Research Article
BibTex RIS Cite

A MAGICAL GEM/AMULET AS AN ABRAXAS FROM SMINTHEION AND IT’S ICONOGRAPHY

Year 2016, Issue: 42, 95 - 123, 01.05.2016
https://doi.org/10.1501/andl_0000000432

Abstract

Amulet, unusual amulet example in variety of large groups such as sculptures, coins, pottery and small finds, show its special place in the belief system in Smintheion. It exhibits changes at sanctuary for material and symbol figure with a different purpose and function during the period. The front face of the figure shows the reflection of the belief was not common in the sanctuary. Among the artifacts from excavations in 2010, oval-shaped amulet, carved in white veined black jasper. Its length 2.2 cm, wide 1.7 cm and thickness is 0.4 cm. Amulet preserved well except for a broken rear occurring in the lower left corner. The figure depicts Abraxas at the front face. It dated to the third century BC given the similarities in character and iconography

SMINTHEION’DAN ABRAXAS TASVİRLİ BİR AMULET VE İKONOGRAFİSİ

Year 2016, Issue: 42, 95 - 123, 01.05.2016
https://doi.org/10.1501/andl_0000000432

Abstract

Smintheion’daki heykeller, sikkeler, seramikler gibi çeşitli büyük ve küçük buluntu gurupları içerisinde pek rastlanmayan amulet örneği, inanç sistemi içerisinde özel bir yeri olduğunu göstermektedir. Malzemesi ve sembol figürü ile bulunduğu dönem içerisinde farklı amaç ve işlev ile kutsal alandaki değişimi sergilemektedir. Ön yüzde yer alan figür kutsal alanda pek rastlanmayan bir inanışın da yansımasını ifade eder. 2010 yılı Smintheion kazılarında ele geçen amulet, beyaz damarlı siyah jasperden oyulmuştur. Eser 2,2 cm uzunluk, 1,7 cm genişlik ve 0,4 cm kalınlığındadır. Arka sol alt köşede meydana gelen kırık dışında iyi korunmuştur. Ön yüzde yer alan serbest figür Abraxas’ı tasvir etmektedir. İkonografisindeki benzerlikler ve yazıt karakteri dikkate alındığında MS 3. yy’a tarihlendirilebilir

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Research Article
Authors

Davut KAPLAN This is me

Publication Date May 1, 2016
Submission Date January 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 42

Cite

Chicago KAPLAN, Davut. “SMINTHEION’DAN ABRAXAS TASVİRLİ BİR AMULET VE İKONOGRAFİSİ”. Anadolu, no. 42 (May 2016): 95-123. https://doi.org/10.1501/andl_0000000432.

Anatolia Dergisi Başvuru Tarihleri:

Makalelerin teslimi 01 Ocak ile 15 Eylül tarihleri arasındadır.

Dergipark sisteminde problem yaşanması halinde lütfen makalelerinizi anatolia@ankara.edu.tr mail adresine bu tarih aralığında gönderiniz; posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvurular 15 Eylül'e kadar yapılmalıdır.

Anadolu Anatolia Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.