BibTex RIS Cite

The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer

Year 2014, Volume: 14 Issue: 3, - , 25.09.2014
https://doi.org/10.17098/amj.37721

Abstract

Objective: We aimed to investigate the relationsip between the usage of radiation producing devices and thyroid cancer.

Methods: In our study, we formed a questionnaire consisting of 10 questions to apply to 100 participants admitting the General Surgery Clinics of Ankara Training and Research Hospital. Participants were included to study as; the thyroid cancer group with 58 patients diagnosed with thyroid cancer and had thyroidectomy and the control group with 42 participants with no cancer history. We investigated factors like usage of mobile phones, computers, hair dryer, shaver and history of plain films of head and neck with the questionnaire.

Results: Study consisted of 66 female and 34 male, totally 100 participants. Mean age of participants was 47.45 (±12.90) years in the thyroid cancer group and 38.02 (±11.30) years in the control group. Previous history of plain film of head and neck region (teeth, head, and neck X-ray graphy) was higher in the study group (%55) than control group (%11) (p<0.001). Although statistically unsignificant, shaver and hair dryer usage rate was higher in the control group compared with the study group.

Conclusion: With the results of the investigation for thyroid risk factors, we concluded that the history of head and neck graphy increases the incidence of thyroid cancer. We suggest avoidance from teeth, head and neck X-ray graphies in unnecessary situations.

References

 • Makay Ö, Yoldaş T, İçöz G, Akyıldız M, Yetkin E. Tiroid kanserinde değişim süreci: 1995’den 2006’ya. Ulusal Cerrahi Dergisi 2007; 23(2): 59-60.
 • Harach HR, Williams ED. Thyroid cancer and thyroiditis in the goirous region of Salta, Argentina, before and after iodine prophylaxis. Clinical Endocrinology 1995; 43(6):701-706.
 • Harach HR, Escalante DA, Onativia A, et al. Thyroid carcinoma and thyroiditis in an endemic goitre region before and after iodine prophylaxis. European Journal of Endocrinology 1985; 108(1): 55-60.
 • Galanti MR, Hansson L, Bergström R, et al. Diet and the risk of paillary and follicular thyroid carcinoma: a population-based case-control study in Sweden and Norway. Cancer Causes Control. 1997; 8(2): 205-214.
 • Köhrle J. The trace element selenium and the thyroid gland. Biochemie. 1999; 81(5):527-533.
 • Williams ED. Chernobyl and thyroid cancer. Journal of Surgical Oncology 2006; 94(8): 670-677.
 • Franceschi S. Iodine intake and thyroid carcinoma – a potential risk factor. Experimental Clinical Endocrinology and Diabetes 1998;106(1): 38-44.
 • Tiroid Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 3.Baskı. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği; 2012: 61-66.
 • TAEK(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Çernobil Nükleer Santral Kazası, Available at: http://www.taek.gov.tr/acil-durumlar/kaza-vetehlike-durumu/138-cernobil-dosyasi/364-cernobil-nukleer-santralkazasi.html ( Erişim tarihi:11.03.2014).
 • TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Çernobil Nükleer Santral Kazasının Etkileri Hakkında Açıklama, Available at: http://www.taek.gov.tr/basin-aciklamalari/90-2005/135-cernobil-nukleer-santral-kazasinin-etkileri-hakkinda-aciklama.html(Erişim tarihi:11.03.2014).
 • Deltour I, Johansen C, Auvinen A, Feychting M, Klaeboe L, Schüz J; Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden,; 1974–2003: Danish Study, JNCI (Journal of the National Cancer Institute) 2009: 101(24): 5-7.
 • WHO(World Health Organisation),1999;What are electromagnetic fields?Available at:http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/ (Erişim tarihi: 11.03.2014).
 • Monographs on the evaluation of carcinogenicrisk to humans, World Health Organization International Agency For Research On Cancer (IARC) 2002 Vol.80 Available at: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf, 2002 (Erişim tarihi: 14.06.2014).
 • Türkan A, Pala K; Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon ve Sağlık Etkileri;; Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2009,14(2): 13-19.
 • Aksoy M, Donma S, Karataş E, Sungur E, Sönmez Z, Danışman: Mıhçıokur S, Cep Telefonu ve Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığı, Özellikle de Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri, Öğrenci Sempozyomu Çalışma Grubu Raporları, 2011;XIII(1): 1.
 • Elektromanyetik Alanlar ve Kamu Sağlığı, Baz İstasyonları ve Kablosuz teknolojiler, WHO (World Health Organisation), Available at:http://www.telekomkurumu.gov.tr/tuketici/emd/WHO_2006_TURKCE-304.DOC(Erişim tarihi: 11.03.2014).

