Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1275 - 1286 2020-08-24

An Example Criticism of Political Institution: “Politikada Bir Sarıçizmeli”
Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”

Adem GÜRBÜZ [1]


Politics, in the shortest expression, is the governance of states. Political institution which has a very important place in the management and development of countries; history, sociology, economics, etc. is an institution that is related to many fields. Based on such fields / sciences obtainable various information about state administration, policies, politicians and so on. In the field of literature; poetry, novels, memoirs, diaries, travel writings and so on type. socio-political traces of the period related to the movement from species can be reached. This study aims to determine the reflections of the political institutions in the society and the corruptions /deficiencies in the society motion from the Politikada Bir Sarıçizmeli novel published in 1980. The novel Politikada Bir Sarıçizmeli was written by Recep Bilginer who a political reporter and had the opportunity to get to know the political institution and politicians in this process. The main reason for the selection of this novel in the study is this feature of the author.
Siyaset, en kısa ifadesiyle devletlerin yönetilmesidir. Ülkelerin idare edilmesi ve kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olan siyaset kurumu; tarih, sosyoloji, iktisat, ekonomi vb. birçok alanla ilintili olan bir kurumdur. Bu tür alanlardan/bilimlerden hareketle ilgili dönemin devlet yönetimi, politikaları, politikacıları vb. hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilir. Edebiyat sahasında ise şiir, roman, anı, günlük, seyahatname vb. türlerden hareketle ilgili dönemlerin sosyo-politik izlerine ulaşılabilir. Bu çalışma, 1980 yılında yayımlanmış olan Politikada Bir Sarıçizmeli romanından hareketle ilgili dönemdeki siyaset kurumlarının toplumdaki yansımalarını ve bu kurumlardaki yozlaşmaları/eksiklikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Politikada Bir Sarıçizmeli romanı, politika muhabirliği yapan ve bu süreçte siyaset kurumunu ve politikacıları yakından tanıma imkânı bulan Recep Bilginer tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada bu romanın seçilmesinin temel gerekçesi de yazarın bu özelliğidir.
 • Akdoğan, Y. (2008). Yerel Siyaset-Kavramlar. İçinde: Yerel Siyaset (s. 9-14). İstanbul: Okutan Yayınları.
 • Aktan, C. C. (2001). Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma. İçinde: C.C. Aktan (Ed.), Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri (s. 51-69). Ankara: Hak-İş Yayınları.
 • Akyüz, Ü. (2009). Siyaset ve Ahlak, Yasama Dergisi, 11(1), 93-129.
 • Aliefendioğlu, Y. (2005). Temsili Demokrasinin “Seçim” Ayağı, TBB Dergisi, 60, 71-96.
 • Altınok, S. & Çetinkaya, M. (2003). Devalüasyon ve Türkiye’de Devalüasyon Uygulamaları ve Sonuçları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 47-64.
 • Aydın, M. A. (2007). Milletvekili Adaylarının Belirlenme Usulü ve Önseçim, Yasama Dergisi, 5, 82-108.
 • Belge, M. (1975). “Politik Roman” Üzerine, Birikim, 9, 40-47.
 • Beşel, F. (2014). Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye’nin Durumu, PESA Analiz, 1-6.
 • Bilginer, R. (1991). Politikada Bir Sarıçizmeli. İstanbul: Ya-pa Yayınları.
 • Çalışlar, A. (1980). Gerçekçi Tiyatro Sözlüğü. İstanbul: May Yayınları.
 • Çoban, O. (1999). Bir Siyasal Yozlaşma Türü Olarak Rüşvet ve Ekonomik Etkileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 173-195.
 • Dâver, Bülent (1969). Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Doğan Yayınevi.
 • Değirmenci, N. (2006). Milletvekili Transferlerinin Siyasal Etik Boyutu, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya, 407-418.
 • Duran, H. & Aksu, A. (2009). Türkiye’de Milletvekillerinin Parti Değiştirmelerini Tür ve Biçimleri Bağlamında Yeni Türkiye Partisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 141-54.
