Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1091 - 1105 2020-08-24

The Effect of Social Responsibility Projects on Corporate Branding in The Scope of Public Relations Activities: The Example of Domestos Hygiene Campaign in Schools
Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği

Şeyhmus DOĞAN [1] , Duygu ÜNALAN [2]


In this study, it has been tried to determine the contribution of public relations and social responsibility practices to the brand image through the perception, attitude and behavior changes created by the Hygiene in Domestos Schools campaign in the target consumer/customer group. In this context, a survey was applied to a working group of 150 people. Frequency analysis was conducted to see the distribution of the responses of the participants to the questions prepared to measure the perspective of the campaign, and chi-square test was used to determine whether there were differences according to the independent variables. As a result of the data obtained, it was concluded that the participants attach importance to social responsibility projects, social responsibility projects are effective in brand choices and social responsibility projects contribute positively to the brand image.
Bu çalışmada; halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk uygulamaları ilişkisinin marka imajına katkısının nasıl olduğu Domestos markasının “Okullarda Hijyen” kampanyasının hedef tüketici/müşteri grubunda meydana getirdiği algı, tutum ve davranış değişiklikleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 150 kişilik bir çalışma grubuna anket uygulanmıştır. Katılımcıların yaş, gelir ve cinsiyete göre dağılımını belirlemek amacıyla öncelikle çapraz tablolar alınmıştır. Katılımcıların kampanyaya bakış açısını ölçmeye yönelik hazırlanan sorulara verdikleri yanıtların dağılımını görmek amacıyla frekans analizi, bağımsız değişkenlere göre farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla da ki kare testi yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların sosyal sorumluluk projelerine önem verdikleri, marka tercihlerinde sosyal sorumluluk projelerinin etkili olduğu ve sosyal sorumluluk projelerinin marka imajına olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.
 • Brüggenwirth, B. (2006). The CSR brand positioning grid. Jonker J., de Witte M. (ed.). Management Models for Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg, 140-146.
 • Clark, C. E. (2000). Differences between public relations and corporate social responsibility: an analysis. Public Relations Review, 26(3), 363–380.
 • Capriotti, P. ve Moreno, A. (2006). Corporate citizenship and public relations: The importance and interactivity of social responsibility issues on corporate websites. Public Relations Review, 33, 84-91.
 • Cutlip, S. M., Center, A. H., ve Broom, G. M. (1994). Effective public relations (7th ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Dozier, D. M. (1990). The innovation of research in public relations practice: review of a program of studies. Public Relations Research Annual, 2, 3–28.
 • Golob, Ursa ve Bartlett, J. L. (2007). Communicating about corporate social responsibility: a comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia. Public Relations Review. 33(1), s. 1-9.
 • Goodwin, F. W. ve Bartlett, J. L. (2008). Public relations and corporate social responsibility (CSR): a review of the literatüre, Public Relations and CSR Review, 1-27. QUT Digital Repository:http://eprints.qut.edu.au/, Erişim Tarihi: 15.07.2018.
 • Grunig, J.E. (2001). Two way symmetrical public relations: past, present and future. In R.L. Heath (Ed.). Handbook of Public Relations (pp. 11-30). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Gürbüz, S ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Kirat, M. (2015). Corporate social responsibility in the oil and gas industry in Qatar perceptions and practices. Public Relations Review, 41(4), 438-446.
 • Kotler, P., ve Lee N., (2005). Corporate social responsibility: doing the good for your company and your cause. Canada, John Wiley&Sons.
 • Okullara Domestos Bağışı. http://www.domestoshijyenprojesi.com (Erişim Tarihi: 17.09.2018).
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 57-72.
 • Vallaster, C., Lindgreen, A. ve Maon, F. (2012). Strategically leveraging corporate social responsibility: a corporate branding perspective. California Management Review. University of California Press, 54(3), 34-60.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5993-0363
Author: Şeyhmus DOĞAN
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7420-2006
Author: Duygu ÜNALAN (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon636523, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1091 - 1105}, doi = {10.18506/anemon.636523}, title = {Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği}, key = {cite}, author = {Doğan, Şeyhmus and Ünalan, Duygu} }
APA Doğan, Ş , Ünalan, D . (2020). Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1091-1105 . DOI: 10.18506/anemon.636523
MLA Doğan, Ş , Ünalan, D . "Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1091-1105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/636523>
Chicago Doğan, Ş , Ünalan, D . "Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1091-1105
RIS TY - JOUR T1 - Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği AU - Şeyhmus Doğan , Duygu Ünalan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.636523 DO - 10.18506/anemon.636523 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1091 EP - 1105 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.636523 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.636523 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği %A Şeyhmus Doğan , Duygu Ünalan %T Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.636523 %U 10.18506/anemon.636523
ISNAD Doğan, Şeyhmus , Ünalan, Duygu . "Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1091-1105 . https://doi.org/10.18506/anemon.636523
AMA Doğan Ş , Ünalan D . Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1091-1105.
Vancouver Doğan Ş , Ünalan D . Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1091-1105.