Year 2018, Volume 18 , Issue 4, Pages 508 - 518 2018-12-27

Evaluation of Knowledge and Opinions of Nursing Students about Addiction
Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ayşegül KOÇ [1] , Esra TAYAZ [2] , Özgür ERDEM [3] , Burak KURT [4] , Dilek ÖZTAŞ [5]


Objectives: This research was carried out to determine the thoughts and opinions of the students about the drug addiction in the Department of Nursing of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences.

Materials and Methods: A total of 217 students from the department were administered face-to-face interviews with socio-demographic data and knowledge levels related to addiction. The questionnaire form consisted of the students' demographic information, the level of awareness of the substances causing substance dependence, the duration and awareness of addictive substances, and the questions asked to measure their knowledge of the pathophysiology of the physical and psychological dependence of drug addiction. In the evaluation of the obtained data, for statistical analysis and calculations, IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) was used.

Results: The mean age of 105 students was 20.69 ± 1.28. Of the students, 86,67% (n = 91) were female, 13.33% (n = 14) were male, 1.90% (n = 2) were female high school graduates, 98.10% (n = 103) were mixed high school graduates. 12.38% (n = 13) of the students had a chronic disease. Of the students participated in the study, 0.95% (n = 1) reported 1-2 hours per week, 8.57% (n = 9) reported 3-5 hours per week, 15.24% reported 6-8 hours per week, % 27.62 (n = 29) reported 9-19 hours per week and 47.62% (n = 50) reported using 20 hours or more of internet or smart device per week. At the same time, in our study, the purpose of using internet and smart device, student's sociability status, student's income level and income perception, smoking in the group of friends and family, smoking and alcohol consumption status were analyzed as a percentage. The first contact agent with the substance, the reasons for starting to smoke, the starting environment to start smoking and the level of dependence were examined as well. Cigarette smoking students accounted for 15.24% (n = 16) of the sample, and none of these students received any help in smoking cessation. In our study, dependence of addictive substances was investigated. These substances were shopping, computer games, television, internet, detergent, coffee, gambling, games of chance, carbonated drinks, chocolate, tea, chips, stimulants, sedatives, hallucinogens, tobacco, marijuana, sugar, anticholinergics, volatiles, opioids. The questionnaires included in the study were evaluated as questions about smoking-related questions and addiction questions.

Conclusion: In this study, where the nursing students' knowledge about substance and addiction is measured, planning should be done in order to get students to receive training in certain periods on this subject. In order to prevent drug addiction, students should be encouraged to get help for dependence in cooperation with the units providing services in this regard.

Amaç: Bu araştırma, öğrenci hemşirelerin madde bağımlılığına ilişkin düşünce ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmaya katılmayı kabul eden 161 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma kapsamına ise 105 öğrenci alınmıştır. Araştırmada öğrencilere ait demografik veri formu, madde bağımlılığına neden olan maddelerin bilinirlik düzeyleri, bağımlılık oluşturan maddelerin kullanım süresi ve farkındalıkları, madde bağımlılığının fiziksel ve psikolojik bağımlılığının patofizyolojisine yönelik bilgilerini ölçen sorular kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelikler hesaplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,69±,.28, %86,67’si (n=91) kadın, %13,33’ü (n=14) erkektir (p<0.050). Öğrencilerin %12,38’inin (n=13) kronik bir hastalığı olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmaya katılan öğrencilerin %0,95’i haftada 1-2 saat, %8,57’si  haftada 3-5  saat, %15,24’ü haftada 6-8 saat, %27,62’si haftada 9-19 saat, %47,62’si haftada 20 saat ve üzeri internet veya akıllı cihaz kullanımı olduğunu bildirmiştir. Sigara kullanan öğrenciler örneklemin %15.24’ünü (n=16) oluşturmakta olup, hiçbiri sigarayı bırakmakta herhangi bir yardım almamışlardır. Araştırmamızda bağımlılık yapan maddelerin bağımlılık durumları incelenmiştir ve yüzdelikleri alınmıştır. Bu maddeler; alışveriş, bilgisayar oyunu, televizyon, internet, deterjan, kahve, kumar, şans oyunları, gazlı içecekler, çikolata, çay, cips, uyarıcılar, sedatifler, halüsinojenler, tütün, esrar, şeker, antikolinerjikler, uçucular, opioidler başlıkları altında öğrencilere sunulmuştur. Çalışmada yer alan anketler sigara ve bağımlılık ile ilgili belirteç sorular olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin madde kullanımı ve bağımlılık ile ilgili belirli dönemlerde eğitimler alması için planlama yapılmalıdır. 

