Research Article
BibTex RIS Cite

İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür

Year 2012, Volume: 12 Issue: 4, 182 - 187, 01.04.2012

Abstract

Özet: 

Amaç:

Çalışmanın amacı, ilkokul çocuklarında çanta taşıma şekli, bilgisayar kullanım sıklığı, postür bozuklukları ve buna bağlı ağrı şiddetini ve yerini belirlemektir.

Yöntem:

Yaşları 7-11 arasında değişen 347 (199 kız, 148 erkek) çocuğa omuz elevasyonu, pelvis elevasyonu, skapular prominens, torakal prominens, lumbar prominens, azalmış kol-gövde aralığı, artmış kifoz ve lordozu içeren Adam’s Forward Bend Test, üç fizyoterapist tarafından uygulandı. Çocukların çanta taşıma şekli, bilgisayar kullanım sıklığı ve ağrı anketle sorgulandı.

Sonuç:

Çocukların %77,4’ü çantasını askıları bilateral ve sırtla temasta olacak şekilde takmaktaydılar. %44,6’sı çantasının ağır olduğunu ifade etti. %43,8’si vücudunun herhangi bir bölümünde ağrı hissettiğini ve bunların da %14,1’i ağrının sırtta olduğunu belirtti. %80,5’i gün içinde bilgisayar kullandığını ve %70’i günde en az 1-2 saat bilgisayar karşısında kaldığını ifade etti. Değerlendirme sonunda %63,7’sinde omuz elevasyonu (%28,2’inde sağ, %35,4’ünde sol), %7,5’inde pel-vis elevasyonu, %79,3’ünde skapular prominens (%38,9’undasol, %36,6’sında bilateral), %66,9’unda kol-gövde aralığının azalması (%47’sinde sol) %21,9’unda torakal prominens, %21,3’ünde kifoz, %63,4’ünde lordoz kaydedildi.

Tartışma:

Çalışmanın sonuçlarına göre, çocukların çanta kullanma alışkanlıkları doğru olmasına rağmen, özellikle sırtta ağrı hissetmelerinin nedeninin postürde görülen asimetriden ve çanta ağırlığından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlkokul çocuklarında postural asimetrinin bir kısmı normal olarak ve büyüme döneminde düzelecek olarak kabul edilse bile, bir kısım bozuklukların erken dönemde fark edilmesi ve erişkin dönemde çocuğun günlük yaşantısını etkilememesi açısından okul taramasının yapılması ve ailenin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

References

 • 1. Paua M, Paub M. Postural sway modifications induced by backpack carriage in primary school children: a case study in Italy. Ergonomics 2010;53(7): 872–881
 • 2. Pau M, Kim S, Nussbaumb MA. Does load carriage differentially alter postural sway in normal-weight schoolchildren? Gait & Posture 2012;35(3):378–382
 • 3. Moore MJ, White GL, Moore DL. Association of relative backpack weight with reported pain, pain sites, medical utilization, and lost school time in children and adolescent. J Sch Health. 2007;77(5):232-9.
 • 4. Bunnel WP. Selective screening for scoliosis. Clin Orthop Related Res. 2005;434:40-45
 • 5. Côté P, Kreitz BG, Cassidy JD, Dzus AK, Martel J. A study of the diagnostic accuracy and reliability of the Scoliometer and Adam’s forward bend test. Spine (Phila Pa 1976). 1998;23(7):796-802
 • 6. Wong DL and Baker CM. Pain children: comparison of assessment scales. Pediatric Nursing , 1988;14:9-17
 • 7. Luk KDK, Lee CF, Cheung KMC, Cheng JCY. Clinical effectiviness of school screening for adolescent idiopathic scoli-osis. A large population- based retrospective cohort study. Spine 2010;35(17):1607-1614
 • 8. Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2011-2012. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi İstatistik Programı Yayını. 2012. Ankara.ISBN 978-975-11-3609-1
 • 9. Straker LM, O’Sullivan PB, Smith A, Perry M. Computer use and habitual spinal posture in Australian adolescents. Public Health Repots. 2007;122:634-643.
 • 10. Taimela S., Kujala Um, Salminen JJ, Viljanen T. The prevalence of low back pain among children and adolescents. A nationwide, cohort-based questionnaire survey in Finland. Spine 1997;22:1132-1136
 • 11. Sato T , Ito T , Hirano T , Morita O , Kikuchi R, Endo N , Tanabe N .Low back pain in childhood and adolescence: a cross-sectional study in Niigata City. Eur Spine J 2008;17:1441–1447
 • 12. Sato T , Ito T , Hirano T , Morita O , Kikuchi R, Endo N , Tanabe N . Low back pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities. Eur Spine J 2011;20:94–99
 • 13. Sato T , Ito T , Hirano T , Morita O , Kikuchi R, Endo N , Tanabe N. Back pain in adolescents with idiopathic scoliosis: epidemiological study for 43,630 pupils in Niigata City, Japan. Eur Spine J 2011;20:274–279
 • 14. Moore MJ, White GL, Moore DL. Association of relative backpack weight with reported pain, pain sites, medical utilization, and lost school time in children and adolescent. J Sch Health. 2007;77(5):232-9.
 • 15. Ramprasad M, Alias J, Raghuveer AK. Effect of backpack weight on postural angles in preadolescent children. Indian Pediatr 2010;47(7):575-80
 • 16. Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Papazisis Z. Correlation between backpack weight and way of carrying, sagittal and frontal spinal curvatures, athletic activity, and dorsal and low back pain in schoolchildren and adolescents. J Spinal Disord Tech. 2004;17(1):33-40.

