Research Article
BibTex RIS Cite

Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes

Year 2017, Volume: 17 Issue: 2, 102 - 110, 23.06.2017
https://doi.org/10.17098/amj.284275

Abstract

Objectives: In this study, Tinetti walking
and balance test was used on people over 
age 65 in order to evaluate falling and femoral fracture risk.

Materials and Methods: Written consents of people over
65 years of age, consulting Family Practice Outpatient Clinic of Ankara
Training and Research Hospital between March 17, 2014 and September 05, 2014 and
from those living in nursing homes were taken. The study was conducted by
applying a survey on sociodemographic and health conditions of the participants
and also Tinetti balance and walking test. Obtained data was analyzed with SPSS
16.0 statistics program. 

Results: The study included 148
individuals aged 65 and over, 79 (53.3%) living in their own homes and 69
(46.6%) living in nursing homes. Of these, 45 (30.4%) were male and 103 (69.6%)
were female.
The mean age was 76.46 ± 7.19. When we examined the
Tinetti test scores of elderly individuals, we observed that geriatric
depression scale scores, elderliness of the participants, having a history of
fall before in addition to their residence in nursing homes were all associated
with the scores. Residence in nursing homes was observed to increase Tinetti
balance and total scores.Conclusion: Being the primary care
physicians, the constant increase of elder population in our country within the
passing years requires our particular attention on the ‘elder’s falling’
subject. We also believe that; the risk factors found related to the falling of
the elder in our study may be instructive for future risk evaluation.

