Research Article
BibTex RIS Cite

TECHNO-TYPOLOGICAL AND FUNCTIONAL EVALUATION OF BONE AWLS FROM WESTERN TAURUS CAVES

Year 2016, Issue: 42, 29 - 48, 01.05.2016
https://doi.org/10.1501/andl_0000000430

Abstract

This study points at the techno-typological evaluation and function prospects of the findings of which are defined as awls. They were obtained from the systematic excavations carried out in Western Taurus caves are the key settlements presenting a quite rich chronological range in terms of Anatolian Prehistory and also findings from both Pleistocene and Holocene. The bone awls were obtained from the mentioned caves differentiate in terms of typological features and possible functional variances. Revealing the typological differences and technological features among the awls also is important. In accordance, 222 bone awls from Karain, 162 ones from Suluin and finally 76 awls from Öküzini have been evaluated within the study

Batı Toros mağaraları kemik bızlarına ilişkin tekno-tipolojik ve fonksiyonel değerlendirmeler

Year 2016, Issue: 42, 29 - 48, 01.05.2016
https://doi.org/10.1501/andl_0000000430

Abstract

Batı Toroslar’da yer alan mağaralarda yürütülen sistemli kazılar sonucunda ele geçmiş, hammaddesi kemik olan ve bız olarak tanımlanan buluntuların tekno-tipolojik olarak değerlendirilmesi ve fonksiyon olasılıkları bu çalışmanın başlıca konusunu oluşturmaktadır. Karain, Suluin ve Öküzini mağaraları gerek Pleistosen gerekse Holosen dönemlere ait buluntular veren ve Anadolu Prehistoryası bakımından son derece zengin bir kronolojik silsile ortaya koyan anahtar mağara yerleşimleridir. Bu mağaralardan ele geçen kemik bızlar farklı tipolojik özellikler ve fonksiyonel farklılıklar göstermektedir. Bızların tipolojik ve teknolojik özelliklerinin tespit edilmesi, aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda Karain’den 222 adet, Suluin’den 162 adet ve Öküzini’nden 76 adet kemik bız değerlendirmeye alınmıştır

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Research Article
Authors

Hande BULUT This is me

Publication Date May 1, 2016
Submission Date January 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 42

Cite

Chicago BULUT, Hande. “Batı Toros mağaraları Kemik bızlarına ilişkin Tekno-Tipolojik Ve Fonksiyonel değerlendirmeler”. Anadolu, no. 42 (May 2016): 29-48. https://doi.org/10.1501/andl_0000000430.

Anatolia Dergisi Başvuru Tarihleri:

Makalelerin teslimi 01 Ocak ile 15 Eylül tarihleri arasındadır.

Dergipark sisteminde problem yaşanması halinde lütfen makalelerinizi anatolia@ankara.edu.tr mail adresine bu tarih aralığında gönderiniz; posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvurular 15 Eylül'e kadar yapılmalıdır.

Anadolu Anatolia Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.