Research Article
BibTex RIS Cite

Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus

Year 2017, Volume: 17 Issue: 2, 111 - 118, 23.06.2017
https://doi.org/10.17098/amj.323187

Abstract

Objectives: The incidence of gestational diabetes mellitus (GDM) is gradually
increasing all over the world. Some studies determined that the prevalence of
anxiety and depression is higher in pregnant women with versus without GDM. The
present study aimed to determine whether GDM enhances anxiety level in pregnant
women.Materials and Methods: This cross-secitonal study was performed in 281 pregnant women presented
to the Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Gynecology and
Obstetrics Clinic between June 2014 and June 2015 and were diagnosed with or
without GDM based on 75 gram oral glucose tolerance test. A survey form created
by the researchers and Hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale were
performed in all pregnant women.Results: A total of 281 pregnant women
were enrolled in the study and 133 (47.33%) were healthy, whereas 148 (52.67%)
had GDM. The mean age of the participants was 30.17 ± 5.62 years and gestational
age was 202.71 ± 56.31 days. According to educational status, 178 (66.90%) of
the participants were primary school graduates. The mean scores of anxiety
subscale and depression subscale were determined as 9.16 ± 2.88 and 9.05 ± 2.42,
respectively. While the score of anxiety subscale was found 10 or higher in 108 (40.30%) pregnant
women, the score of depression subscale was 7 or higher in 236 (88.40%) of
them.Conclusion: In our study, the average anxiety score of pregnant
women with GDM was significantly higher than women without GDM and no
difference was found between the two groups in terms of depression level.
Further researches are needed to clarify that diabetes in pregnancy causes
anxiety, but this study has shown us that GDM may cause an increase in
antenatal anxiety scores.

