BibTex RIS Cite

Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Year 2014, Volume: 14 Issue: 2, - , 11.06.2014
https://doi.org/10.17098/amj.61700

Abstract

Amaç: Tükenmişlik konusunda yapılmış birçok tanım olmasına rağmen günümüzde kabul gören en yaygın tükenmişlik tanımı Maslach ve arkadaşları tarafından yapılan ve tükenmişliği üç boyutlu olarak algılayan tanımdır. Acil servis (AS) personeli iş ortamının yoğunluğu, bakım verilen hastaların ciddiyeti, vardiya şeklinde çalışma programı nedeniyle sürekli stres altındadır. Bu çalışmada Tıp Fakülteleri (TFH) ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde (EAH) görev yapmakta olan Acil Tıp Asistanlarının (ATA) tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay alınarak Mayıs-Ağustos 2011 tarihleri arasında anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya EAH’den 116 ATA, TFH’den 90 ATA olmak üzere toplam 206 ATA alınmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15 programı ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde ki-kare, İndependent Sample T testi ve Oneway Anova testi kullanılmıştır. p<0.005 altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Anketimize katılan EAH’de çalışan ATA’larının DT, DYS ve GT ortalamaları TFH’ye oranla yüksek saptandı (p<0.05). KB ortalaması açısından TFH ile aralarında istatiksel olarak fark olmadığı saptandı (p>0.05)

Sonuç: EAH’lerinde çalışan ATA’ların, TFH’de çalışan ATA’lara oranla daha fazla tükenmeye maruz kaldıkları bulundu

Year 2014, Volume: 14 Issue: 2, - , 11.06.2014
https://doi.org/10.17098/amj.61700

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Süleyman Ersoy This is me

Cemil Kavalcı This is me

Cihat Yel This is me

Fevzi Yılmaz

Gülsüm Kavalcı This is me

Özgür Aslan This is me

Publication Date June 11, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Ersoy, S., Kavalcı, C., Yel, C., Yılmaz, F., et al. (2014). Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Medical Journal, 14(2). https://doi.org/10.17098/amj.61700
AMA Ersoy S, Kavalcı C, Yel C, Yılmaz F, Kavalcı G, Aslan Ö. Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Med J. June 2014;14(2). doi:10.17098/amj.61700
Chicago Ersoy, Süleyman, Cemil Kavalcı, Cihat Yel, Fevzi Yılmaz, Gülsüm Kavalcı, and Özgür Aslan. “Tıp Fakültesi Hastaneleri Ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Ankara Medical Journal 14, no. 2 (June 2014). https://doi.org/10.17098/amj.61700.
EndNote Ersoy S, Kavalcı C, Yel C, Yılmaz F, Kavalcı G, Aslan Ö (June 1, 2014) Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Medical Journal 14 2
IEEE S. Ersoy, C. Kavalcı, C. Yel, F. Yılmaz, G. Kavalcı, and Ö. Aslan, “Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Ankara Med J, vol. 14, no. 2, 2014, doi: 10.17098/amj.61700.
ISNAD Ersoy, Süleyman et al. “Tıp Fakültesi Hastaneleri Ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Ankara Medical Journal 14/2 (June 2014). https://doi.org/10.17098/amj.61700.
JAMA Ersoy S, Kavalcı C, Yel C, Yılmaz F, Kavalcı G, Aslan Ö. Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Med J. 2014;14. doi:10.17098/amj.61700.
MLA Ersoy, Süleyman et al. “Tıp Fakültesi Hastaneleri Ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Ankara Medical Journal, vol. 14, no. 2, 2014, doi:10.17098/amj.61700.
Vancouver Ersoy S, Kavalcı C, Yel C, Yılmaz F, Kavalcı G, Aslan Ö. Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Med J. 2014;14(2).