Conference Paper
BibTex RIS Cite

SMINTHEION-ALEKSANDREIA ROAD, WHAT WAS FOR? Route and Fuction with Geological, Archaeological and Philological Documents

Year 2016, Issue: 42, 49 - 94, 01.05.2016
https://doi.org/10.1501/andl_0000000432

Abstract

Recent surveys and archaeological excavations conducted at the sanctuary of Apollo Smintheus, known as the Smintheion attest the presence of the sacred road between the ancient city of Alexandreia Troas and the sanctuary. The excavations in Alexandreia Troas also indicate the presence of a sacred road from this city. The Roman Bridge buried alluvial in Tuzla plain and some dedications from the Smintheion are evidences of the sacred road. This hypothesis is also supported by uncovered section of the road. The sacred road which is unearthed in the sanctuary and the inscriptions lying through the road refer to the connection with the Chryse, Lectum and the Smintheion. Streets unearthed in Smintheion, dedication inscriptions, Roman Bridge in Tuzla plain and excavations of Alexandreia Troas city indicate that this road has sacred function

Smintheion-aleksandreia troas yolu, ne içindi? Jeolojik, arkeolojik ve filolojik belgeler ışığında güzergah ve işlevi

Year 2016, Issue: 42, 49 - 94, 01.05.2016
https://doi.org/10.1501/andl_0000000432

Abstract

Smintheion’da son dönem yüzey araştırmaları ve kazılarında tespit edilen bazı arkeolojik veriler, kutsal alan ile Aleksandreia Troas arasında kutsal yolun varlığını doğrulamaktadır. Aleksandreia Troas’ta yapılan kazılar da bu kentten başlayan bir kutsal yolun varlığına işaret eder. Tuzla Çayı’nın yatak değiştirmesi ile alüvyona gömülen Tuzla Ovası’nda yer alan Roma köprüsü ile Smintheion’a ulaşan yol güzergâhında ele geçen bazı adaklar dabuna kanıttır. Ayrıca Smintheion kutsal alanında bir bölümü ortaya çıkarılan yol da bu düşünceyi doğrular. Kutsal alanda açığa çıkarılan kutsal yol ve yazıtlı adaklar Smintheion’un Khrysa ve Lekton (Babakale) ile olan bağlantısına işaret etmektedir. Smintheion’da tespit edilen caddeler, yazıtlı adaklar, Tuzla Ovası’ndaki Roma köprüsü, Aleksandreia Troas kenti agora caddesi ve bu caddenin kent kapıları ile olan bağlantısı bu yolun kutsal işleve sahip olduğunu göstermektedir

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Research Article
Authors

Davut KAPLAN This is me

Publication Date May 1, 2016
Submission Date January 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 42

Cite

Chicago KAPLAN, Davut. “Smintheion-Aleksandreia Troas Yolu, Ne içindi? Jeolojik, Arkeolojik Ve Filolojik Belgeler ışığında güzergah Ve işlevi”. Anadolu, no. 42 (May 2016): 49-94. https://doi.org/10.1501/andl_0000000432.

Anatolia Dergisi Başvuru Tarihleri:

Makalelerin teslimi 01 Ocak ile 15 Eylül tarihleri arasındadır.

Dergipark sisteminde problem yaşanması halinde lütfen makalelerinizi anatolia@ankara.edu.tr mail adresine bu tarih aralığında gönderiniz; posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvurular 15 Eylül'e kadar yapılmalıdır.

Anadolu Anatolia Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.