References

 • Byrn M, Penckofer S. The Relationship Between Gestational Diabetes and Antenatal Depression. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2015;44(2):246-55.
 • Melville JL, Gavin AR, Guo Y, Fan MY, Katon WJ. Depressive disorders during pregnancy: Prevalence and risk factors in a large urban sample. Obstet Gynecol 2010;116(5):1064-70.
 • Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, McPhee AJ, Jeffries WS, Robinson JS. Effect of Treatment of Gestational Diabetes Mellitus on Pregnancy Outcomes. N Engl J Med 2005;352(24):2477-86.
 • Çalık KY, Aktaş S. Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011;3(1):142-62.
 • Kim C, Brawarsky P, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Haas JS. Changes in health status experienced by women with gestational diabetes and pregnancy-induced hypertensive disorders. J Womens Health (Larchmt) 2005;14(8):729-36.
 • Katon JG, Russo J, Gavin AR, Melville JL, Katon W. Diabetes and depression in pregnancy: Is there an association? J Womens Health (Larchmt) 2011;20(7):983–9.
 • Vesga-Lopez O, Blanco C, Keyes K, Olfson M, Grant BF, Hasin DS. Psychiatric Disorders in Pregnant and Postpartum Women in the United States. Arch Gen Psychiatry 2008;65(7):805–15.
 • Daniells S, Grenyer BF, Davis WS, Coleman KJ, Burgess JA, Moses RG. Gestational diabetes mellitus: is a diagnosis associated with an increase in maternal anxiety and stress in the short and intermediate term? Diabetes Care 2003;26(2):385-9.
 • Eskı̇cı̇ L, Demı̇rAkca AS, Atasoy N, Arıkan İ, Harma M. Gebelerde Depresyon Ve Anksiyete Bozukluğunun Obstetrik Sonuçlari ve Yenidoğan Üzerine Etkileri. Anatol J Clin Investig 2012;6(1):10-6.
 • Rumbold AR, Crowther CA. Women’s experiences of being screened for gestational diabetes mellitus. Aust N Z J ObstetGynaecol 2002;42:131-7.
 • Moyer VA. U.S. Preventive Services Task Force: Screening for Gestational Diabetes Mellitus: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2008;148:759-65.
 • Tekgöz İ, Sunay D, Çaylan A, Kısa C. Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2009;13(3):132-6.
 • Ortaarık E, Tekgöz İ, Ak M, Kaya E. İkinci Trimestır Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğuile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1:16-20.
 • Standarts of Medical Care in Diabetes 2015. American Diabetes Association. Diabetes Care 2015;38(Suppl 1):8-16. Aydemir Ö, Köroğlu E (editors). Bölüm 2: Klinik Ölçekler. In: Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. 4th ed. Ankara: HYB Basım Yayın. 2009:206-10.
 • Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67(6): 361-70.
 • Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1997;8(4):280-7.
 • Trutnovsky G, Panzitt T, Magnet E, Stern C, Lang U, Dorfer M. Gestational diabetes: women’s concerns, mood state, quality of life and treatment satisfaction. J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25(11):2464–6.
 • Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C, Akalın S, Salman S, Dinççağ N. TEMD Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu: Glisemik Bozukluklarda Tanı, Sınıflama ve Tarama. In: Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 7th ed., Ankara: BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şti. 2015:28-30.
 • Vırıt O, Akbaş E, Savaş HA, Sertbaş G, Kandemir H. Gebelikte depresyon ve kaygı düzeylerinin sosyal destek ile ilişkisi. Arch Neuropsychiatr 2008;45:9-13.
 • Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: A study in a Turkish population. Midwifery 2009;25:344-56.
 • Bödecs T, Horvath B, Kovacs L, Diffellne Nemeth M, Sandor J. Prevalence of depression and anxiety in early pregnancy on a population based Hungarian sample. Orv Hetil 2009;150:1888-93.
 • Langer N, Langer O. Comparison of pregnancy mood profiles in gestational diabetes and preexisting diabetes. Diabetes Educ 2000;26:667-72.
 • Kim C, Brawarsky P, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Haas JS. Changes in health status experienced by women with gestational diabetes and pregnancy-induced hypertensive disorders. J Womens Health 2005;14:729-36.
 • Mautner E, Greimel E, Trutnovsky G, Daghofer F, Egger JW, Lang U. Quality of life outcomes in pregnancy and postpartum complicated by hypertensive disorders, gestational diabetes, and preterm birth. J Psychosom Obstet Gynaecol 2009;30:231–7.
 • Lawson EJ, Rajaram S. A transformed pregnancy: the psychosocial consequences of gestational diabetes. Sociol Health Illn 1994;16(4):536–62.
 • Lapolla A, Di Cianni G, Di Benedetto A et al. Quality of Life, Wishes, and Needs in Women with Gestational Diabetes: Italian DAWN Pregnancy Study. Int J Endocrinol 2012;2012:784726.
 • Beucher G, Viaris de Lesegno B, Dreyfus M. Maternal outcome of gestational diabetes mellitus. Diabetes Metab 2010;36(6 Pt 2):522–37.
 • Lau Y, Keung DWF. Correlates of depressive symptomatology during the second trimester of pregnancy among Hong Kong Chinese. Soc Sci Med 2007;64:1802-11.
 • Figueiredo B, Pacheco A, Costa R. Depression during pregnancy and thepostpartum period in adolescent and adult Portuguese mothers. Arch Womens Ment Health 2007;10

Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Gebelerde Antenatal Anksiyete

Year 2017, Volume: 17 Issue: 2, 111 - 118, 23.06.2017
https://doi.org/10.17098/amj.323187

Abstract

Amaç: Gestasyonel
diabetes mellitus (GDM) tüm dünyada giderek artan sıklıkla görülmektedir. Bazı çalışmalarda
GDM olan gebelerde anksiyete ve depresyon sıklığının olmayanlara göre daha fazla
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada GDM’nin gebelerde anksiyete düzeyinde artışa neden
olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu
kesitsel çalışma Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne Haziran 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında
başvuran ve 75 gram oral glikoz yükleme testi sonucunda GDM saptanan ve saptanmayan
281 gebede yapılmıştır. Tüm gebelere araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket
formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya
toplamda 281 gebe dahil edilmiş olup, 133 (%47,33)’ü sağlıklı gebe iken 148 (%52,67)’ı
gestasyonel diyabet tanısı almıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 30,17 ± 5,62
yıl, gebelik süresi 202,71 ± 56,31 gün idi. Eğitim durumlarına göre katılımcıların
178 (%66,90)’i ilkokul mezunuydu. Gebelerin anksiyete alt ölçek puan ortalaması
9,16 ± 2,88 ve depresyon alt ölçek puan ortalaması 9,05 ± 2,42 olarak saptandı.
Tüm gebelerin 108 (%40,30)’inde anksiyete alt ölçek puanı 10 ve üzerinde
saptanırken, 236 (%88,40) gebede depresyon alt ölçeği 7 ve üzerinde saptandı.Sonuç: Çalışmamızda
GDM olan gebelerde anksiyete skoru ortalaması GDM olmayanlara göre anlamlı
yüksek saptanmış olup depresyon düzeyi açısından iki grup arasında fark tespit
edilmemiştir. Her ne kadar gebelikte ortaya çıkan diyabetin anksiyeteye neden
olup olmadığı konusunda daha kapsamlı çalışmalar gerekse de, bu çalışma
gestasyonel diyabetin antenatal anksiyete skorunda artışa neden olabileceğini
düşündürtmektedir.

