Review
PDF BibTex RIS Cite

Kronik hastalıklarda koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları ve fiziksel aktivite

Year 2023, Volume: 28 Issue: 2, 225 - 234, 23.05.2023
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.1233191

Abstract

Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında en sık morbidite ve mortalite nedeni kronik hastalıklardır. Dünya genelinde ve ülkemizde en yaygın görülen kronik hastalıklar sırasıyla kardiyovasküler hastalık, kanser, diyabet, inme ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)’dır. 2019 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin yaklaşık %70’ine kronik hastalıklar neden olmaktadır. Kronik hastalığa sahip bireylerin hastaneye yatış oranları diğer hastalıklara göre daha sık görülmekte ve 2016 verilerine göre bu durum yaklaşık 26,4 milyar TL gibi büyük bir mali yüke neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarındaki önlemlerin artırılması hastalığa bağlı ölüm yükünü ve kamunun sağlık harcamalarını önemli bir ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle hastalıkların tedavisi kadar hastalık ortaya çıkmadan önlenmesi de hastalığın yönetiminde ve hastalıkla baş etmede önemlidir. Kronik hastalıkların önlenmesi, hastalığın erken dönemde tedavi edilmesi, progresyonunun yavaşlatılması ve hastaların yaşam sürelerinin artırılması koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarının amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kronik hastalıklara yönelik koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları primer, sekonder ve tersiyer korunma olarak üçe ayrılmıştır. Bu doğrultuda dünyada ve ülkemizde yayınlanan eylem planları ve kılavuzlar mevcuttur. Düzenli fiziksel aktivitenin de hastalıkların önlenmesi ve yönetiminde önemli bir role sahip olduğu bu kılavuzlarda belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin kronik hastalıkların riskini azalttığı ve hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini artırdığı kanıtlanmıştır. Derlememizde, kronik hastalıklarda koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları ve fiziksel aktivitenin önemi ele alınmıştır.