  • 1. Uğurlu TT, Şengül CB, Şengül C. Bağımlılık Psikofarmakolojisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2012; 4(1): 37-50. 2. Uzbay İT. Madde Bağımlılığının Tarihçesi, Tanımı, Genel Bilgiler ve Bağımlılık Yapan Maddeler. MİSED 2009;21-22:5-15. 3. Bağımlılık Nedir? Yeşilay. http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir. (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2018). 4. Uzbay İT. Madde Bağımlılığının Tarihçesi, Tanımı, Genel Bilgiler ve Bağımlılık Yapan Maddeler. MİSED 2009;21-22:16-33. 5. Çapık C, Özbıçakcı Ş. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2007;4(2):1-12. 6. Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir İlinde Sağlık Çalışanlarının Sigara İçme Alışkanlıkları. Toraks Dergisi 2004;5(1):6-12. 7. Durmaz A. Üniversitelerde Hemşirelik Eğitimi Alan Öğrencilerin Sigara Kullanımı ve Kişilik Özelliklerinin Saptanması. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir; 2004:28-41. 8. Akfert SK, Çakıcı E, Çakıcı M. Üniversite Öğrencilerinde Sigara-Alkol Kullanımı ve Aile Sorunları ile İlişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10(40):40-7. 9. Özgen F, Bavlı Ö. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Kişilik İlişkisinin İncelenmesi. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences 2017;3(4):129-41. 10. Küçük EE. Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımları ve Sağlıklarına Etkisi ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2017;27(3):211-6. 11. Karasu F, Bayır B, Çam H. H. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi 2017;7(14):374-88. 12. Alosaimi FD, Alyahya H, Alshahwan H, Al Mahyijari N, Shaik SA. Smartphone addiction among university students in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Med J 2016;37(6):675-83. 13. Bonetti L, Campbell MA, Gilmore L. The Relationship of Loneliness and Social Anxiety with Children's and Adolescents' Online Communication. Cyberpsychology, behavior, and social networking 2010;13(3):279-85. 14. Bilgiç N, Günay T. Evaluation of effectiveness of peer education on smoking behavior among high school students. Saudi Med J 2018;39(1):74-80. 15. Söylemez F. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumlarının Bağımlı Kişilik Ölçeğiyle İlişkisi. İnönü Üniversitesi. Malatya, 2012. http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11616/1078. (Erişim Tarihi: 19.02.2018). 16. Süngü H. Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları/The Attitudes of University Students on Substance Use. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014;11(26):167-94.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşegül KOÇ

Author: Esra TAYAZ

Author: Özgür ERDEM

Author: Burak KURT

Author: Dilek ÖZTAŞ (Primary Author)

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { amj462916, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {508 - 518}, doi = {10.17098/amj.462916}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Koç, Ayşegül and Tayaz, Esra and Erdem, Özgür and Kurt, Burak and Öztaş, Dilek} }
APA Koç, A , Tayaz, E , Erdem, Ö , Kurt, B , Öztaş, D . (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Ankara Medical Journal , 18 (4) , 508-518 . DOI: 10.17098/amj.462916
MLA Koç, A , Tayaz, E , Erdem, Ö , Kurt, B , Öztaş, D . "Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 508-518 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amj/issue/40944/462916>
Chicago Koç, A , Tayaz, E , Erdem, Ö , Kurt, B , Öztaş, D . "Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 508-518
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Ayşegül Koç , Esra Tayaz , Özgür Erdem , Burak Kurt , Dilek Öztaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.462916 DO - 10.17098/amj.462916 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 508 EP - 518 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.462916 UR - https://doi.org/10.17098/amj.462916 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Ayşegül Koç , Esra Tayaz , Özgür Erdem , Burak Kurt , Dilek Öztaş %T Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.462916 %U 10.17098/amj.462916
ISNAD Koç, Ayşegül , Tayaz, Esra , Erdem, Özgür , Kurt, Burak , Öztaş, Dilek . "Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 4 (December 2018): 508-518 . https://doi.org/10.17098/amj.462916
AMA Koç A , Tayaz E , Erdem Ö , Kurt B , Öztaş D . Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Med J. 2018; 18(4): 508-518.
Vancouver Koç A , Tayaz E , Erdem Ö , Kurt B , Öztaş D . Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2018; 18(4): 508-518.
IEEE A. Koç , E. Tayaz , Ö. Erdem , B. Kurt and D. Öztaş , "Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Ankara Medical Journal, vol. 18, no. 4, pp. 508-518, Dec. 2018, doi:10.17098/amj.462916