthritis Res Ther 2006;8 Suppl 1:S2.
 • 3. Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study.Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan GLancet. 2004;363(9417):1277.
 • 4. Intake of purine-rich foods, protein, and dairy products and relationship to serum levels of uric acid: the Third National Health and Nutrition Examination Survey.Choi HK, Liu S, Curhan G Arthritis Rheum. 2005;52(1):283
 • 5. Üstü Y, Uğurlu M. Hiperürisemi ve Gut Hastalığı. Sağlığın Başkenti Dergisi 2011; 18(51-56)
 • 6. Gümüşdiş G. Metabolik bozukluklara bağlı artropatiler: Gut. Gümüşdiş G, Doğanavşargil E (Editörler). Klinik Romatoloji. İstanbul: Deniz Matbaası; 1999.s.489-94.
 • 7. Ölmez Ü. Kristal artopatileri. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (Editörler). İç Hastalıkları. Ankara: Güneş Kitabevi;2003.s.2817-23..
 • 8. Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo Dan L, Jameson Larry J (Çeviri: Y. Sağlıker). Harrison iç hastalıkları prensipleri. İstanbul: Nobel kitabevi; 2004:1979- 2018.
 • 9. Goldman L, Ausiello D (Çeviri: S. Ünal). Cecil textbook of medicine. İstanbul: Güneş kitabevi;2006:1703-8.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Reports
Authors

Burcu Kayhan Tetik This is me

Aylin Baydar Artantaş This is me

Bahar İnce This is me

Yusuf Üstü This is me

Publication Date February 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Kayhan Tetik, B., Baydar Artantaş, A., İnce, B., Üstü, Y. (2012). Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası. Ankara Medical Journal, 12(2), 100-102.
AMA Kayhan Tetik B, Baydar Artantaş A, İnce B, Üstü Y. Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası. Ankara Med J. February 2012;12(2):100-102.
Chicago Kayhan Tetik, Burcu, Aylin Baydar Artantaş, Bahar İnce, and Yusuf Üstü. “Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası”. Ankara Medical Journal 12, no. 2 (February 2012): 100-102.
EndNote Kayhan Tetik B, Baydar Artantaş A, İnce B, Üstü Y (February 1, 2012) Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası. Ankara Medical Journal 12 2 100–102.
IEEE B. Kayhan Tetik, A. Baydar Artantaş, B. İnce, and Y. Üstü, “Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası”, Ankara Med J, vol. 12, no. 2, pp. 100–102, 2012.
ISNAD Kayhan Tetik, Burcu et al. “Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası”. Ankara Medical Journal 12/2 (February 2012), 100-102.
JAMA Kayhan Tetik B, Baydar Artantaş A, İnce B, Üstü Y. Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası. Ankara Med J. 2012;12:100–102.
MLA Kayhan Tetik, Burcu et al. “Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 2, 2012, pp. 100-2.
Vancouver Kayhan Tetik B, Baydar Artantaş A, İnce B, Üstü Y. Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası. Ankara Med J. 2012;12(2):100-2.