References

 • Organization WH. Noncommunicable diseases. Fact sheet. World Health Organisation, Geneva. (Erişim tarihi: 18.05.2023). Avaible from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.
 • Bläsing B, Puttke M, Schack T. The neurocognition of dance. Mind, Movement and Motor Skills. 2010.
 • Ward BW, Black LI. State and Regional Prevalence of Diagnosed Multiple Chronic Conditions Among Adults Aged ≥18 Years - United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(29):735-8.
 • Shakoori IS, Aslam F, Ashraf G, Akram H. Understanding chronic disease risk factors and multimorbidity. Int J Community Med Public Health. 2020;5(7):1990-3.
 • Ng R, Sutradhar R, Yao Z, Wodchis WP, Rosella LC. Smoking, drinking, diet and physical activity-modifiable lifestyle risk factors and their associations with age to first chronic disease. Int J Epidemiol. 2020;49(1):113-30.
 • Kisling LA, Das JM. Prevention strategies. StatPearls [Internet]: StatPearls Publishing; 2021.
 • Busse R, Scheller-Kreinsen D, Zentner A. Tackling chronic disease in Europe: strategies, interventions and challenges: WHO Regional Office Europe; 2010.
 • Scherrenberg M, Wilhelm M, Hansen D, et al. The future is now: a call for action for cardiac telerehabilitation in the COVID-19 pandemic from the secondary prevention and rehabilitation section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):524-40.
 • Nejla U. Yaşlılarda düşmeye yol açan faktörler ve koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2018;5(2):267-74.
 • Ambrosetti M, Abreu A, Corrà U, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460-95.
 • Bakanlığı TS. Türkiye fiziksel aktivite rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara. 2014. Linki: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel_Aktivite_Rehberi/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf
 • Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-62.
 • Anderson E, Durstine JL. Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review. Sports Med Health Sci. 2019;1(1):3-10.
 • Patel AV, Friedenreich CM, Moore SC, et al. American College of Sports Medicine Roundtable Report on Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cancer Prevention and Control. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(11):2391-402.
 • Bullard T, Ji M, An R, Trinh L, Mackenzie M, Mullen SP. A systematic review and meta-analysis of adherence to physical activity interventions among three chronic conditions: cancer, cardiovascular disease, and diabetes. BMC Public Health. 2019;19(1):636.
 • Yümin ET, Alp Ö, Saltan A, Sertel M, Ankaralı H, Şimşek TT. Koroner arter hastalarında ağrı, dispne ve kinezyofobinin yaşam kalitesine etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimeri Dergisi. 2017;22(2):75-84.
 • WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21 global regions. Lancet Glob Health. 2019;7(10):e1332-45.
 • Evans-Pritchard EE. The dance. Africa: Journal of the International African Institute. 1928;1(4):446-62.
 • Townsend N, Williams J, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M. Cardiovascular disease statistics. 2014.
 • Khalili D, Sheikholeslami FH, Bakhtiyari M, Azizi F, Momenan AA, Hadaegh F. The incidence of coronary heart disease and the population attributable fraction of its risk factors in Tehran: a 10-year population-based cohort study. PLoS One. 2014;9(8):e105804.
 • CDC AW. Centers for disease control and prevention. 2020.
 • Zengin Alpözgen A. , Razak Özdinçler A. Fiziksel aktivite ve koruyucu etkileri: Derleme. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2016;3(1):66-72.
 • Haskell WL, Lee IM, Pate RR, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1423-34.
 • Fiuza-Luces C, Santos-Lozano A, Joyner M, et al. Exercise benefits in cardiovascular disease: beyond attenuation of traditional risk factors. Nat Rev Cardiol. 2018;15(12):731-43.
 • Tian D, Meng J. Exercise for Prevention and Relief of Cardiovascular Disease: Prognoses, Mechanisms, and Approaches. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:3756750.
 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-49.
 • Bakanlığı TS. Türkiye Kanser Kontrol Programı 2016. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı Yayını Ankara. 2016. Linki: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/yayinlar/Kitaplar/TURKIYE_KANSER_KONTROL_PROGRAMI_2016.pdf
 • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424.
 • McGuire S. World Cancer Report 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, WHO Press, 2015. Adv Nutr. 2016;7(2):418-9.
 • Wild CP, Stewart BW, Wild C. World cancer report 2014: World Health Organization Geneva, Switzerland; 2014.
 • Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society guideline for diet and physical activity for cancer prevention. CA Cancer J Clin. 2020;70(4):245-71.
 • Friedenreich CM, Neilson HK, Lynch BM. State of the epidemiological evidence on physical activity and cancer prevention. Eur J Cancer. 2010;46(14):2593-604.
 • Fournier A, Dos Santos G, Guillas G, et al. Recent recreational physical activity and breast cancer risk in postmenopausal women in the E3N cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23(9):1893-902.
 • Kocamaz D, Düger T. Meme kanserli kadınlarda farklı tedaviler ile birlikte verilen kalistenik egzersizlerin fiziksel aktivite düzeyi ve depresyona etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2017;28(3):93-9.
