Research Article
BibTex RIS Cite

Plain radiography and CT Findings in Gallstone İleus

Year 2012, Volume: 12 Issue: 4, 219 - 221, 01.04.2012

Abstract

Gallstone ileus is a mechanical intestinal obstruction caused by the passage of a gallstone into the intestinal lumen
via a fistula. Gallstone ileus is a rare situation whose diagnosis may be difficult. Abdominal computed tomography
(CT) is a more significant modality in diagnosing gallstone
ileus in comparison with plain abdominal X-ray and abdominal ultrasonography. In this paper, the imaging findings
of a patient with gallstone ileus are presented.

Gallstone ileus is a mechanical intestinal obstruction caused by the passage of a gallstone into the intestinal lumen via a fistula. Gallstone ileus is a rare situation whose diagnosis may be difficult. Abdominal computed tomography (CT) is a more significant modality in diagnosing gallstone ileus in comparison with plain abdominal X-ray and abdominal ultrasonography. In this paper, the imaging findings of a patient with gallstone ileus are presented.

References

 • 1. R. Muratori et al. Colonic gallstone ileus treated with radiologically guided extracorporeal shock wave lithotripsy followed by endoscopic extraction. Endoscopy 2012; 44: E88–E89.
 • 2. 2) Metehan Gümüş, Hatice Gümüş, Fehmi Çelebi. Safra Taşı İleusu. AÜTD 2002; 34: 47-49.
 • 3. Hasan Yerli, Tuğbahan Yılmaz, Ali Er, Arzu Kobak. Safra Taşı İleusu: Düz Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; Cilt: 1 Sayı: 3
 • 4. Naime Altınkaya, Zafer Koç, Özlem Alkan, Şenay Demir, Sedat Belli. Multidetector Computed Tomography Diagnosis of İleal and Antropyloric Gallstone İleus. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery 2011;17 (5):461-463.
 • 5. Mehmet Selim Nural, Sibel Bakan, Meltem Ceyhan, İlkay Koray Bayrak, Ahmet Baydın. Computed tomography findings of gallstone ileus: a case report. Turk J Emerg Med 2007; 7(4):175-178.
 • 6. Atıl Çakmak ve arkadaşları. Gallstone Ileus: Report Of Two Cases. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (1) 75-78.
 • 7. Savaş Yakan, Ömer Engin, Tahsin Tekeli ve arkadaşları. Gallstone ileus as an unexpected complication of cholelithiasis: diagnostic difficulties and treatment. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery 2010;16 (4):344-348.

Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları

Year 2012, Volume: 12 Issue: 4, 219 - 221, 01.04.2012

Abstract

Safra taşı ileusu, bir fistül aracılığıyla bağırsak lümenine safra taşı geçmesinden kaynaklanan mekanik barsak tıkanıklığıdır. Safra taşı ileusu tanısı zor olabilen, nadir görülen bir durumdur. Abdominal bilgisayarlı tomografi (BT), ayakta batın grafisi ve abdominal ultrasonografi ile karşılaştırıldığında safra taşı ileusu tanısında daha önemli bir görüntüleme yöntemidir. Bu yazıda, safra taşı ileuslu bir hastanın görüntüleme bulguları sunulmuştur. Safra taşı ileusu, bir veya daha fazla sayıda safra kesesi taşının gastrointestinal (GİS) sistemin herhangi bir lokalizasyonuna, bilioenterik fistül aracılığı ile ulaşması sonucunda tıkanıklık oluşturmasıdır1 . Görülme sıklığına göre fistül lokalizasyonları kolesistoduodenal (%76), kolesistokolik (%11), kolesistogastrik (%6), koledokoduodenal (%4), kolesistokoledokal (%3) 

References

 • 1. R. Muratori et al. Colonic gallstone ileus treated with radiologically guided extracorporeal shock wave lithotripsy followed by endoscopic extraction. Endoscopy 2012; 44: E88–E89.
 • 2. 2) Metehan Gümüş, Hatice Gümüş, Fehmi Çelebi. Safra Taşı İleusu. AÜTD 2002; 34: 47-49.
 • 3. Hasan Yerli, Tuğbahan Yılmaz, Ali Er, Arzu Kobak. Safra Taşı İleusu: Düz Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; Cilt: 1 Sayı: 3
 • 4. Naime Altınkaya, Zafer Koç, Özlem Alkan, Şenay Demir, Sedat Belli. Multidetector Computed Tomography Diagnosis of İleal and Antropyloric Gallstone İleus. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery 2011;17 (5):461-463.
 • 5. Mehmet Selim Nural, Sibel Bakan, Meltem Ceyhan, İlkay Koray Bayrak, Ahmet Baydın. Computed tomography findings of gallstone ileus: a case report. Turk J Emerg Med 2007; 7(4):175-178.
 • 6. Atıl Çakmak ve arkadaşları. Gallstone Ileus: Report Of Two Cases. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (1) 75-78.
 • 7. Savaş Yakan, Ömer Engin, Tahsin Tekeli ve arkadaşları. Gallstone ileus as an unexpected complication of cholelithiasis: diagnostic difficulties and treatment. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery 2010;16 (4):344-348.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Reports
Authors

Neşat Çullu This is me

Emel Yiğit This is me

Ekrem Karakaş This is me

Mehmet Doğan This is me

Sümeyra Doğan This is me

Publication Date April 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 4

Cite

APA Çullu, N., Yiğit, E., Karakaş, E., Doğan, M., et al. (2012). Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları. Ankara Medical Journal, 12(4), 219-221.
AMA Çullu N, Yiğit E, Karakaş E, Doğan M, Doğan S. Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları. Ankara Med J. April 2012;12(4):219-221.
Chicago Çullu, Neşat, Emel Yiğit, Ekrem Karakaş, Mehmet Doğan, and Sümeyra Doğan. “Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi Ve BT Bulguları”. Ankara Medical Journal 12, no. 4 (April 2012): 219-21.
EndNote Çullu N, Yiğit E, Karakaş E, Doğan M, Doğan S (April 1, 2012) Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları. Ankara Medical Journal 12 4 219–221.
IEEE N. Çullu, E. Yiğit, E. Karakaş, M. Doğan, and S. Doğan, “Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları”, Ankara Med J, vol. 12, no. 4, pp. 219–221, 2012.
ISNAD Çullu, Neşat et al. “Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi Ve BT Bulguları”. Ankara Medical Journal 12/4 (April 2012), 219-221.
JAMA Çullu N, Yiğit E, Karakaş E, Doğan M, Doğan S. Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları. Ankara Med J. 2012;12:219–221.
MLA Çullu, Neşat et al. “Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi Ve BT Bulguları”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 4, 2012, pp. 219-21.
Vancouver Çullu N, Yiğit E, Karakaş E, Doğan M, Doğan S. Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları. Ankara Med J. 2012;12(4):219-21.