BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 21 Issue: 1, 26 - 38, 24.12.2014
https://doi.org/10.15832/tbd.36947

Abstract

In this study, the CORINE land use map for protection zones was produced for Eğirdir Lake around. For this purpose, SPOT-4 satellite data was classified by supervised classification method, the classification map was checked in three plots, and CORINE land use map was produced. The map was divided into zones by considering the distance (3001000-2000-5000 meter) from the coastal line of the lake and then the individual zones were examined. In addition this map was compared the map of CORINE 2006. As a result, it was determined that the most common land use type was sclerophyllous vegetation, and the rarest land use type was mineral extraction sites. In addition, the urban areas were located on the critical region of the lake’s watershed. As the CORINE map of the study area was compared to that of CORINE 2006 map, there is a need for CORINE 2006 map of Turkey to be updated

References

 • AB (2011). Çevre ve Orman Bakanlığı 2004. http://www. mevzuat.adalet.gov.tr/ html/21744.html. (Erişim tarihi: 20.05.2011)
 • Aydınoğlu A C & Yomralıoğlu T (2008). Arazi Örtüsünü Temsil Eden Coğrafi Veritabanı Tasarımı, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, Kayseri
 • Başayiğit L (2004). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre arazi kullanım haritasının hazırlanması. Tarım Bilimleri Dergisi 10(4): 66-374
 • CORINE (2000). CORINE land cover technical project guide. European Environmental Agency s: 4-5
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2011). Corine projesi. Tufuab 2011 6.Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat, Antalya, poster bildirisi
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2009). CORINE (Coordination of Information on the Environment) projesi TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 02-06 Kasım, poster bildirisi, İzmir
 • ERDAS (1999). Erdas imagine field guide 4th Ed., 2801. Buford Highway, N.E.Atlanta, Georgia,USA, s: 244
 • Gençer M & Başayiğit L (2010). Isparta ili mera tahdit çalışmaları bitirilmiş parsellerin CBS ortamında değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 1-8
 • Güre M, Özel M E& Özcan H (2009). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre Çanakkale ili. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13(3): 37-48
 • RG (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687.
 • Vural H, Dinç U & Öztürk N (1997). Sayısal uydu verileri yardımıyla arazi kullanım haritaları hazırlanmasının Doğu Akdeniz örneğinde araştırılması. III. Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri, 16-18 Mayıs Uludağ-Bursa, s. 1-6

Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması

Year 2015, Volume: 21 Issue: 1, 26 - 38, 24.12.2014
https://doi.org/10.15832/tbd.36947

Abstract

Bu çalışmada, Eğirdir Gölü çevresi koruma zonları için CORINE arazi kullanım haritasının hazırlanması yer almaktadır.
Çalışmada SPOT-4 uydu verisi kullanılmış, kontrollü sınıflama yöntemine göre sınıflandırma yapılmış, sınıflandırılmış
veriler üç farklı test alanında kontrol edilmiş ve CORINE arazi kullanım haritası oluşturulmuştur. Üretilen harita, göl
kıyısından itibaren 300-1000-2000-5000 m’lik zonlara bölünmüş ve her bir zon münferit olarak irdelenmiştir. Ayrıca
üretilen harita, CORINE 2006 haritası ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda alanda en yaygın bulunan arazi kullanım
türünün sklerofil bitki örtüsü olduğu, en az bulunan arazi kullanım türünün ise maden çıkarım sahalarından oluştuğu
belirlenmiştir. Yerleşim alanlarının göl için kritik bölgelerde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Türkiye’nin tamamı için
hazırlanan CORINE 2006 haritasını güncellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

References

 • AB (2011). Çevre ve Orman Bakanlığı 2004. http://www. mevzuat.adalet.gov.tr/ html/21744.html. (Erişim tarihi: 20.05.2011)
 • Aydınoğlu A C & Yomralıoğlu T (2008). Arazi Örtüsünü Temsil Eden Coğrafi Veritabanı Tasarımı, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, Kayseri
 • Başayiğit L (2004). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre arazi kullanım haritasının hazırlanması. Tarım Bilimleri Dergisi 10(4): 66-374
 • CORINE (2000). CORINE land cover technical project guide. European Environmental Agency s: 4-5
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2011). Corine projesi. Tufuab 2011 6.Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat, Antalya, poster bildirisi
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2009). CORINE (Coordination of Information on the Environment) projesi TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 02-06 Kasım, poster bildirisi, İzmir
 • ERDAS (1999). Erdas imagine field guide 4th Ed., 2801. Buford Highway, N.E.Atlanta, Georgia,USA, s: 244
 • Gençer M & Başayiğit L (2010). Isparta ili mera tahdit çalışmaları bitirilmiş parsellerin CBS ortamında değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 1-8
 • Güre M, Özel M E& Özcan H (2009). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre Çanakkale ili. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13(3): 37-48
 • RG (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687.
 • Vural H, Dinç U & Öztürk N (1997). Sayısal uydu verileri yardımıyla arazi kullanım haritaları hazırlanmasının Doğu Akdeniz örneğinde araştırılması. III. Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri, 16-18 Mayıs Uludağ-Bursa, s. 1-6
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Gençer This is me

Levent Başayiğit

Mesut Akgül This is me

Publication Date December 24, 2014
Submission Date September 2, 2013
Published in Issue Year 2015 Volume: 21 Issue: 1

Cite

APA Gençer, M., Başayiğit, L., & Akgül, M. (2014). Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması. Journal of Agricultural Sciences, 21(1), 26-38. https://doi.org/10.15832/tbd.36947

Journal of Agricultural Sciences is published open access journal. All articles are published under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).