The Habits Of Carrying Bag, Computer Use And Posture In Primary School Children

Year 2012, Volume: 12 Issue: 4, 182 - 187, 01.04.2012

Abstract

Objective: To determine the style of carrying bag, computer usage frequency, postural disorders, and the severity
and location of pain due to postural malalignments.
Method: Adam’s Forward Bend Test that includes shoulder elevation, pelvic elevation, scapular prominens, thoracic prominens, lumbar prominens, decreased gap of armtrunk, increased kyphosis and lordosis was performed by
three physiotherapists in 347 children between 7-11 years
of age. Carrying bag style, frequency of computer use and
pain were examined by a questionnaire.
Results: %77.4 of children were carrying bag with bilateral bag straps to be in contact with ridge. % 44,6 stated
that their bags were heavy. 43.8% felt pain in any part of
body, 14.1% of these children said that pain was in the
upper back. 80.5% used the computerduring daytime and
70% of them said that they use it at least 1-2 hours. At the
end of evaluation, there was shoulder elevation in 63.7%
of the children, elevation of the pelvis in 7.5%, scapular
prominens in 79.3%, decreased gap of arm-body in 66.9%,
thoracic prominens in 21.9%, kyphosis in 21.3% , hyperlordosis in 63,4% of the children.
Discussion: According to the results of the study, although
the style of carrying bag was correct, especially back pain
was thought to arise from postural asymmetry and weight
of the bag. Although some of the postural asymmetries
are considered normal in primary school children and will
get better in growth, school screening is necessary for the
detection of disorders that might affect the daily life of
the child in adulthood and the family should be informed.