 • Organization WH. Global report on diabetes: World Health Organization; 2016.
 • Bakanlığı TS, Kurumu HS. Türkiye diyabet programı 2015-2020. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yayın. 2014(816):13 Linki: http://www.diyabetimben.com/wp-content/uploads/2014/11/turkiyediyabetprogrami.pdf
 • Kaeppler AL. Dance in anthropological perspective. Ann Rev of Anthropol. 1978;7:31-49.
 • McFee G. Understanding dance: Routledge; 2003.
 • Miles LM, Hawkes RE, French DP. How is the Behavior Change Technique Content of the NHS Diabetes Prevention Program Understood by Participants? A Qualitative Study of Fidelity, With a Focus on Receipt. Ann Behav Med. 2022;56(7):749-59.
 • Fagherazzi G, Ravaud P. Digital diabetes: Perspectives for diabetes prevention, management and research. Diabetes Metab. 2019;45(4):322-9.
 • Peña A, Olson ML, Hooker E, et al. Effects of a Diabetes Prevention Program on Type 2 Diabetes Risk Factors and Quality of Life Among Latino Youths With Prediabetes: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(9):e2231196.
 • Goyal A, Gupta Y, Singla R, Kalra S, Tandon N. American Diabetes Association “Standards of Medical Care-2020 for Gestational Diabetes Mellitus”: A Critical Appraisal. Diabetes Ther. 2020;11(8):1639-44.
 • Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, et al. Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care. 2010;33(12):e147-e167.
 • Kodama S, Tanaka S, Heianza Y, et al. Association between physical activity and risk of all-cause mortality and cardiovascular disease in patients with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care. 2013;36(2):471-9.
 • Capodaglio EM. Attività fisica, strumento di prevenzione e gestione delle malattie croniche [Physical activity, tool for the prevention and management of chronic diseases]. G Ital Med Lav Ergon. 2018;40(2):106-19.
 • Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187(4):347-65.
 • Nguyen PL, Uddin MM, Mir T, et al. Trends in Incidence, and Mortality of Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the United States Emergency Department (2010-2018). COPD. 2021;18(5):567-75.
 • Keskin T, Başkurt Z. KOAH Tanılı Yaşlı Bireylerde Pulmoner Rehabilitasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021;8(1):157-61.
 • Khaltaev N, Akselrod S. Role of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) in achievement of the UN sustainable development goals (SDG) and targets. J Thorac Dis. 2021;13(8):5117-22.
 • Bousquet J, Anto JM, Haahtela T, et al. Digital transformation of health and care to sustain Planetary Health: The MASK proof-of-concept for airway diseases-POLLAR symposium under the auspices of Finland’s Presidency of the EU, 2019 and MACVIA-France, Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD, WH0) demonstration project, Reference Site Collaborative Network of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Clin Transl Allergy. 2020;10:24.
 • Reed SA. The politics and poetics of dance. Annu Rev of Anthropol. 1998;27:503-32.
 • Li F, Sun H, Duan J, Wang H. Prevention and treatment of chronic obstructive pulmonary disease from the evolution of GOLD. Chinese General Practice. 2019;22(27):3275.
 • Prabhakaran D, Anand S, Watkins DA, et al. Cardiovascular, respiratory, and related disorders: key messages and essential interventions to address their burden in low-and middle-income Countries. rd, Prabhakaran D, Anand S, Gaziano TA, Mbanya JC, Wu Y et al, editors Cardiovascular, Respiratory, and Related Disorders. 2017.
 • Gloeckl R, Schneeberger T, Jarosch I, Kenn K. Pulmonary Rehabilitation and Exercise Training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dtsch Arztebl Int. 2018;115(8):117-23.
 • Burge AT, Cox NS, Abramson MJ, Holland AE. Interventions for promoting physical activity in people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4):CD012626.
 • Hanania NA, O’Donnell DE. Activity-related dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease: physical and psychological consequences, unmet needs, and future directions. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019;14:1127-38.
 • Ekren PK, Gürgün A. KOAH’da pulmoner rehabilitasyon: kime, ne zaman, nasıl. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2013;1(1):124-35.
 • Kim J, Thayabaranathan T, Donnan GA, et al. Global Stroke Statistics 2019. Int J Stroke. 2020;15(8):819-38.
 • Wafa HA, Wolfe CDA, Emmett E, Roth GA, Johnson CO, Wang Y. Burden of Stroke in Europe: Thirty-Year Projections of Incidence, Prevalence, Deaths, and Disability-Adjusted Life Years. Stroke. 2020;51(8):2418-27.
 • Owolabi MO, Thrift AG, Mahal A, et al. Primary stroke prevention worldwide: translating evidence into action. Lancet Public Health. 2022;7(1):e74-e85.
 • Austin MW, Ploughman M, Glynn L, Corbett D. Aerobic exercise effects on neuroprotection and brain repair following stroke: a systematic review and perspective. Neurosci Res. 2014;87:8-15.
 • Kyu HH, Bachman VF, Alexander LT, et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ. 2016;354:i3857.
 • Özocak O, Başçil SG, Gölgeli A. Egzersiz ve Nöroplastisite. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;9(1):31-8.
 • Bakanlığı TS. Türkiye Bulaşıcı olmayan hastalıklar çok paydaşlı eylem planı, 2017-2025. Sağlık Bakanlığı Yayın. 2017(1056). Link: https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/547

