Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1145 - 1152 2020-08-24

İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi
Reviewing of Primary School Students’ Views On Impresionism In The Context of Visual Literacy

Yahya HİÇYİLMAZ [1]


Bu araştırmanın amacı, ilkokul döneminde öğrenim gören öğrencilerin empresyonizm sanat akımına yönelik görüşlerini görsel okuryazarlık bağlamında incelemektir. Araştırma, amaç ve yöntem açısından betimleyici bir yaklaşım izlenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 526 öğrenci ile oluşturulmuştur. Veri toplama araçlarını belirlemek amacıyla Empresyonizm sanat akımının üç dönemine ait birer manzara resmi, üç görsel sanatlar uzmanın görüşleri doğrultusunda seçilmiştir. Veriler, içerik analizi ve tanımlayıcı istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Empresyonizm sanat akımının son dönemine ait eserlere daha çok ilgi duydukları bulunmuştur. Öğrencilerin ilgi duydukları tabloları, daha çok eserin konusunu temel alarak seçtikleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin Empresyonizm sanat akımının son dönemine ait eserlerinin görsel okur ve görsel yazarlık unsurlarına yönelik açıklamalarının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, elde edilen sonuçlardan hareketle ilkokul öğrencilerinin farklı sanat eserlerine yönelik görsel okuryazarlık çerçevesinde düşüncelerini ifade edebileceği ortamların oluşturulması önerilmektedir.
The aim of this study is to examine the views of the elementary school students towards Impressionism art movement in the context of visual literacy. The research was conducted with a descriptive approach in terms of purpose and method. The study group of the study was formed with 526 students. In order to determine the data collection tools, a landscape painting belonging to three periods of Impressionism art movement was chosen according to the opinions of three visual arts experts. Then, the collected data were analysed in terms of content analysis and descriptive statistics. According to the results of the study, it was determined that the students were more interested in the works of the last period of Impressionism art movement. It was seen that the paintings which the students were interested in were those based on the subject matter of the work. In addition, it was determined that the students have more explanations about visual literacy of the works belonging to the last period of Impressionism art movement. In the research, based on the results obtained, it is recommended to create environments where primary school students can express their thoughts for different works of art within the framework of visual literacy.
 • Ayaydın, A. (2015). Empresyonizm (izlenimcilik) akımının güncel bakış açısıyla bazı yönlerden incelenmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(3), 83-97.
 • Brown, I. (2004). Global trends in art education: New technologies and the paradigm shift to visual literacy. The International Journal of Arts Education, 2(3), 50-61.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Çakıroğlu, E. ve İnce, B. (2015). Visual arts teacher candidates’ views on conceptual art (Case of Pamukkale University). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2817-2823.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Flynt, E. S. ve Brozo, W. (2010). Visual literacy and the content classroom: A question of now, not when. The Reading Teacher, 63(6), 526-528.
 • Gardner, H. (1970). Children's sensitivity to painting styles. Child Development, 41, 813-821.
 • Gardner, H., Winner, E. ve Kircher, M. (1975). Children's conceptions of the arts. Journal of Aesthetic Education, 9(3), 60-77.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. (4. Baskı). Ankara: Sanem.
 • Lopatovska, I., Hatoum, S., Waterstraut, S., Novak, L. ve Sheer, S. (2016). Not just a pretty picture: Visual literacy education through art for young children. Journal of Documentation, 72(6), 1197-1227.
 • Loerts, T. ve Belcher, C. (2019). Developing visual literacy competencies while learning course content through visual journaling: Teacher candidate perspectives. Journal of Visual Literacy, 2(38), 46-65. MEB (2018). İlkokul ve ortaokul görsel sanatlar dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Metros, S. E. (2008). The educator's role in preparing visually literate learners. Theory into Practice, 47(2), 102-109.
 • Meyer, R. (2010). Knowledge visualization. Trends in Information Visualization, 23-30. Erişim adresi: http://www.mmi.ifi.lmu.de/pubdb/publications/pub/baur2010infovisHS/baur2010infovisHS.pdf#page=31 08/03/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • O'Neil, K. E. (2011). Reading pictures: Developing visual literacy for greater comprehension. The Reading Teacher, 65(3), 214-223.
 • Örs, E. (2015). İkinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlığı üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pantaleo, S. (2016). Primary students’ understanding and appreciation of the artwork in picturebooks. Journal of Early Childhood Literacy, 16(2), 228-255.
 • Parsons, M., Johnston, M. ve Durham, R. (1978). Developmental stages in children's aesthetic responses. Journal of Aesthetic Education, 12(1), 83-104.
 • Pavlou, V. (2013). Investigating interrelations in visual arts education: Aesthetic enquiry, possibility thinking and creativity. International Journal of Education Through Art, 9(1), 71-88.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Roblyer, M. D. ve Bennett, E. K. (2001). The fifth literacy: Research to support a mandate for technology-based visual literacy in preservice teacher education. Journal of Computing in Teacher Education, 17(2), 8-15.
 • Sadik, A. (2009). Improving pre-service teachers’ visual literacy through flickr. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 91-100.
 • Savva, A. (2003). Young pupils' responses to adult works of art. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(3), 300-313.
 • Stewig, J. W. (1994). First graders talk about paintings. The Journal of Educational Research, 87(5), 309-316.
 • Şahin, Ç. ve Kıran, I. (2009). Öğretmen adaylarının algılarına göre görsel okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 77-90.
 • Taşpınar, Ş. E. (2016). Sanat eğitiminin görsel okuryazarlık becerilerine etkisi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Design (TOJDAC), 1(6), 335-342.
 • Tansuğ, S. (2006). Resim sanatının tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Wileman, E. (1993). Visual communicating. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications.
 • Yenawine, P. (1999). Theory into practice: The visual thinking strategies. Paper presented at the conference, “Aesthetic and Art Education: A Transdisciplinary Approach,” sponsored by the Caluste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal.
 • Yerli̇kaya, M. (2016). Arts and crafts teacher candidates’ visual literacy skills. Participatory Educational Research, (4), 83-90.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3453-9998
Author: Yahya HİÇYİLMAZ (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon669162, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1145 - 1152}, doi = {10.18506/anemon.669162}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Hi̇çyi̇lmaz, Yahya} }
APA Hi̇çyi̇lmaz, Y . (2020). İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1145-1152 . DOI: 10.18506/anemon.669162
MLA Hi̇çyi̇lmaz, Y . "İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1145-1152 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/669162>
Chicago Hi̇çyi̇lmaz, Y . "İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1145-1152
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi AU - Yahya Hi̇çyi̇lmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.669162 DO - 10.18506/anemon.669162 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1145 EP - 1152 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.669162 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.669162 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi %A Yahya Hi̇çyi̇lmaz %T İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.669162 %U 10.18506/anemon.669162
ISNAD Hi̇çyi̇lmaz, Yahya . "İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1145-1152 . https://doi.org/10.18506/anemon.669162
AMA Hi̇çyi̇lmaz Y . İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1145-1152.
Vancouver Hi̇çyi̇lmaz Y . İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1145-1152.