References

 • 1. Paua M, Paub M. Postural sway modifications induced by backpack carriage in primary school children: a case study in Italy. Ergonomics 2010;53(7): 872–881
 • 2. Pau M, Kim S, Nussbaumb MA. Does load carriage differentially alter postural sway in normal-weight schoolchildren? Gait & Posture 2012;35(3):378–382
 • 3. Moore MJ, White GL, Moore DL. Association of relative backpack weight with reported pain, pain sites, medical utilization, and lost school time in children and adolescent. J Sch Health. 2007;77(5):232-9.
 • 4. Bunnel WP. Selective screening for scoliosis. Clin Orthop Related Res. 2005;434:40-45
 • 5. Côté P, Kreitz BG, Cassidy JD, Dzus AK, Martel J. A study of the diagnostic accuracy and reliability of the Scoliometer and Adam’s forward bend test. Spine (Phila Pa 1976). 1998;23(7):796-802
 • 6. Wong DL and Baker CM. Pain children: comparison of assessment scales. Pediatric Nursing , 1988;14:9-17
 • 7. Luk KDK, Lee CF, Cheung KMC, Cheng JCY. Clinical effectiviness of school screening for adolescent idiopathic scoli-osis. A large population- based retrospective cohort study. Spine 2010;35(17):1607-1614
 • 8. Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2011-2012. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi İstatistik Programı Yayını. 2012. Ankara.ISBN 978-975-11-3609-1
 • 9. Straker LM, O’Sullivan PB, Smith A, Perry M. Computer use and habitual spinal posture in Australian adolescents. Public Health Repots. 2007;122:634-643.
 • 10. Taimela S., Kujala Um, Salminen JJ, Viljanen T. The prevalence of low back pain among children and adolescents. A nationwide, cohort-based questionnaire survey in Finland. Spine 1997;22:1132-1136
 • 11. Sato T , Ito T , Hirano T , Morita O , Kikuchi R, Endo N , Tanabe N .Low back pain in childhood and adolescence: a cross-sectional study in Niigata City. Eur Spine J 2008;17:1441–1447
 • 12. Sato T , Ito T , Hirano T , Morita O , Kikuchi R, Endo N , Tanabe N . Low back pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities. Eur Spine J 2011;20:94–99
 • 13. Sato T , Ito T , Hirano T , Morita O , Kikuchi R, Endo N , Tanabe N. Back pain in adolescents with idiopathic scoliosis: epidemiological study for 43,630 pupils in Niigata City, Japan. Eur Spine J 2011;20:274–279
 • 14. Moore MJ, White GL, Moore DL. Association of relative backpack weight with reported pain, pain sites, medical utilization, and lost school time in children and adolescent. J Sch Health. 2007;77(5):232-9.
 • 15. Ramprasad M, Alias J, Raghuveer AK. Effect of backpack weight on postural angles in preadolescent children. Indian Pediatr 2010;47(7):575-80
 • 16. Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Papazisis Z. Correlation between backpack weight and way of carrying, sagittal and frontal spinal curvatures, athletic activity, and dorsal and low back pain in schoolchildren and adolescents. J Spinal Disord Tech. 2004;17(1):33-40.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Yasemin Parlak Demir This is me

Yasemin Çırak This is me

Murat Dalkılınç This is me

Gül Yılmaz This is me

İsmail Uraş This is me

Mahmut Kömürcü This is me

Publication Date April 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 4

Cite

APA Parlak Demir, Y., Çırak, Y., Dalkılınç, M., Yılmaz, G., et al. (2012). İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür. Ankara Medical Journal, 12(4), 182-187.
AMA Parlak Demir Y, Çırak Y, Dalkılınç M, Yılmaz G, Uraş İ, Kömürcü M. İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür. Ankara Med J. April 2012;12(4):182-187.
Chicago Parlak Demir, Yasemin, Yasemin Çırak, Murat Dalkılınç, Gül Yılmaz, İsmail Uraş, and Mahmut Kömürcü. “İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı Ve Postür”. Ankara Medical Journal 12, no. 4 (April 2012): 182-87.
EndNote Parlak Demir Y, Çırak Y, Dalkılınç M, Yılmaz G, Uraş İ, Kömürcü M (April 1, 2012) İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür. Ankara Medical Journal 12 4 182–187.
IEEE Y. Parlak Demir, Y. Çırak, M. Dalkılınç, G. Yılmaz, İ. Uraş, and M. Kömürcü, “İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür”, Ankara Med J, vol. 12, no. 4, pp. 182–187, 2012.
ISNAD Parlak Demir, Yasemin et al. “İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı Ve Postür”. Ankara Medical Journal 12/4 (April 2012), 182-187.
JAMA Parlak Demir Y, Çırak Y, Dalkılınç M, Yılmaz G, Uraş İ, Kömürcü M. İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür. Ankara Med J. 2012;12:182–187.
MLA Parlak Demir, Yasemin et al. “İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı Ve Postür”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 4, 2012, pp. 182-7.
Vancouver Parlak Demir Y, Çırak Y, Dalkılınç M, Yılmaz G, Uraş İ, Kömürcü M. İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür. Ankara Med J. 2012;12(4):182-7.