References

 • Byrn M, Penckofer S. The Relationship Between Gestational Diabetes and Antenatal Depression. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2015;44(2):246-55.
 • Melville JL, Gavin AR, Guo Y, Fan MY, Katon WJ. Depressive disorders during pregnancy: Prevalence and risk factors in a large urban sample. Obstet Gynecol 2010;116(5):1064-70.
 • Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, McPhee AJ, Jeffries WS, Robinson JS. Effect of Treatment of Gestational Diabetes Mellitus on Pregnancy Outcomes. N Engl J Med 2005;352(24):2477-86.
 • Çalık KY, Aktaş S. Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011;3(1):142-62.
 • Kim C, Brawarsky P, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Haas JS. Changes in health status experienced by women with gestational diabetes and pregnancy-induced hypertensive disorders. J Womens Health (Larchmt) 2005;14(8):729-36.
 • Katon JG, Russo J, Gavin AR, Melville JL, Katon W. Diabetes and depression in pregnancy: Is there an association? J Womens Health (Larchmt) 2011;20(7):983–9.
 • Vesga-Lopez O, Blanco C, Keyes K, Olfson M, Grant BF, Hasin DS. Psychiatric Disorders in Pregnant and Postpartum Women in the United States. Arch Gen Psychiatry 2008;65(7):805–15.
 • Daniells S, Grenyer BF, Davis WS, Coleman KJ, Burgess JA, Moses RG. Gestational diabetes mellitus: is a diagnosis associated with an increase in maternal anxiety and stress in the short and intermediate term? Diabetes Care 2003;26(2):385-9.
 • Eskı̇cı̇ L, Demı̇rAkca AS, Atasoy N, Arıkan İ, Harma M. Gebelerde Depresyon Ve Anksiyete Bozukluğunun Obstetrik Sonuçlari ve Yenidoğan Üzerine Etkileri. Anatol J Clin Investig 2012;6(1):10-6.
 • Rumbold AR, Crowther CA. Women’s experiences of being screened for gestational diabetes mellitus. Aust N Z J ObstetGynaecol 2002;42:131-7.
 • Moyer VA. U.S. Preventive Services Task Force: Screening for Gestational Diabetes Mellitus: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2008;148:759-65.
 • Tekgöz İ, Sunay D, Çaylan A, Kısa C. Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2009;13(3):132-6.
 • Ortaarık E, Tekgöz İ, Ak M, Kaya E. İkinci Trimestır Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğuile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1:16-20.
 • Standarts of Medical Care in Diabetes 2015. American Diabetes Association. Diabetes Care 2015;38(Suppl 1):8-16. Aydemir Ö, Köroğlu E (editors). Bölüm 2: Klinik Ölçekler. In: Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. 4th ed. Ankara: HYB Basım Yayın. 2009:206-10.
 • Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67(6): 361-70.
 • Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1997;8(4):280-7.
 • Trutnovsky G, Panzitt T, Magnet E, Stern C, Lang U, Dorfer M. Gestational diabetes: women’s concerns, mood state, quality of life and treatment satisfaction. J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25(11):2464–6.
 • Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C, Akalın S, Salman S, Dinççağ N. TEMD Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu: Glisemik Bozukluklarda Tanı, Sınıflama ve Tarama. In: Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 7th ed., Ankara: BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şti. 2015:28-30.
 • Vırıt O, Akbaş E, Savaş HA, Sertbaş G, Kandemir H. Gebelikte depresyon ve kaygı düzeylerinin sosyal destek ile ilişkisi. Arch Neuropsychiatr 2008;45:9-13.
 • Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: A study in a Turkish population. Midwifery 2009;25:344-56.
 • Bödecs T, Horvath B, Kovacs L, Diffellne Nemeth M, Sandor J. Prevalence of depression and anxiety in early pregnancy on a population based Hungarian sample. Orv Hetil 2009;150:1888-93.
 • Langer N, Langer O. Comparison of pregnancy mood profiles in gestational diabetes and preexisting diabetes. Diabetes Educ 2000;26:667-72.
 • Kim C, Brawarsky P, Jackson RA, Fuentes-Afflick E, Haas JS. Changes in health status experienced by women with gestational diabetes and pregnancy-induced hypertensive disorders. J Womens Health 2005;14:729-36.
 • Mautner E, Greimel E, Trutnovsky G, Daghofer F, Egger JW, Lang U. Quality of life outcomes in pregnancy and postpartum complicated by hypertensive disorders, gestational diabetes, and preterm birth. J Psychosom Obstet Gynaecol 2009;30:231–7.
 • Lawson EJ, Rajaram S. A transformed pregnancy: the psychosocial consequences of gestational diabetes. Sociol Health Illn 1994;16(4):536–62.
 • Lapolla A, Di Cianni G, Di Benedetto A et al. Quality of Life, Wishes, and Needs in Women with Gestational Diabetes: Italian DAWN Pregnancy Study. Int J Endocrinol 2012;2012:784726.
 • Beucher G, Viaris de Lesegno B, Dreyfus M. Maternal outcome of gestational diabetes mellitus. Diabetes Metab 2010;36(6 Pt 2):522–37.
 • Lau Y, Keung DWF. Correlates of depressive symptomatology during the second trimester of pregnancy among Hong Kong Chinese. Soc Sci Med 2007;64:1802-11.
 • Figueiredo B, Pacheco A, Costa R. Depression during pregnancy and thepostpartum period in adolescent and adult Portuguese mothers. Arch Womens Ment Health 2007;10
There are 29 citations in total.

