Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Corinthian, Attic Black Figure and Red Figure Pottery from Sinope

Year 2020, Issue: 46, 347 - 453, 11.12.2020

Abstract

The article deals with Corinthian; Attic Black and Red Figure pottery finds from the excavations conducted by E. Akurgal and L. Budde in the ancient city of Sinope between 1951 and 1953. The study also assesses relevant pottery finds which were found in successive periods found in Sinope and their evaluations in statistical analysis. Assessment of the pottery finds has indicated that the earliest Corinthian products in Sinope is represented by an oinochoe from LPC period. Having relatively parallel pottery densities with the other cities on the Black Sea area, the amount of Attic red-figured ceramics in Sinope appear to increase after the arrival of the Athens citizens, who settled in Sinope, after the new colonization policies that was promoted during reign of Pericles in the last quarter of the 5th century BCE.

Supporting Institution

Ankara Universitesi

References

  • J. Bouzek, “The Distribution of Greek Painted Pottery in the Mediterranean and in the Black Sea Region. A Comparison.”, OJA 13(2), 1994, 241-243.
  • E. Akurgal – L. Budde, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Sinope (Ankara 1956).

Corinthian, Attic Black Figure and Red Figure Pottery from Sinope

Year 2020, Issue: 46, 347 - 453, 11.12.2020

Abstract

Bu makalede 1951 ve 1953 yılları arasında Sinope antik kentinde E. Akurgal ve L. Budde tarafından yürütülmüş olan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmış Korinth, Attika Siyah ve Kırmızı Figür seramikleri ele alınmıştır. Gerçekleşen bu kazılar dışında, Sinop’ta ele geçmiş diğer bazı buluntular da istatiksel analizlerde değerlendirilmiştir. Sinope’de ele geçmiş en erken Korinth seramik buluntusunun GPK dönemine tarihlenebilecek bir oinokhoe olduğu ve bu buluntunun Kıta Yunanistan’dan ithal edilmiş şimdilik bilinen en erken seramik olduğu anlaşılmıştır. Diğer Karadeniz yerleşimleriyle benzer seramik yoğunlukları gösteren Sinope’de Attika üretimi kırmızı figürlü seramiklerin miktarının MÖ. 5. yüzyıl sonlarında Perikles döneminde başlayan yeni kolonizasyon politikaları çerçevesinde Atina’dan Sinope’ye yerleştirilen Atina vatandaşlarının kente gelmesinden sonra çoğalarak artış gösterdiği görülmektedir.

References

  • J. Bouzek, “The Distribution of Greek Painted Pottery in the Mediterranean and in the Black Sea Region. A Comparison.”, OJA 13(2), 1994, 241-243.
  • E. Akurgal – L. Budde, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Sinope (Ankara 1956).

Details

Primary Language English
Subjects Archaeology
Journal Section Research Article
Authors

Kutalmıs GORKAY
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
0000-0003-2680-0439
Türkiye

Publication Date December 11, 2020
Submission Date June 2, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 46

Cite

Chicago
GORKAY, Kutalmıs. “Corinthian, Attic Black Figure and Red Figure Pottery from Sinope”. Anadolu, no. 46 (December 2020): 347-453. https://doi.org/10.36891/anatolia.747265.

Anatolia Dergisi Başvuru Tarihleri:

Makalelerin teslimi 01 Ocak ile 15 Eylül tarihleri arasındadır.

Dergipark sisteminde problem yaşanması halinde lütfen makalelerinizi anatolia@ankara.edu.tr mail adresine bu tarih aralığında gönderiniz; posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvurular 15 Eylül'e kadar yapılmalıdır.

Anadolu Anatolia Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.