Radyasyon Üreten Cihazların Kullanımı ile Tiroid Kanseri Arası İlişkinin Değerlendirilmesi

Year 2014, Volume: 14 Issue: 3, - , 25.09.2014
https://doi.org/10.17098/amj.37721

Abstract

Özet

Amaç: Radyasyon üreten cihazların kullanımı ile tiroid kanseri arası ilişkinin sorgulanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinigine başvuran 100 kişiye uygulanmak üzere 10 adet sorudan oluşan anket oluşturuldu. Vakaların 58 tanesi tiroid kanser tanılı ve tiroidektomi operasyonu geçirmiş hastalardan oluşurken, 42 tanesi herhangi bir kanser öyküsü olamayan kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Anket soruları arasında cep telefonu, saç kurutma makinesi, tıraş makinesi, bilgisayar kullanım durumu, baş boyun direkt grafı çekim öyküsü gibi etmenler sorgulandı.

Bulgular: Çalışmamıza, 66 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 100 vaka dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı tiroid kanseri grubunda 47.45 (±l2.90 yaş), kontrol grubunda 38.02 (±ll.30 yaş) olarak bulundu. Daha önce baş boyun bölgesine grafı çekilme (diş, baş, boyun x-ray grafı) durumu tiroid kanseri grubunda (%55), kontrol grubuna göre (%1 l) daha yüksek bulundu(p<0.00l). Tıraş makinesi ve saç kurutma makinesi kullanımı oranı kontrol grubunda, tiroid kanser grubunda göre istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha fazla bulundu. Sonuç: Çalışmamızda uyguladıgımız anket sonucunda sorguladıgımız tiroid kanseri risk faktörlerinden baş boyun bölgesine grafı çekilme öyküsü olanlarda tiroid kanser görülme sıklıgının arttıgı saptandı. Grafı çekilmenin gerekli olmadıgı durumlarda diş, baş ve boyun bölgesine x-ray grafıden kaçınılması gerektigini düşünmekteyiz.

