Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 234 - 245 2019-12-31

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDE AGAINST SCIENCE OF 8th GRADE STUDENTS ABOUT “FOOD CHAIN”

Hanna TAŞ [1]


Bu araştırmanın amacı ortaokul Fen bilimleri derslerinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemektir.Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Van İlindeki bir ortaokulda 8. sınıfta okuyan 45 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test son-test deneysel desen kullanılmıştır. “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilinci” ünitesi deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle,kontrol grubunda mevcut öğretim programı esas alınarak yürütülmüştür. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için “Besin Zinciri ve Enerji Akışı” akademik başarı testi hazırlanmıştır. Fen Bilimleri ünite başarı testi ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutum testi, deneysel çalışma öncesinde ve sonrasında ön-test ve son-test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu ile mevcut öğretim programının uygulandığı kontrol grubunun başarı düzeyleri ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.

The purpose of this study is to examine the effect of creative drama method on student’s academic achievement and their attitude towards science lessons. The study was carried out during 2018-2019 educational year, at the Sempaş Elementary School, on 8th grade with 45 students. Creative drama method was used in the experimental group, and the traditional method in control group. The subject of “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilinci” was taught to the both groups. The science achievement test was prepared to determine student’s academic achievement along with an attitude test to measure student’s attitudes towards science. The science achievement and attitude tests were administered to both groups before the application as pre-test and after the application as post-test. The results were examined in SPSS (Statistical Package for Social Science) program. The results revealed significant differences between experimental and control groups in their academic achievement as well as their attitudes towards science. The experimental group scored significantly higher than the control group.

 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Oyun ve yaratıcı drama ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Durusoy, H., (2012). 6. Sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin öğrenci erişişine ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çam, F., Özkan, E. ve Avinç, İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Köy ve merkez okulları örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 459-483.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi, Birinci Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, 38-44.
 • Kaf, Ö. G. Ö. (1999). Hayat Bilimleri dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı Drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6).
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. ve Aydede, M. N. (2010). Fen Bilimleri Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8(3), 741-758.
 • MEB (2018). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Drama Uygulamaları. Ankara.
 • San, İ. (1998). Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ankara.
 • Taşkın-Can, B. (2013). The effects of using creative drama in science education on students’ achievements and scientific process skils. Elementary Education Online,12(1), 120-131.
 • Uçak, E., (2006). Maddenin sınıflandırılması ve dönüşümleri konusunda çoklu zeka kuramı destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısı, tutumu ve hatırda tutma düzeyine etkisi, Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yağmur, E. (2010). 7.sınıf Fen ve teknoloji dersinin yaratıcı drama destekli işlenmesinin eleştirel düşünme becerisi ve başarı üzerine etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Sakarya.
 • Yalım, N. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf FenBilimleri dersinin yaratıcı dramayöntemi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamışyüksek lisans tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Eskişehir.
 • Yılmaz-Cihan, G. (2006). Fen Bilimleri öğretiminde drama yönteminin kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hanna TAŞ (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { aod614431, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {234 - 245}, doi = {10.35346/aod.614431}, title = {8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Taş, Hanna} }
APA Taş, H . (2019). 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 3 (2) , 234-245 . DOI: 10.35346/aod.614431
MLA Taş, H . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 3 (2019 ): 234-245 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/51253/614431>
Chicago Taş, H . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 3 (2019 ): 234-245
RIS TY - JOUR T1 - 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ AU - Hanna Taş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35346/aod.614431 DO - 10.35346/aod.614431 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 245 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.614431 UR - https://doi.org/10.35346/aod.614431 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ %A Hanna Taş %T 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ %D 2019 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 3 %N 2 %R doi: 10.35346/aod.614431 %U 10.35346/aod.614431
ISNAD Taş, Hanna . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 3 / 2 (December 2019): 234-245 . https://doi.org/10.35346/aod.614431
AMA Taş H . 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ. AOD. 2019; 3(2): 234-245.
Vancouver Taş H . 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2019; 3(2): 234-245.
IEEE H. Taş , "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BESİN ZİNCİRİ” KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE FENE KARŞI TUTUMLARINA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 234-245, Dec. 2020, doi:10.35346/aod.614431