Research Article
BibTex RIS Cite

A Rare Case Presenting With Complaints Of Foreign Body On Scalp: Munchausen Syndrome

Year 2012, Volume: 12 Issue: 2, 106 - 108, 01.02.2012

Abstract

In Munchausen Syndrome patients hurt themselves or
others regardless of secondary gain. Patients that have
discrepancy in story and physical examination must be
carefully examined and should be consulted to Psychiatry
without unnecessary manipulation. 

In Munchausen Syndrome patients hurt themselves or others regardless of secondary gain. Patients that have discrepancy in story and physical examination must be carefully examined and should be consulted to Psychiatry without unnecessary manipulation. 

References

  • 1. Feldman MD, Ford CV. Factitious disaorders. In: Sadock BJ, Sadock WA (eds), Comprehensive Textbook of Psychiatry (7th ed) (vol. 1). Williams and Wilkins, Baltimore 2000, pp 1533- 1543.
  • 2. Krahn LE, Li H, O’Connor MK. Patients who strive to be ill: factitious disorder with physical symptoms. Am J Psychiatry. 2003;160(6):1163- 8.
  • 3. Yenidunya MO, Yenidunya S, Bayrak R, Seven E, Ceran C. Munchausen sendromu tanısında patolojik değerlendirmenin önemi. Yeni Tıp Derg. 2008;25: 93- 96.
  • 4. Lazzeri D, Romeo G, De Rossa M, Iannotti G, Colizzi L, Stabile M, Gatti G, Lorenzetti F, Gandini D, Pantaloni M. Plastic surgery and Munchausen’s syndrome ‘surgeon beware!’. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010; 63(3):e319- 20.
  • 5. Eisendarth SJ, Telischak KS. Factitious Disorders: Potential Litigation Risks For Plastic Surgeons. Ann Plast Surg. 2008; 60;64- 9.

Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu

Year 2012, Volume: 12 Issue: 2, 106 - 108, 01.02.2012

Abstract

Munchausen Sendromunda hasta kendine ya da başkasına sekonder kazanç gözetmeksizin zarar verir. Öykü ve fizik muayenesi uyumsuz olan hastalar dikkatle değerlendirilmeli, gereksiz müdahalelerden kaçınılarak Psikiyatri Kliniğine yönlendirilmelidir. Munchausen Sendromu, hastaların istemli olarak ruhsal ya da bedensel hastalık belirtilerini üretmeleri, öykü ve belirtileri saptırarak dile getirmeleri olarak tanımlanır. Yapay bozuklukların bir alt grubu olan Munchausen Sendromu sıklıkla acil servis hekimlerini ve konsülte edilen bölümleri zor durumda bırakabilmektedir. Çok çeşitli belirti ve bulgulara sahip hastalar diğer kliniklere olduğu gibi plastik cerrahi kliniklerine de hastaneye yatma ve ameliyat olma umuduyla başvurmaktadırlar. Bu olgu sunumunda, kliniğimize başvuran bir hastada öykü ve fizik muayenedeki tutarsızlığa dikkat çekerek Munchausen Sendromu’nun tartışılması amaçlanmıştır.

References

  • 1. Feldman MD, Ford CV. Factitious disaorders. In: Sadock BJ, Sadock WA (eds), Comprehensive Textbook of Psychiatry (7th ed) (vol. 1). Williams and Wilkins, Baltimore 2000, pp 1533- 1543.
  • 2. Krahn LE, Li H, O’Connor MK. Patients who strive to be ill: factitious disorder with physical symptoms. Am J Psychiatry. 2003;160(6):1163- 8.
  • 3. Yenidunya MO, Yenidunya S, Bayrak R, Seven E, Ceran C. Munchausen sendromu tanısında patolojik değerlendirmenin önemi. Yeni Tıp Derg. 2008;25: 93- 96.
  • 4. Lazzeri D, Romeo G, De Rossa M, Iannotti G, Colizzi L, Stabile M, Gatti G, Lorenzetti F, Gandini D, Pantaloni M. Plastic surgery and Munchausen’s syndrome ‘surgeon beware!’. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010; 63(3):e319- 20.
  • 5. Eisendarth SJ, Telischak KS. Factitious Disorders: Potential Litigation Risks For Plastic Surgeons. Ann Plast Surg. 2008; 60;64- 9.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Reports
Authors

Cemil Demiralp This is me

Hüseyin Akkaya This is me

Yakup Duman This is me

Berrak Akşam This is me

Mustafa Demirseren This is me

Publication Date February 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Demiralp, C., Akkaya, H., Duman, Y., Akşam, B., et al. (2012). Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu. Ankara Medical Journal, 12(2), 106-108.
AMA Demiralp C, Akkaya H, Duman Y, Akşam B, Demirseren M. Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu. Ankara Med J. February 2012;12(2):106-108.
Chicago Demiralp, Cemil, Hüseyin Akkaya, Yakup Duman, Berrak Akşam, and Mustafa Demirseren. “Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu”. Ankara Medical Journal 12, no. 2 (February 2012): 106-8.
EndNote Demiralp C, Akkaya H, Duman Y, Akşam B, Demirseren M (February 1, 2012) Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu. Ankara Medical Journal 12 2 106–108.
IEEE C. Demiralp, H. Akkaya, Y. Duman, B. Akşam, and M. Demirseren, “Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu”, Ankara Med J, vol. 12, no. 2, pp. 106–108, 2012.
ISNAD Demiralp, Cemil et al. “Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu”. Ankara Medical Journal 12/2 (February 2012), 106-108.
JAMA Demiralp C, Akkaya H, Duman Y, Akşam B, Demirseren M. Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu. Ankara Med J. 2012;12:106–108.
MLA Demiralp, Cemil et al. “Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 2, 2012, pp. 106-8.
Vancouver Demiralp C, Akkaya H, Duman Y, Akşam B, Demirseren M. Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu. Ankara Med J. 2012;12(2):106-8.