Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 110 - 136 2021-06-30

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ PRACTICES AND VIEWS ABOUT BIOETHICS EDUCATION

Elif BAKAR [1]


Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının, derslerde biyoetik konularının öğretiminin gerekli olup olmadığına, biyoetik konularının ele alındığı derslerde karşılaşılabilecek sorunlara ve bu sorunların çözümüne yönelik uygulama ve görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tek grup öntest-sontest araştırma modeli kullanılmıştır. Bunun için üçüncü sınıflardan toplam 80 öğretmen adayı ile uygulama yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sırasında biyoetik öğretimi konusunda öğretmen adaylarının aktif katılımını gerektiren öğrenci merkezli öğretim etkinlikleri düzenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Biyoetik Görüşme Formları” ve “Biyoetik Eğitimi Değerlendirme Anketi” kullanılmış, ayrıca öğretmen adaylarından bazıları ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler için nitel ve nicel analiz birlikte yapılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlardan bazıları; öğretmen adaylarının etiğin öğretilebilir olduğunu düşündüğü ve biyoetik eğitiminin gerekli olduğuna inandıkları, biyoetik konularına farklı açılardan bakmanın önemini kavradıkları ve biyoetik konularının derslerde ele alınması sırasında karşılaşılabilecek sorunlar konusunda bilinçlenip bu konuda çeşitli öneriler yaptıkları şeklindedir.
It is aimed to evaluate preservice science teachers’ practices and views about whether bioethics teaching is necessary as well as the problems that they encounter in the courses while teaching bioethics and their solutions for the application of bioethics teaching in this study. A research model of single group pre-test–post-test was used in this study. The research was conducted with 80 third-grade pre-service science teachers. During the research process, student-centered teaching activities were organized that required the active participation of pre-service science teachers in bioethics teaching. In the study, “The Bioethics Interview Forms” and “The Questionnaire about Evaluation of Bioethics Education” were used as data collection tools, and also interviews with some preservice science teachers were conducted. Both qualitative and quantitative analyses were carried out. Some of the results obtained from the analyzes are; pre-service teachers think that ethics is teachable and they believe that bioethics education is necessary, they understand the importance of looking at bioethics subjects from different perspectives, and they become aware of the problems that may be encountered during the course of bioethics topics and make various suggestions on this subject.
 • Akın, H. (2007). Çukurova üniversitesi fen-edebiyat fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencilerinin temel biyoetik konuları hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Altıparmak, M. (2005). Rekombinant DNA teknolojisinin öğretiminde interaktif uygulamalar ve biyoetik. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Ceylan, Ö. ve Topsakal, Ü.U. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sahip Olduğu Biyoetik Değer Algılarının Belirlenmesi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 12/6.
 • Chowning, J.T., Griswold, J. C., Kovarik, D. N. ve Collins, L. J. (2012). Fostering critical thinking, reasoning, and argumentation skills through bioethics education. PLoS ONE. Volume 7, Issue 5.
 • Dawson, V. M. (1999). Bioethics education in the science curriculum: evaluation of strategies for effective and meaningful implementation. Ph.D Thesis, The Curtin University of Technology.
 • Downie, R. ve Clarkeburn, H. (2005). Approaches to the teaching of bioethics and professional ethics in undergraduate courses. Bioscience Education e-journal. 5.
 • Ekici, F. T., Ekici, E. Aydın, F. ve Aydoğdu, M. (2005, 28-30 Eylül). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoetik (genetik etik) konularındaki bilgi düzeyleri ve yorumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
 • Finson, K. D. ve Enochs, L. G. (1987). Student attitudes toward science-technology-society resulting from visitation to a science-technology museum. Journal of Research in Science Teaching. 24 (7). 593-609.
 • Ike, C. G. ve Anderson, N. (2018). A proposal for teaching bioethics in high schools using appropriate visual education. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine. 13:11.
 • Kedreka, K. ve Kourkoutas, Y. (2018). Debates in teaching bioethics. Journal of Curriculum and Teaching. Vol. 7, No.1.
 • Keskin, M. Ö. ve Aksakal, E. (2019). Newspapers in bioethics education: a case study. Universal Journal of Educational Research 7(5): 1333-1340.
 • Keskin, M. Ö., Doğan, N. ve Samancı, N. K. (2008, 27-29 Ağustos). Biyoetik konularının öğrenilmesinde örnek bir uygulama: eşli tartışma ve yazma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu.
 • Kuhse, H. ve Singer, P. (2005). What is bioethics? A historical introduction. Kuhse, H. and P. Singer (Eds.), A Companion to Bioethics. (Third edition). United Kingdom: Blackwell Publishing. 3-11.
 • Lazarowitz, R. ve Bloch, I. (2005). Awareness of societal issues among high school biology teachers teaching genetics. Journal of Science Education and Technology. 14 (5-6).
 • Macer, D. R. J. (1994). International High School Bioethics Education Survey Questionnaire Bioethics for the People by the People. Eubios Ethics Enstitute, 249-255. Web: http://www.eubios.info/BFP/BFPIBES.htm adresinden 23.07.2006 tarihinde alınmıştır.
 • Nunes, R., Duarte, I., Santos, C. ve Rego G. (2015) Education for values and bioethics. SingerPlus. 4:45
 • Poff, J., Kaseburg,S., Hoben, K. Berwick, J. ve Barfield B. (2006). Bioethics 1 An Interdisciplinary Course for High School Juniors and Seniors. Curriculum Guide. Web: http://www.renton.wednet.edu/doi/science_guides/Bioethics.pdf adresinden 23/7/2006 tarihinde alınmıştır.
 • Russo, M. T., Sunal, C. S. ve Sunal, D. W. (2004). Teaching bioethics. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas. 41 (3). 5-12.
 • Turgut, D. (2018). Öğretmen adaylarının biyoetik değerleri, bilimsel okuryazarlık ve empati beceri düzeylerinin sınıflar bazında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale.
 • Willmott, C. J. R. ve Wellens, J. (2004). Teaching about bioethics through authoring of websites. Journal of Biological Education. 39 (1).
 • Yıldırım G. (2007). İlköğretim düzeyinde bir karakter eğitimi programı model önerisi ve uygulanabilirliği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elif BAKAR (Primary Author)
Institution: Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @research article { aod947626, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {110 - 136}, doi = {10.35346/aod.947626}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Bakar, Elif} }
APA Bakar, E . (2021). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 5 (1) , 110-136 . DOI: 10.35346/aod.947626
MLA Bakar, E . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 110-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/63246/947626>
Chicago Bakar, E . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 110-136
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Elif Bakar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35346/aod.947626 DO - 10.35346/aod.947626 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 136 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.947626 UR - https://doi.org/10.35346/aod.947626 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Elif Bakar %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 5 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.947626 %U 10.35346/aod.947626
ISNAD Bakar, Elif . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 / 1 (June 2021): 110-136 . https://doi.org/10.35346/aod.947626
AMA Bakar E . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. AOD. 2021; 5(1): 110-136.
Vancouver Bakar E . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2021; 5(1): 110-136.
IEEE E. Bakar , "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOETİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 110-136, Jun. 2021, doi:10.35346/aod.947626