Year 2018, Volume 18 , Issue 4, Pages 500 - 507 2018-12-27

Thoughts and Attitudes of Clinical Nurses on Elderly People
Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları

Ayşegül KOÇ [1] , Dilek ÖZTAŞ [2] , Neşe UYSAL [3] , Zehra DEMİRCAN [4] , Özgür ERDEM [5] , Eyüp SARI [6]


Objectives: The research was conducted as a descriptive study to determine the nurses' attitudes towards old people and the factors affecting their attitudes.

Materials and Methods: This descriptive study was conducted with nurses working in a Training and Research Hospital. The sample of the research has been established by 100 nurses who agree to participate in the study. Data collection form and Kogan’s Attitude Towards Old People Scale were used to collect data in order to determine the nurses' demographic characteristics and their thoughts about aging.

Results: The average age of the nurses is 36.76 ± 3.53. The mean score of nurses' Attitude Scale towards Old People was 91.10 ± 8.60. It has been found that nurses provide care for the elderly in their study areas and have a more positive attitude towards the care elderly. There was no statistically significant difference in the attitudes towards the elderly according to the descriptive characteristics of the nurses in the study.

Conclusion: We can say that, in our study, the attitude scores obtained from the Kogan’s Attitude Towards Old People Scale are shaped according to the experiences that nurses share with the elderly. The positive attitudes of the nurses towards the elderly are very important for raising the quality of elderly care.


Amaç: Araştırma, hemşirelerin, yaşlılara ilişkin tutumlarını ve bu tutumlarını etkileyen faktörleri

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan

hemşireler ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, hemşirelerin demografik özelliklerini ve yaşlılara ilişkin

düşüncelerini belirleyen bilgi toplama formu ve Kogan Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması ise 36,76 ± 3,53’tü. Kogan Yaşlılığa

Karşı Tutum Ölçeği puan ortalaması ise 91,10 ± 8,60 olarak bulundu. Hemşirelerin çalışma alanlarında

yaşlılara bakım verdiği, bakım gören yaşlılara karşı daha pozitif bir tutum içerisinde oldukları bulundu.

Araştırmada hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile, yaşlılara karşı tutumları arasında istatistiksel açıdan

anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Araştırmamızda kullandığımız Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği’ nden elde edilen tutum

puanlarının, hemşirelerin yaşlılarla paylaştıkları deneyimlere göre şekillendiğini söyleyebiliriz.

Hemşirelerin yaşlılara karşı tutumlarının pozitif olması, yaşlı bakımının kalitesinin yükseltilmesi

açısından oldukça önemlidir.