References

 • Şahin EM, Yalçın BM. Huzurevinde veya kendi evinde yaşayan yaşlılarda depresyon sıklıklarının karşılaştırılması. Geriatri 2003;6(2):10-3.
 • Şenol Y, Akdeniz M. Yaşlılık ve koruyucu tıp. GeroFam 2010;1(1):49-68.
 • Fuller GF. Falls in the elderly. Am Fam Physician 2000;61:2159-68, 2173-4.
 • Gemalmaz A, Dişçigil G, Başak O. Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Geriatri 2004;7(2):41-4.
 • Boulgarides LK, McGinty SM, Willett JA, Barnes CW. Use of clinical and impairment-based tests to predict falls by community-dwelling older adults. Phys Ther 2003;83(12):328-39.
 • Chu LW, Chi I, Chiu AYY. Incidence and Predictors of Falls in the Chinese Elderly. Ann Acad Med Singapore 2005;34(8):60-72.
 • Karataş GK, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatric popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Geriatri 2001;4(2):152-8.
 • Özcan A, Donat H, Gelecek N, Özdirenç M, Karadibak D. The relationship between risk factors for falling and quality of life. BMC Public Health 2005;5(3):90.
 • Rao SS. Prevention of falls in older patients. Am Fam Physician 2005;72(13):81-8, 93-4.
 • Ballard JE, McFarland C, Wallace LS, Holiday DB, Roberson G. The effect of 15 weeks of exercise on balance, leg strength, and reduction in falls in 40 women aged 65 to 89 years. JAMWA 2004;59(9):255-61.
 • Hawk C, Hyland JK, Rupert R, Colonvega M, Hall S. Assessment of balance and risk for falls in a sample of community-dwelling adults aged 65 and older. Chiropractic & Osteopathy 2006;14(5):3.
 • Kawanabe K, Kawashima A, Sashimoto I, Takeda T, Sato Y, Iwamoto J. Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance, and walking exercises on walking ability in the elderly. Keio J Med 2007;56(7):28-33.
 • Rubenstein LZ, Josephson KR, Robbins AS. Falls in the nursing home. Ann Intern Med 1994;121(6):442–51.
 • Şencan İ, Canbal M, Tekin O, Işık B. Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Dönemi Düşmeleri; Yeni Tıp Dergisi 2011;28 (2):79-82.
 • Raiche M, Hebert R, Prince F, Corriveau H. Screening older adults at risk of falling with the Tinetti balance scale. The Lancet 2000;356(23):1001-2. Abrams WB, Beers MH, Berkow R. Merck Manuel of Geriatrics. 2nd ed. NJ: Merck&Co.Inc; 1996:7-12, 171-7, 216-32.
 • Şahin A, Savur B, Kunt Ş, Tekin O. Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yaşlılarda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlarına Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri. Akad Geriatri 2010;2(2):31-9.
 • Ertan T, Eker E, Şar V; Geriatrik Depresyon Ölçeğinin Türk Yaşlı nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikıyatri Arşivi 1997;33 (2):62-7.
 • Onat ŞŞ., Delialioğlu SÜ., Özel S. Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2014:60 (1);47-54.
 • Tinetti ME, McAvay G, Claus E. Does multiple risk factor reduction explain the reduction in fall rate in the Yale FICSIT trial? Frailty and Injuries Cooperative Studies of Intervention Techniques. Am J Epidemiol 1996;144(9):389-99.
 • Soyuer F, Şenol V, Elmalı F. Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları. Van Tıp Dergisi 2012;19(3):116-21.
 • Hausdorff JM, Herman T, Baltadjieva R, Gurevich T, Giladi N. Balance and gait in older adults with systemic hypertension. Am J Cardiol 2003;91(5):643-5.
 • Naharcı M.İ, Doruk H. Yaşlı Popülasyonda Düşmeye Yaklaşım. TAF Prev Med Bull 2009;8(5):437-44.
 • Yeşilbakan ÖU, Karadakovan A. Narlıdere dinlenme ve bakımevlerinde yaşayan yaşlı bireylerdeki düşme sıklığı ve düşmeyi etkileyen faktörler. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(2):72-7.
 • Cavlak U, Kerem M, Meriç A, Kırdı N. Ev ortamında ve huzurevinde yaşayan yaşlıların değişik yönlerden değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2001;4(3):106-12.
 • Rubenstein LZ, Power C. Falls and Mobility Problems: Potential Quality İndicators and Litareture Review (the ACOVE Project). Santa Monica, CA:Rand Corporation; 1999:1-40.
 • Rossman I., Clinical Geriatric. Philadelphia: JB Lippincott Co.; 1979:3-316.
 • Downton JH, Andrews K. Prevalence, characteristics and factors associated with falls among the elderly living at home. Aging 1991:3(5):219-28.
 • Lipsitz LA. Jonsson PV, Kelley MM, Koestner JS. Causes and correlates of recurrent falls in ambulatory frail elderly. J Gerontol 1991;46:M114-122.
 • Bueno-Cavanillas A. Padilla-Ruiz F, Jimenez-Moleon JJ, Peİnado-Monso C A, Galvez-Vargas R. Risk factors in falls among the elderly acoording to extrinsic and intrinsic precipitating causes. Eur J Epidemiol 2000;16(7):849-59.
 • Çakar E, Durmuş O, Dinçer Ü, Kıralp M.Z, Soydan F.C. the effect of marıtal status on health qualıty and fall rısk of elderly people. Turkish Journal of Geriatrics 2011;14(4):331-6.
 • Legters K. Fear of falling. Physical Therapy 2002;82 (3):264-72.
 • Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, LambSE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions forpreventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev 2003;4: CD000340.

Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması

Year 2017, Volume: 17 Issue: 2, 102 - 110, 23.06.2017
https://doi.org/10.17098/amj.284275

Abstract

Amaç: Bu çalışmada 65 yaş üstü
bireylerde Tinetti yürüme ve denge testi kullanılarak kişilerin düşme ve femur
kırığı riski yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metot: Araştırmaya 17 Mart 2014 – 05
Eylül 2014 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile
Hekimliği polikliniğine başvuran kişiler ile huzurevlerinde yaşamakta olan 65
yaş üstü kişilerden gönüllü olanlar çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara
sosyodemografik özelliklerini ve sağlık durumlarını sorgulayan bir anket ve Tinetti
denge ve yürüme testi uygulandı.  Veriler
SPSS 16.0 istatistik programı ile analiz edildi. 