Details

Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Ekrem Orbay This is me

Sabah Tüzün

Berfu Çınkıt This is me

Muhammed Burak Ölmez This is me

Sinem Tekin This is me

Emre Purut This is me

Sadullah Bulut This is me

Mehmet Sargın This is me

Publication Date June 23, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 17 Issue: 2

Cite

APA Orbay, E., Tüzün, S., Çınkıt, B., Ölmez, M. B., et al. (2017). Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Medical Journal, 17(2), 111-118. https://doi.org/10.17098/amj.323187
AMA Orbay E, Tüzün S, Çınkıt B, Ölmez MB, Tekin S, Purut E, Bulut S, Sargın M. Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Med J. June 2017;17(2):111-118. doi:10.17098/amj.323187
Chicago Orbay, Ekrem, Sabah Tüzün, Berfu Çınkıt, Muhammed Burak Ölmez, Sinem Tekin, Emre Purut, Sadullah Bulut, and Mehmet Sargın. “Antenatal Anxiety in Pregnant Women With Gestational Diabetes Mellitus”. Ankara Medical Journal 17, no. 2 (June 2017): 111-18. https://doi.org/10.17098/amj.323187.
EndNote Orbay E, Tüzün S, Çınkıt B, Ölmez MB, Tekin S, Purut E, Bulut S, Sargın M (June 1, 2017) Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Medical Journal 17 2 111–118.
IEEE E. Orbay, “Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus”, Ankara Med J, vol. 17, no. 2, pp. 111–118, 2017, doi: 10.17098/amj.323187.
ISNAD Orbay, Ekrem et al. “Antenatal Anxiety in Pregnant Women With Gestational Diabetes Mellitus”. Ankara Medical Journal 17/2 (June 2017), 111-118. https://doi.org/10.17098/amj.323187.
JAMA Orbay E, Tüzün S, Çınkıt B, Ölmez MB, Tekin S, Purut E, Bulut S, Sargın M. Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Med J. 2017;17:111–118.
MLA Orbay, Ekrem et al. “Antenatal Anxiety in Pregnant Women With Gestational Diabetes Mellitus”. Ankara Medical Journal, vol. 17, no. 2, 2017, pp. 111-8, doi:10.17098/amj.323187.
Vancouver Orbay E, Tüzün S, Çınkıt B, Ölmez MB, Tekin S, Purut E, Bulut S, Sargın M. Antenatal Anxiety in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Med J. 2017;17(2):111-8.