Year 2016, Volume 16 , Issue 4, Pages 0 - 0 2016-12-11

Sürücü Olur Raporlarının Aile Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective

Yusuf ÜSTÜ [1] , Mehmet UĞURLU [2] , Dilek ÖZTAŞ [3]


“Sürücü olur raporu” ile, kişinin sağlığına ilişkin olası risklerin önüne geçmek hedeflenir. Sağlıklı bireylerde raporun tamamlanması için tek hekim yeterli iken, engel teşkil edebilecek durumların incelenmesi ve karar verilebilmesi için diğer branşların görüşü gerekebilir. Genç ve hastalık riski düşük bireyler ile ilgili işlemler daha basit iken, yaşlı ve kronik hastalıkları olanlar gerektiğinde ilgili bölümlere sevk edilmeli, tüm veriler kayıt altına alınmalıdır. 

 

The purpose of the ‘’drive will reports’’ is to avoid the potential risks associated with a person's health. While one physician is sufficient to complete the report in healthy individuals, the opinion of the other branches may be needed to examine and decide on situations that could hinder. The operations are simple for individuals that are young and are at low risk for diseases, while the elderly and those with chronic diseases should be referred to the relevant sections when needed, all data should be recorded.

 

  • Viera JA, Power VD. (Çev. Palandüz A.) Korumaya ve Taramaya Genel Bakış, Aile Hekimliğinin Esasları, Sloane P. D, Slatt M. L, Ebell H. M, et al (Çev. Ed. Palandüz A. ve ark). 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık; 2015:29-35.
  • Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk. Genelge. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sayı: 23642684/ 2014/ 29) http://gsb.gov.tr/Public/Edit/images/IM/37/Formlar/Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2014-29-say%C4%B1l%C4%B1-genelge.pdf (Erişim tarihi: 03.06.2016).
  • Aile Hekimliği Kanunun Hizmetin Esasları, 5258 sayı, Md. 5. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5258.pdf (Erişim tarihi: 05.06.2016).
  • Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik, 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete, 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete ile değişik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-5.htm (Erişim tarihi: 05. 06. 2016).
  • Atlı K, Froneberg B, Matisane L ve ark. Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi, İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi)- TR 0702. 20-01/001), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti: 46, 263, 280. http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/isgip_saglik_gozetim (Erişim tarihi: 03.06.2016).
  • Ertuğrul S, Özmenoğlu M. Nörolojik Muayene. http: //www. Mehmetozmenoglu .com/index.php?link=76 (Erişim tarihi: 05.06.2016).
  • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-5.htm. Erişim tarihi: 07.06.2016.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Reviews
Authors

Author: Yusuf ÜSTÜ

Author: Mehmet UĞURLU

Author: Dilek ÖZTAŞ

Dates

Publication Date : December 11, 2016

Bibtex @ { amj278625, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17098/amj.28786}, title = {Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective}, key = {cite}, author = {Üstü, Yusuf and Uğurlu, Mehmet and Öztaş, Dilek} }
APA Üstü, Y , Uğurlu, M , Öztaş, D . (2016). Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective . Ankara Medical Journal , 16 (4) , 0-0 . DOI: 10.17098/amj.28786
MLA Üstü, Y , Uğurlu, M , Öztaş, D . "Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective" . Ankara Medical Journal 16 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amj/issue/26467/278625>
Chicago Üstü, Y , Uğurlu, M , Öztaş, D . "Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective". Ankara Medical Journal 16 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective AU - Yusuf Üstü , Mehmet Uğurlu , Dilek Öztaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17098/amj.28786 DO - 10.17098/amj.28786 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 16 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.28786 UR - https://doi.org/10.17098/amj.28786 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective %A Yusuf Üstü , Mehmet Uğurlu , Dilek Öztaş %T Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective %D 2016 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 16 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.28786 %U 10.17098/amj.28786
ISNAD Üstü, Yusuf , Uğurlu, Mehmet , Öztaş, Dilek . "Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective". Ankara Medical Journal 16 / 4 (December 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17098/amj.28786
AMA Üstü Y , Uğurlu M , Öztaş D . Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective. Ankara Med J. 2016; 16(4): 0-0.
Vancouver Üstü Y , Uğurlu M , Öztaş D . Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective. Ankara Medical Journal. 2016; 16(4): 0-0.
IEEE Y. Üstü , M. Uğurlu and D. Öztaş , "Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective", Ankara Medical Journal, vol. 16, no. 4, pp. 0-0, Dec. 2016, doi:10.17098/amj.28786