 • Ener, Aydan (2009). Recep Bilginer ve Tiyatro Oyunları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Eyigün, S. (2007). Modern ve Geleneksel Romanın Temel Farkları ve Politik Güdümlü Romanın Modern Roman İçindeki Yeni Konumu, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 261-268.
 • Heywood, A. (2014). Siyaset. Bekir Berat Özipek, Bican Şahin, Mete Yıldız, Zeynep Kopuzlu, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla (Çev.). İstanbul: Adres Yayınları.
 • İnanç, B. Y. & Yerlikaya, E. E. (2013). Kişilik Kuramları. İstanbul: Pegem Akademi Yayınları.
 • İzci, F. & Bozdoğan, S. (2016). Türk Kamu Yönetiminde Bir Problem Alanı Olarak Bürokrasi–Siyaset İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(34), 33-46.
 • Karagöl, E. T. & Dama, N. (2015). Partilerin Vaatleri Seçim Sonuçlarını Nasıl Etkiler?, Seta Perspektif, 101, 1-5.
 • Kızık, H. (1997). Türk İthalat Rejimi İçerisinde Bedelsiz İthalat Uygulamaları ve 24 Ekim 1996 Bedelsiz İthalat Uygulamasının Olası Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Meriç, C. (2015). Bu Ülke. İstanbul: İletişim Yayınları. NTV (2018). Güneş Motel Nerede? Güneş Motel Olayı Nedir, Nasıl Yaşandı? (1977). (Erişim: 12.11.2019), https://www.ntv.com.tr/turkiye/gunes-motel-nerede-gunesmotel-olayi-nedir-nasil-yasandi-1977,LsTUtfZ_mEGvtrS8zA3jDg
 • Said Nursi (2010). Tarihçe-i Hayat. İstanbul: RNK Neşriyat.
 • Saraç, T. (1992). Fransızca-Türkçe Sözlük. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Taştan, Z. (2008). Recep Bilginer’in Tiyatroları. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Transparency (2019). Corruptıon Perceptıons Index 2019. (Erişim: 12.11.2019), https://www.transparency.org/cpi2019
 • Turhan, M. (1995). Anayasacılık Açısından Çoğunluk İlkesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50(1), 401-413.
 • Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Türkeş, A. (2004). Darbeler; Sözün Bittiği Zamanlar, Hece, Hayat Edebiyat Siyaset Özel Sayısı, 90-91-92, 426-434.
 • Yalçın, Murat (2010). Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yeni Şafak (2007). Kadrolaşmanın Mimarı Moğultay ve Oktay. Yeni Şafak Gazetesi, 03.01.2007. (Erişim: 12.11.2019), https://www.yenisafak.com/politika/kadrolasmanin-mimari-mogultay-ve-oktay-22617
 • Yıldız, A. (2019). Bediüzzaman’ın “Muktesit” Siyaset Anlayışı ve Bir İmkân Olarak Demokratik Siyaset, Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, (7), 5-33.
 • Yıldız, G. (2018). Türk Kamu Yönetiminde Siyasetin Bürokrasiyi Şekillendirmesi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13). 90-108.
 • Yurtsever, Ö. (1998). Anılarıyla Bir Kalem: Recep Bilginer, Bilge, 18, 88-89.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6212-1500
Author: Adem GÜRBÜZ (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon646191, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1275 - 1286}, doi = {10.18506/anemon.646191}, title = {Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Adem} }
APA Gürbüz, A . (2020). Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli” . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1275-1286 . DOI: 10.18506/anemon.646191
MLA Gürbüz, A . "Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1275-1286 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/646191>
Chicago Gürbüz, A . "Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1275-1286
RIS TY - JOUR T1 - Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli” AU - Adem Gürbüz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.646191 DO - 10.18506/anemon.646191 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1275 EP - 1286 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.646191 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.646191 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli” %A Adem Gürbüz %T Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli” %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.646191 %U 10.18506/anemon.646191
ISNAD Gürbüz, Adem . "Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1275-1286 . https://doi.org/10.18506/anemon.646191
AMA Gürbüz A . Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1275-1286.
Vancouver Gürbüz A . Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1275-1286.