Preventive rehabilitation approaches and physical activity in chronic diseases

Year 2023, Volume: 28 Issue: 2, 225 - 234, 23.05.2023
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.1233191

Abstract

Chronic diseases are the most common cause of morbidity and mortality among non-communicable diseases. The most common chronic diseases worldwide and in our country are cardiovascular disease, cancer, diabetes, stroke and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). According to 2019 Turkish Statistical Institute data, approximately 70% of deaths in our country are caused by chronic diseases. Hospitalization rates of individuals with chronic diseases are seen more frequently than other diseases and this causes a great financial burden, approximately 26.4 billion TL in 2016. Increasing the measures in all stages of health services significantly reduces the death burden due to disease and public health expenditures. Therefore, prevention of diseases as well as their treatment is important in the management and coping of the disease. Prevention of chronic diseases, treatment of the disease in the early period, slowing down its progression and increasing the life expectancy of patients constitute the aims of preventive rehabilitation approaches. For these purposes, preventive rehabilitation approaches for chronic diseases are divided into three as primary, secondary and tertiary prevention. In this direction, there are action plans and guides published in the world and in our country. It is stated in these guidelines that regular physical activity also plays an important role in the prevention and management of diseases. Studies have shown that regular physical activity reduces the risk of chronic diseases and increases the health-related quality of life of patients. In our review, preventive rehabilitation approaches in chronic diseases and the importance of physical activity are discussed.

