Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1287 - 1292 2020-08-24

Identity As A Category Fomenting Violence: An Evaluation Within The Framework Of Sen’s Approach
Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Serpil DURĞUN [1]


In today’s world, even though man exists within a wide variety of partnerships and connections, his plural belongings and various social relationships are omitted by political leaders who are confrontational and prone to violence. This situation causes people to be divided into strict and exclusionary categories and be reduced to a single identity. Amartya Sen claims that the assumption that man has a single identity or that putting a single identity forward foments all kinds of conflict and violence. In order to avoid this, Sen supports the significance of a global identity. Sen believes that the solution of global problems such as peace, security, democracy and justice in today’s world can only be possible by this way. In this context, this paper aims to explain how identity foments violence within the framework of Amartya Sen’s approach.
Günümüz dünyasında insan, çok çeşitli ortaklıklar ve bağlantılar içerisinde var olmasına karşın, onun çoğul aidiyetleri ve çeşitli sosyal ilişkileri çatışmacı ve şiddet yanlısı siyasi liderler tarafından es geçilmektedir. Bu durum insanların katı ve dışlayıcı kategoriler halinde bölünerek tekil kimliklere indirgenmesini de beraberinde getirmektedir. Amartya Sen, insanın sadece tek bir kimliğe sahip olduğu varsayımının ya da tek bir kimliğin öne çıkarılmasının her türlü çatışma ve şiddeti beslediğini ileri sürmektedir. Bunun önüne geçmek için Sen, küresel bir kimliğin önemini savunmaktadır. Sen, günümüz dünyasında barış, güvenlik, demokrasi, adalet gibi küresel düzeydeki sorunların çözümünün ancak bu şekilde mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu kapsamda, bu makale kimliğin şiddeti nasıl beslediğinin Amartya Sen’in yaklaşımı çerçevesinden açıklanması amacına yöneliktir.
 • Bauman, Z. (2019). Kimlik. Mesut Hazır (Çev.). 3. Baskı. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Brubaker, R. & Cooper, F. (2014). “Kimlik”in Ötesine Geçmek. Kübra Kelebekoğlu (Çev.). İçinde: Fırat Mollaer (Ed.), Kimlik Politikaları:Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (ss. 402-460). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Durğun, S. (2013). Amartya Sen: Adalete Küresel Bir Bakış. Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 6 (1), 95-123.
 • Foucault, M. (1999). Benlik Teknolojileri. İçinde: G. Çağalı Güven (Çev.), 4. Baskı, Kendini Bilmek (ss.32-85). İstanbul: Om Yayınları.
 • Gleason, P. (2014). Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih. İçinde: Fırat Mollaer, (Çev.&Ed.), Kimlik Politikaları:Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (ss. 21-52). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Koyuncu, A. A. & Günerigök, M. (2019). Bauman ve Postmodernite. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Maalouf, A. (2019). Ölümcül Kimlikler. Aysel Bora (Çev.). 50. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Nussbaum, M. C. (2018a). Yapabilirlikler Yaratmak:İnsani Gelişmişlik Yaklaşımı. Selda Somuncuoğlu (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Nussbaum, M. C. (2018b). Yeni Dinsel Tahammülsüzlük: Kaygılı Bir Çağda Korku Siyasetinin Üstesinden Gelmek. Berkay Ersöz (Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Parekh, B. (2014). Kimliğin Mantığı. Suat Aksoy (Çev.). İçinde: Fırat Mollaer (Ed.), Kimlik Politikaları:Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (ss. 53-78). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Platon (1962). Alkibiades I’den Seçmeler: “Kendini Bilmek, Ruhunu Bilmektir…”. İrfan Şahinbaş (Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. (Erişim: 15.04.2020), https://vdocuments.site/platon-alkibiades.html
 • Sen, A. (2010). Kimlik ve Siddet.. Ahmet Kardam (Çev.). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Sen, A. (2009) The Idea Of Justice, Cambridge- Massachusetts: The Belknap Press of Harward University Press.
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle Kalkınma. Yavuz Alogan (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sen, A. (2002). Response to Commentaries. Studies in Comparative International Development, 37, 78-86.
 • Smith, A. D. (1994). Milli Kimlik. Bahadır Sina Şener (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tilak, J. B. (2002). Education and Poverty. Journal of Human Development, 3, 191-207.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-7590-5600
Author: Serpil DURĞUN (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon752848, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1287 - 1292}, doi = {10.18506/anemon.752848}, title = {Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Durğun, Serpil} }
APA Durğun, S . (2020). Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1287-1292 . DOI: 10.18506/anemon.752848
MLA Durğun, S . "Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1287-1292 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/752848>
Chicago Durğun, S . "Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1287-1292
RIS TY - JOUR T1 - Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme AU - Serpil Durğun Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.752848 DO - 10.18506/anemon.752848 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1287 EP - 1292 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.752848 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.752848 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme %A Serpil Durğun %T Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.752848 %U 10.18506/anemon.752848
ISNAD Durğun, Serpil . "Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1287-1292 . https://doi.org/10.18506/anemon.752848
AMA Durğun S . Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1287-1292.
Vancouver Durğun S . Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1287-1292.