Bulgular: Çalışmaya kendi evinde yaşayan
79(%53,3) ve halen huzurevinde yaşamakta olan 69(%46,6) kişi olmak üzere 65 yaş
üstü olan 148 bireyler dahil edildi. Bunlardan 45(%30,4)’i erkek, 103(%69,6)‘ü
kadın idi. Yaş ortalaması ise 76,46 ± 7,19 idi. Yaşlı bireylerin Tinetti test
skorlarının; geriatrik depresyon skalası skorları, ileri yaş, daha önceki düşme
hikayesi ve huzur evinde kalma ile ilişkili olduğu gözlendi. Yaşanılan mekan
olarak huzurevinde ikamet etmenin de Tinetti denge ve toplam skorunu arttırdığı
görüldü.
Sonuç: Ülkemizdeki yaşlı nüfusun
yıllar geçtikçe artış göstermesi ‘yaşlılarda düşme’ konusuna birinci basamak
hekimleri olarak özel önem göstermemizi gerektirmektedir. Çalışmamızda
yaşlılıkta düşme ile ilgili bulmuş olduğumuz risk faktörlerinin de
yapılabilecek risk değerlendirmesinde yol gösterici olabileceğini
düşünmekteyiz.


References

 • Şahin EM, Yalçın BM. Huzurevinde veya kendi evinde yaşayan yaşlılarda depresyon sıklıklarının karşılaştırılması. Geriatri 2003;6(2):10-3.
 • Şenol Y, Akdeniz M. Yaşlılık ve koruyucu tıp. GeroFam 2010;1(1):49-68.
 • Fuller GF. Falls in the elderly. Am Fam Physician 2000;61:2159-68, 2173-4.
 • Gemalmaz A, Dişçigil G, Başak O. Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Geriatri 2004;7(2):41-4.
 • Boulgarides LK, McGinty SM, Willett JA, Barnes CW. Use of clinical and impairment-based tests to predict falls by community-dwelling older adults. Phys Ther 2003;83(12):328-39.
 • Chu LW, Chi I, Chiu AYY. Incidence and Predictors of Falls in the Chinese Elderly. Ann Acad Med Singapore 2005;34(8):60-72.
 • Karataş GK, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatric popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Geriatri 2001;4(2):152-8.
 • Özcan A, Donat H, Gelecek N, Özdirenç M, Karadibak D. The relationship between risk factors for falling and quality of life. BMC Public Health 2005;5(3):90.
 • Rao SS. Prevention of falls in older patients. Am Fam Physician 2005;72(13):81-8, 93-4.
 • Ballard JE, McFarland C, Wallace LS, Holiday DB, Roberson G. The effect of 15 weeks of exercise on balance, leg strength, and reduction in falls in 40 women aged 65 to 89 years. JAMWA 2004;59(9):255-61.
 • Hawk C, Hyland JK, Rupert R, Colonvega M, Hall S. Assessment of balance and risk for falls in a sample of community-dwelling adults aged 65 and older. Chiropractic & Osteopathy 2006;14(5):3.
 • Kawanabe K, Kawashima A, Sashimoto I, Takeda T, Sato Y, Iwamoto J. Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance, and walking exercises on walking ability in the elderly. Keio J Med 2007;56(7):28-33.
 • Rubenstein LZ, Josephson KR, Robbins AS. Falls in the nursing home. Ann Intern Med 1994;121(6):442–51.
 • Şencan İ, Canbal M, Tekin O, Işık B. Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Dönemi Düşmeleri; Yeni Tıp Dergisi 2011;28 (2):79-82.
 • Raiche M, Hebert R, Prince F, Corriveau H. Screening older adults at risk of falling with the Tinetti balance scale. The Lancet 2000;356(23):1001-2. Abrams WB, Beers MH, Berkow R. Merck Manuel of Geriatrics. 2nd ed. NJ: Merck&Co.Inc; 1996:7-12, 171-7, 216-32.
 • Şahin A, Savur B, Kunt Ş, Tekin O. Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yaşlılarda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlarına Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri. Akad Geriatri 2010;2(2):31-9.
 • Ertan T, Eker E, Şar V; Geriatrik Depresyon Ölçeğinin Türk Yaşlı nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikıyatri Arşivi 1997;33 (2):62-7.
 • Onat ŞŞ., Delialioğlu SÜ., Özel S. Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2014:60 (1);47-54.
 • Tinetti ME, McAvay G, Claus E. Does multiple risk factor reduction explain the reduction in fall rate in the Yale FICSIT trial? Frailty and Injuries Cooperative Studies of Intervention Techniques. Am J Epidemiol 1996;144(9):389-99.
 • Soyuer F, Şenol V, Elmalı F. Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları. Van Tıp Dergisi 2012;19(3):116-21.
 • Hausdorff JM, Herman T, Baltadjieva R, Gurevich T, Giladi N. Balance and gait in older adults with systemic hypertension. Am J Cardiol 2003;91(5):643-5.
 • Naharcı M.İ, Doruk H. Yaşlı Popülasyonda Düşmeye Yaklaşım. TAF Prev Med Bull 2009;8(5):437-44.
 • Yeşilbakan ÖU, Karadakovan A. Narlıdere dinlenme ve bakımevlerinde yaşayan yaşlı bireylerdeki düşme sıklığı ve düşmeyi etkileyen faktörler. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(2):72-7.
 • Cavlak U, Kerem M, Meriç A, Kırdı N. Ev ortamında ve huzurevinde yaşayan yaşlıların değişik yönlerden değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2001;4(3):106-12.
 • Rubenstein LZ, Power C. Falls and Mobility Problems: Potential Quality İndicators and Litareture Review (the ACOVE Project). Santa Monica, CA:Rand Corporation; 1999:1-40.
 • Rossman I., Clinical Geriatric. Philadelphia: JB Lippincott Co.; 1979:3-316.
 • Downton JH, Andrews K. Prevalence, characteristics and factors associated with falls among the elderly living at home. Aging 1991:3(5):219-28.
 • Lipsitz LA. Jonsson PV, Kelley MM, Koestner JS. Causes and correlates of recurrent falls in ambulatory frail elderly. J Gerontol 1991;46:M114-122.
 • Bueno-Cavanillas A. Padilla-Ruiz F, Jimenez-Moleon JJ, Peİnado-Monso C A, Galvez-Vargas R. Risk factors in falls among the elderly acoording to extrinsic and intrinsic precipitating causes. Eur J Epidemiol 2000;16(7):849-59.
 • Çakar E, Durmuş O, Dinçer Ü, Kıralp M.Z, Soydan F.C. the effect of marıtal status on health qualıty and fall rısk of elderly people. Turkish Journal of Geriatrics 2011;14(4):331-6.
 • Legters K. Fear of falling. Physical Therapy 2002;82 (3):264-72.
 • Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, LambSE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions forpreventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev 2003;4: CD000340.
There are 32 citations in total.