References

 • Organization WH. Noncommunicable diseases. Fact sheet. World Health Organisation, Geneva. (Erişim tarihi: 18.05.2023). Avaible from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.
 • Bläsing B, Puttke M, Schack T. The neurocognition of dance. Mind, Movement and Motor Skills. 2010.
 • Ward BW, Black LI. State and Regional Prevalence of Diagnosed Multiple Chronic Conditions Among Adults Aged ≥18 Years - United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(29):735-8.
 • Shakoori IS, Aslam F, Ashraf G, Akram H. Understanding chronic disease risk factors and multimorbidity. Int J Community Med Public Health. 2020;5(7):1990-3.
 • Ng R, Sutradhar R, Yao Z, Wodchis WP, Rosella LC. Smoking, drinking, diet and physical activity-modifiable lifestyle risk factors and their associations with age to first chronic disease. Int J Epidemiol. 2020;49(1):113-30.
 • Kisling LA, Das JM. Prevention strategies. StatPearls [Internet]: StatPearls Publishing; 2021.
 • Busse R, Scheller-Kreinsen D, Zentner A. Tackling chronic disease in Europe: strategies, interventions and challenges: WHO Regional Office Europe; 2010.
 • Scherrenberg M, Wilhelm M, Hansen D, et al. The future is now: a call for action for cardiac telerehabilitation in the COVID-19 pandemic from the secondary prevention and rehabilitation section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):524-40.
 • Nejla U. Yaşlılarda düşmeye yol açan faktörler ve koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2018;5(2):267-74.
 • Ambrosetti M, Abreu A, Corrà U, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460-95.
 • Bakanlığı TS. Türkiye fiziksel aktivite rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara. 2014. Linki: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel_Aktivite_Rehberi/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf
 • Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-62.
 • Anderson E, Durstine JL. Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review. Sports Med Health Sci. 2019;1(1):3-10.
 • Patel AV, Friedenreich CM, Moore SC, et al. American College of Sports Medicine Roundtable Report on Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cancer Prevention and Control. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(11):2391-402.
 • Bullard T, Ji M, An R, Trinh L, Mackenzie M, Mullen SP. A systematic review and meta-analysis of adherence to physical activity interventions among three chronic conditions: cancer, cardiovascular disease, and diabetes. BMC Public Health. 2019;19(1):636.
 • Yümin ET, Alp Ö, Saltan A, Sertel M, Ankaralı H, Şimşek TT. Koroner arter hastalarında ağrı, dispne ve kinezyofobinin yaşam kalitesine etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimeri Dergisi. 2017;22(2):75-84.
 • WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21 global regions. Lancet Glob Health. 2019;7(10):e1332-45.
 • Evans-Pritchard EE. The dance. Africa: Journal of the International African Institute. 1928;1(4):446-62.
 • Townsend N, Williams J, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M. Cardiovascular disease statistics. 2014.
 • Khalili D, Sheikholeslami FH, Bakhtiyari M, Azizi F, Momenan AA, Hadaegh F. The incidence of coronary heart disease and the population attributable fraction of its risk factors in Tehran: a 10-year population-based cohort study. PLoS One. 2014;9(8):e105804.
 • CDC AW. Centers for disease control and prevention. 2020.
 • Zengin Alpözgen A. , Razak Özdinçler A. Fiziksel aktivite ve koruyucu etkileri: Derleme. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2016;3(1):66-72.
 • Haskell WL, Lee IM, Pate RR, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1423-34.
 • Fiuza-Luces C, Santos-Lozano A, Joyner M, et al. Exercise benefits in cardiovascular disease: beyond attenuation of traditional risk factors. Nat Rev Cardiol. 2018;15(12):731-43.
 • Tian D, Meng J. Exercise for Prevention and Relief of Cardiovascular Disease: Prognoses, Mechanisms, and Approaches. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:3756750.
 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-49.
 • Bakanlığı TS. Türkiye Kanser Kontrol Programı 2016. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı Yayını Ankara. 2016. Linki: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/yayinlar/Kitaplar/TURKIYE_KANSER_KONTROL_PROGRAMI_2016.pdf
 • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424.
 • McGuire S. World Cancer Report 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, WHO Press, 2015. Adv Nutr. 2016;7(2):418-9.
 • Wild CP, Stewart BW, Wild C. World cancer report 2014: World Health Organization Geneva, Switzerland; 2014.
 • Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society guideline for diet and physical activity for cancer prevention. CA Cancer J Clin. 2020;70(4):245-71.
 • Friedenreich CM, Neilson HK, Lynch BM. State of the epidemiological evidence on physical activity and cancer prevention. Eur J Cancer. 2010;46(14):2593-604.
 • Fournier A, Dos Santos G, Guillas G, et al. Recent recreational physical activity and breast cancer risk in postmenopausal women in the E3N cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23(9):1893-902.
 • Kocamaz D, Düger T. Meme kanserli kadınlarda farklı tedaviler ile birlikte verilen kalistenik egzersizlerin fiziksel aktivite düzeyi ve depresyona etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2017;28(3):93-9.
 • Organization WH. Global report on diabetes: World Health Organization; 2016.
 • Bakanlığı TS, Kurumu HS. Türkiye diyabet programı 2015-2020. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yayın. 2014(816):13 Linki: http://www.diyabetimben.com/wp-content/uploads/2014/11/turkiyediyabetprogrami.pdf