References

 • Makay Ö, Yoldaş T, İçöz G, Akyıldız M, Yetkin E. Tiroid kanserinde değişim süreci: 1995’den 2006’ya. Ulusal Cerrahi Dergisi 2007; 23(2): 59-60.
 • Harach HR, Williams ED. Thyroid cancer and thyroiditis in the goirous region of Salta, Argentina, before and after iodine prophylaxis. Clinical Endocrinology 1995; 43(6):701-706.
 • Harach HR, Escalante DA, Onativia A, et al. Thyroid carcinoma and thyroiditis in an endemic goitre region before and after iodine prophylaxis. European Journal of Endocrinology 1985; 108(1): 55-60.
 • Galanti MR, Hansson L, Bergström R, et al. Diet and the risk of paillary and follicular thyroid carcinoma: a population-based case-control study in Sweden and Norway. Cancer Causes Control. 1997; 8(2): 205-214.
 • Köhrle J. The trace element selenium and the thyroid gland. Biochemie. 1999; 81(5):527-533.
 • Williams ED. Chernobyl and thyroid cancer. Journal of Surgical Oncology 2006; 94(8): 670-677.
 • Franceschi S. Iodine intake and thyroid carcinoma – a potential risk factor. Experimental Clinical Endocrinology and Diabetes 1998;106(1): 38-44.
 • Tiroid Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 3.Baskı. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği; 2012: 61-66.
 • TAEK(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Çernobil Nükleer Santral Kazası, Available at: http://www.taek.gov.tr/acil-durumlar/kaza-vetehlike-durumu/138-cernobil-dosyasi/364-cernobil-nukleer-santralkazasi.html ( Erişim tarihi:11.03.2014).
 • TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Çernobil Nükleer Santral Kazasının Etkileri Hakkında Açıklama, Available at: http://www.taek.gov.tr/basin-aciklamalari/90-2005/135-cernobil-nukleer-santral-kazasinin-etkileri-hakkinda-aciklama.html(Erişim tarihi:11.03.2014).
 • Deltour I, Johansen C, Auvinen A, Feychting M, Klaeboe L, Schüz J; Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden,; 1974–2003: Danish Study, JNCI (Journal of the National Cancer Institute) 2009: 101(24): 5-7.
 • WHO(World Health Organisation),1999;What are electromagnetic fields?Available at:http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/ (Erişim tarihi: 11.03.2014).
 • Monographs on the evaluation of carcinogenicrisk to humans, World Health Organization International Agency For Research On Cancer (IARC) 2002 Vol.80 Available at: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf, 2002 (Erişim tarihi: 14.06.2014).
 • Türkan A, Pala K; Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon ve Sağlık Etkileri;; Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2009,14(2): 13-19.
 • Aksoy M, Donma S, Karataş E, Sungur E, Sönmez Z, Danışman: Mıhçıokur S, Cep Telefonu ve Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığı, Özellikle de Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri, Öğrenci Sempozyomu Çalışma Grubu Raporları, 2011;XIII(1): 1.
 • Elektromanyetik Alanlar ve Kamu Sağlığı, Baz İstasyonları ve Kablosuz teknolojiler, WHO (World Health Organisation), Available at:http://www.telekomkurumu.gov.tr/tuketici/emd/WHO_2006_TURKCE-304.DOC(Erişim tarihi: 11.03.2014).
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

İzzet Fidancı This is me

Oğuz Tekin This is me

A. Hakan Demirel This is me

İsmail Arslan This is me

Salih Dilber This is me

Şükrü Eren This is me

Enes Gümüş This is me

Publication Date September 25, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Fidancı, İ., Tekin, O., Demirel, A. H., Arslan, İ., et al. (2014). The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer. Ankara Medical Journal, 14(3). https://doi.org/10.17098/amj.37721
AMA Fidancı İ, Tekin O, Demirel AH, Arslan İ, Dilber S, Eren Ş, Gümüş E. The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer. Ankara Med J. November 2014;14(3). doi:10.17098/amj.37721
Chicago Fidancı, İzzet, Oğuz Tekin, A. Hakan Demirel, İsmail Arslan, Salih Dilber, Şükrü Eren, and Enes Gümüş. “The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer”. Ankara Medical Journal 14, no. 3 (November 2014). https://doi.org/10.17098/amj.37721.
EndNote Fidancı İ, Tekin O, Demirel AH, Arslan İ, Dilber S, Eren Ş, Gümüş E (November 1, 2014) The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer. Ankara Medical Journal 14 3
IEEE İ. Fidancı, “The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer”, Ankara Med J, vol. 14, no. 3, 2014, doi: 10.17098/amj.37721.
ISNAD Fidancı, İzzet et al. “The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer”. Ankara Medical Journal 14/3 (November 2014). https://doi.org/10.17098/amj.37721.
JAMA Fidancı İ, Tekin O, Demirel AH, Arslan İ, Dilber S, Eren Ş, Gümüş E. The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer. Ankara Med J. 2014;14. doi:10.17098/amj.37721.
MLA Fidancı, İzzet et al. “The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer”. Ankara Medical Journal, vol. 14, no. 3, 2014, doi:10.17098/amj.37721.
Vancouver Fidancı İ, Tekin O, Demirel AH, Arslan İ, Dilber S, Eren Ş, Gümüş E. The Evaluation of the Relationship Between the Use of Radiation Producing Devices and Thyroid Cancer. Ankara Med J. 2014;14(3).