Anatolia
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 0570-0116 | e-ISSN 2667-5129 | Period Annually | Founded: 1956 | Publisher Ankara University |


Aim:

Anadolu / Anatolia aims to publish original contributions in the field of Anatolian archaeology.

Scope:

The scope is defined geographically as Anatolia and the surrounding regions, and is limited to the fields of Prehistory, Protohistory & Near Eastern Archaeology and Classical Archaeology. Anadolu /Anatolia is published annually.

Anatolia

ISSN 0570-0116 | e-ISSN 2667-5129 | Period Annually | Founded: 1956 | Publisher Ankara University |
Cover Image


Aim:

Anadolu / Anatolia aims to publish original contributions in the field of Anatolian archaeology.

Scope:

The scope is defined geographically as Anatolia and the surrounding regions, and is limited to the fields of Prehistory, Protohistory & Near Eastern Archaeology and Classical Archaeology. Anadolu /Anatolia is published annually.

Issue 46 - Dec 11, 2020
 1. Karahayıt (Aiolis) Arkeolojik Araştırmaları ve Olası Bir Açık Hava Kutsal Alanı
  Pages 1 - 23
  Emre ERDAN, Bilge YILMAZ KOLANCI, Pınar TAŞPINAR
 2. Çemka Höyük’te Açığa Çıkarılan Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem A Evresi Radyan Planlı Yapıları
  Pages 25 - 48
  Yunus ÇİFTÇİ
 3. Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri
  Pages 49 - 121
  Ayşe Fatma EROL, Deniz TAMER
 4. Yakın Doğu’da Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem’de Yerleşik Yaşam ve Depolama Birimleri Üzerine Bazı Gözlemler: Boncuklu Tarla Örnekleri
  Pages 123 - 146
  Ergül KODAŞ
 5. Hakemi Use Excavations Within the Ilisu Project
  Pages 147 - 165
  Halil TEKİN
 6. Dirhelerin Kronoloji Sorunsalı Kapsamında Önemli Bir Veri: Pinişa (Şırnak-Uludere)
  Pages 167 - 186
  Nilgün COŞKUN
 7. Anadolu Arkeolojisinde Göçebeler ve Görünürlükleri
  Pages 187 - 213
  Belgin AKSOY
 8. Orta Batı Anadolu Neolitik Çağ Obsidiyen Dağılımında Sosyal İletişim Ağlarının Rolü
  Pages 215 - 245
  Neyir KOLANKAYA BOSTANCI
 9. Sürmecik (Banaz – Uşak) Paleolitik Açık Hava Yerleşimi Kenar Kazıyıcıları
  Pages 247 - 261
  Engin Koray SARIOĞLU
 10. Arkeoloji Mikroskop Altında: Tarihöncesi Yerleşmelerin Yorumlanmasında Arkeolojik Mikromorfolojinin Katkısı
  Pages 263 - 292
  Melis UZDURUM
 11. Batı Anadolu’da Levallois Tekniği: Sürmecik Paleolitik Açık Hava Yerleşimi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 293 - 322
  Göknur KARAHAN
 12. Isparta Arkeoloji Müzesi’ndeki Mezar Taşlarının Yeniden Değerlendirilmesi
  Pages 323 - 345
  Ramazan ÖZGAN
 13. Corinthian, Attic Black Figure and Red Figure Pottery from Sinope
  Pages 347 - 453
  Kutalmıs GORKAY
 14. Türkiye Müzelerinden (İzmir – Marmaris) İki Harpokrates Figürü
  Pages 455 - 467
  Melih ARSLAN, Yavuz YEĞİN
Indexes and Platforms