Details

Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Enes Gümüş This is me

İsmail Arslan

Oğuz Tekin

İzzet Fidancı

Şükrü Ümit Eren This is me

Salih Dilber This is me

Kamile Şahin This is me

Publication Date June 23, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 17 Issue: 2

Cite

APA Gümüş, E., Arslan, İ., Tekin, O., Fidancı, İ., et al. (2017). Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes. Ankara Medical Journal, 17(2), 102-110. https://doi.org/10.17098/amj.284275
AMA Gümüş E, Arslan İ, Tekin O, Fidancı İ, Eren ŞÜ, Dilber S, Şahin K. Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes. Ankara Med J. June 2017;17(2):102-110. doi:10.17098/amj.284275
Chicago Gümüş, Enes, İsmail Arslan, Oğuz Tekin, İzzet Fidancı, Şükrü Ümit Eren, Salih Dilber, and Kamile Şahin. “Comparison of the Falling Risk With Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes”. Ankara Medical Journal 17, no. 2 (June 2017): 102-10. https://doi.org/10.17098/amj.284275.
EndNote Gümüş E, Arslan İ, Tekin O, Fidancı İ, Eren ŞÜ, Dilber S, Şahin K (June 1, 2017) Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes. Ankara Medical Journal 17 2 102–110.
IEEE E. Gümüş, “Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes”, Ankara Med J, vol. 17, no. 2, pp. 102–110, 2017, doi: 10.17098/amj.284275.
ISNAD Gümüş, Enes et al. “Comparison of the Falling Risk With Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes”. Ankara Medical Journal 17/2 (June 2017), 102-110. https://doi.org/10.17098/amj.284275.
JAMA Gümüş E, Arslan İ, Tekin O, Fidancı İ, Eren ŞÜ, Dilber S, Şahin K. Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes. Ankara Med J. 2017;17:102–110.
MLA Gümüş, Enes et al. “Comparison of the Falling Risk With Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes”. Ankara Medical Journal, vol. 17, no. 2, 2017, pp. 102-10, doi:10.17098/amj.284275.
Vancouver Gümüş E, Arslan İ, Tekin O, Fidancı İ, Eren ŞÜ, Dilber S, Şahin K. Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes. Ankara Med J. 2017;17(2):102-10.