 • 1. World Health Organization [İnternet]. Ethical choices in long-term care: what does justice require? Geneva, World Health Organization 2002. http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ethical_choices/en/ (Erişim Tarihi: 05.07.2018).
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. İstatistiklerle Yaşlılar. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=215202015 (Erişim Tarihi: 05.07.2018).
 • 3. Buz S. Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2015;14(53):268-78.
 • 4. Akın G, Bektaş Y. Geçmişten günümüze yaşlının aile ve toplumdaki statüsü. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı. Ankara: Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Yayını; 2007.
 • 5. Allan LJ, Johnson JA, Emerson SD. The role of individual difference variables in ageism. Personality and Individual Differences 2014;59:32-7.
 • 6. Waterworth S, Gott M, Raphael D, Parsons J, Arroll B. Working with older people with multiple long-term conditions: a qualitative exploration of nurses’ experiences. Journal of Advanced Nursing 2015;71(1):90– 9.
 • 7. Çilingiroğlu N, Demirel S. Yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi 2004;7(4):225-30.
 • 8. Akdemir N, Çınar Fİ, Görgülü Ü. Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Turkish Journal of Geriatrics 2007;10(4):215-22.
 • 9. Kagan S, Melendez-Torres GJ. Ageism in nursing. Journal of Nursing Management 2015;23:644–50.
 • 10. Kılıç D, Adıbelli D. The validity and reliability of Kogan’s attitude towards old people scale in the Turkish society. Health 2011;3:602-8.
 • 11. Ünalan D, Soyuer F, Elmalı F. Geriatri merkezi çalışanlarında yaşlı tutumunun değerlendirilmesi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2012;2(3):115–20.
 • 12. Yılmaz E, Özkan S. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(2):35-53.
 • 13. Abreu M, Caldevilla N. Attitudes toward aging in Portuguese nursing students. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015;171:961-7.
 • 14. Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute-care nurse’s attitudes toward older patients: a literature review. International Journal of Nursing Practice 2000;6(2):62-9.
 • 15. Altay B, Aydın T. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2015;12(1):11-8.
 • 16. Ünsar S, Erol Ö, Kurt S ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015;1:12-3.
 • 17. Polat Ü, Karadağ A, Ülger Z, Demir N. Nurses’ and physicians’ perceptions of older people and attitudes towards older people: Ageism in a hospital in Turkey. Contemporary Nurse 2015;48(1):88-97.
 • 18. Soyuer F, Ünalan D, Güleser N, Elmalı F. Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;3(2):20-5.
 • 19. Koç A, Yıldırım R, Gürcü M, Uluçay DV. Assessing young university students' behaviour regarding age discrimination. The Annals of Eurasian Medicine 2013;1(3):49-55.
 • 20. Bulut E, Çilingir D. Yaşlı ayrımcılığı ve hemşirelik bakımına yansımaları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15(5):446-9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşegül KOÇ

Author: Dilek ÖZTAŞ (Primary Author)

Author: Neşe UYSAL

Author: Zehra DEMİRCAN

Author: Özgür ERDEM

Author: Eyüp SARI

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { amj498024, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {500 - 507}, doi = {10.17098/amj.498024}, title = {Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları}, key = {cite}, author = {Koç, Ayşegül and Öztaş, Dilek and Uysal, Neşe and Demircan, Zehra and Erdem, Özgür and Sarı, Eyüp} }
APA Koç, A , Öztaş, D , Uysal, N , Demircan, Z , Erdem, Ö , Sarı, E . (2018). Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları . Ankara Medical Journal , 18 (4) , 500-507 . DOI: 10.17098/amj.498024
MLA Koç, A , Öztaş, D , Uysal, N , Demircan, Z , Erdem, Ö , Sarı, E . "Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları" . Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 500-507 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amj/issue/40944/498024>
Chicago Koç, A , Öztaş, D , Uysal, N , Demircan, Z , Erdem, Ö , Sarı, E . "Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 500-507
RIS TY - JOUR T1 - Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları AU - Ayşegül Koç , Dilek Öztaş , Neşe Uysal , Zehra Demircan , Özgür Erdem , Eyüp Sarı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.498024 DO - 10.17098/amj.498024 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 500 EP - 507 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.498024 UR - https://doi.org/10.17098/amj.498024 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları %A Ayşegül Koç , Dilek Öztaş , Neşe Uysal , Zehra Demircan , Özgür Erdem , Eyüp Sarı %T Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.498024 %U 10.17098/amj.498024
ISNAD Koç, Ayşegül , Öztaş, Dilek , Uysal, Neşe , Demircan, Zehra , Erdem, Özgür , Sarı, Eyüp . "Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları". Ankara Medical Journal 18 / 4 (December 2018): 500-507 . https://doi.org/10.17098/amj.498024
AMA Koç A , Öztaş D , Uysal N , Demircan Z , Erdem Ö , Sarı E . Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları. Ankara Med J. 2018; 18(4): 500-507.
Vancouver Koç A , Öztaş D , Uysal N , Demircan Z , Erdem Ö , Sarı E . Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları. Ankara Medical Journal. 2018; 18(4): 500-507.
IEEE A. Koç , D. Öztaş , N. Uysal , Z. Demircan , Ö. Erdem and E. Sarı , "Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları", Ankara Medical Journal, vol. 18, no. 4, pp. 500-507, Dec. 2018, doi:10.17098/amj.498024