 • Kaeppler AL. Dance in anthropological perspective. Ann Rev of Anthropol. 1978;7:31-49.
 • McFee G. Understanding dance: Routledge; 2003.
 • Miles LM, Hawkes RE, French DP. How is the Behavior Change Technique Content of the NHS Diabetes Prevention Program Understood by Participants? A Qualitative Study of Fidelity, With a Focus on Receipt. Ann Behav Med. 2022;56(7):749-59.
 • Fagherazzi G, Ravaud P. Digital diabetes: Perspectives for diabetes prevention, management and research. Diabetes Metab. 2019;45(4):322-9.
 • Peña A, Olson ML, Hooker E, et al. Effects of a Diabetes Prevention Program on Type 2 Diabetes Risk Factors and Quality of Life Among Latino Youths With Prediabetes: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(9):e2231196.
 • Goyal A, Gupta Y, Singla R, Kalra S, Tandon N. American Diabetes Association “Standards of Medical Care-2020 for Gestational Diabetes Mellitus”: A Critical Appraisal. Diabetes Ther. 2020;11(8):1639-44.
 • Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, et al. Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care. 2010;33(12):e147-e167.
 • Kodama S, Tanaka S, Heianza Y, et al. Association between physical activity and risk of all-cause mortality and cardiovascular disease in patients with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care. 2013;36(2):471-9.
 • Capodaglio EM. Attività fisica, strumento di prevenzione e gestione delle malattie croniche [Physical activity, tool for the prevention and management of chronic diseases]. G Ital Med Lav Ergon. 2018;40(2):106-19.
 • Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187(4):347-65.
 • Nguyen PL, Uddin MM, Mir T, et al. Trends in Incidence, and Mortality of Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the United States Emergency Department (2010-2018). COPD. 2021;18(5):567-75.
 • Keskin T, Başkurt Z. KOAH Tanılı Yaşlı Bireylerde Pulmoner Rehabilitasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021;8(1):157-61.
 • Khaltaev N, Akselrod S. Role of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) in achievement of the UN sustainable development goals (SDG) and targets. J Thorac Dis. 2021;13(8):5117-22.
 • Bousquet J, Anto JM, Haahtela T, et al. Digital transformation of health and care to sustain Planetary Health: The MASK proof-of-concept for airway diseases-POLLAR symposium under the auspices of Finland’s Presidency of the EU, 2019 and MACVIA-France, Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD, WH0) demonstration project, Reference Site Collaborative Network of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Clin Transl Allergy. 2020;10:24.
 • Reed SA. The politics and poetics of dance. Annu Rev of Anthropol. 1998;27:503-32.
 • Li F, Sun H, Duan J, Wang H. Prevention and treatment of chronic obstructive pulmonary disease from the evolution of GOLD. Chinese General Practice. 2019;22(27):3275.
 • Prabhakaran D, Anand S, Watkins DA, et al. Cardiovascular, respiratory, and related disorders: key messages and essential interventions to address their burden in low-and middle-income Countries. rd, Prabhakaran D, Anand S, Gaziano TA, Mbanya JC, Wu Y et al, editors Cardiovascular, Respiratory, and Related Disorders. 2017.
 • Gloeckl R, Schneeberger T, Jarosch I, Kenn K. Pulmonary Rehabilitation and Exercise Training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dtsch Arztebl Int. 2018;115(8):117-23.
 • Burge AT, Cox NS, Abramson MJ, Holland AE. Interventions for promoting physical activity in people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4):CD012626.
 • Hanania NA, O’Donnell DE. Activity-related dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease: physical and psychological consequences, unmet needs, and future directions. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019;14:1127-38.
 • Ekren PK, Gürgün A. KOAH’da pulmoner rehabilitasyon: kime, ne zaman, nasıl. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2013;1(1):124-35.
 • Kim J, Thayabaranathan T, Donnan GA, et al. Global Stroke Statistics 2019. Int J Stroke. 2020;15(8):819-38.
 • Wafa HA, Wolfe CDA, Emmett E, Roth GA, Johnson CO, Wang Y. Burden of Stroke in Europe: Thirty-Year Projections of Incidence, Prevalence, Deaths, and Disability-Adjusted Life Years. Stroke. 2020;51(8):2418-27.
 • Owolabi MO, Thrift AG, Mahal A, et al. Primary stroke prevention worldwide: translating evidence into action. Lancet Public Health. 2022;7(1):e74-e85.
 • Austin MW, Ploughman M, Glynn L, Corbett D. Aerobic exercise effects on neuroprotection and brain repair following stroke: a systematic review and perspective. Neurosci Res. 2014;87:8-15.
 • Kyu HH, Bachman VF, Alexander LT, et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ. 2016;354:i3857.
 • Özocak O, Başçil SG, Gölgeli A. Egzersiz ve Nöroplastisite. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;9(1):31-8.
 • Bakanlığı TS. Türkiye Bulaşıcı olmayan hastalıklar çok paydaşlı eylem planı, 2017-2025. Sağlık Bakanlığı Yayın. 2017(1056). Link: https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/547

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section REVİEW
Authors

Hafize Reyhan ÇALIKUŞU
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3442-5707
Türkiye


İrem Nur USLUER
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-9628-7840
Türkiye


Müberra TANRIVERDİ
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
0000-0002-7770-9718
Türkiye

Publication Date May 23, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 28 Issue: 2

Cite

Vancouver Çalıkuşu H. R. , Usluer İ. N. , Tanrıverdi M. Kronik hastalıklarda koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları ve fiziksel aktivite. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2023; 28(2): 225-234.

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.