Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2651-5490 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |


    1950’li yıllarda klinik ortamlarda hasta aile ve doktor etkileşimi ve tedavi odaklı başlayan aile terapileri alanı, 1980’li yıllarda önleyici ve gelişimsel işlevleri de üstlenerek aile psikolojik danışmanlığına yönelmiştir. Ülkemizde de 2000’li yıllardan itibaren toplum tarafından gerekliliği hissedilen ve meslektaşlarımızın Aile Psikolojik Danışmanlığı alt uzmanlık alanımızda artan çalışmaları, bu derginin yayımlanması için bizleri motive etmiştir. Dergimizin odak kapsamı “aile sistemini” ilgilendiren tüm konular olup; özellikle yakın ilişkiler, evlilik öncesi danışma, eş uyumu ve doyumu, aile danışmanlığında terapötik müdahaleler, farklı aile yapılarında (tek ebeveynli, üvey ebeveynli, evlat edinilmiş, engelli vb) aileler ile danışma, ailede gelişimsel ve ani krizlere müdahale, boşanmanın aile üyelerine etkisi, boşanma süreci danışmanlığı, boşanma sürecinde terapötik arabuluculuk, aile ve çocuk hukuku, ebeveyn çocuk ve ergen ilişkisi konuları dahil edilecektir. Dergimizin yılda iki sayı olarak çıkartılması planlanmakta ve uluslararası nitelik kazanması, yayın kuruluna uluslararası bilim insanlarının katkı sağlaması için çalışmalarımız sürmektedir.

MAKALE ŞABLONU için tıklayınız.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU için tıklayınız.   TAAHHÜTNAME için tıklayınız.


Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

ISSN 2651-5490 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Cover Image


    1950’li yıllarda klinik ortamlarda hasta aile ve doktor etkileşimi ve tedavi odaklı başlayan aile terapileri alanı, 1980’li yıllarda önleyici ve gelişimsel işlevleri de üstlenerek aile psikolojik danışmanlığına yönelmiştir. Ülkemizde de 2000’li yıllardan itibaren toplum tarafından gerekliliği hissedilen ve meslektaşlarımızın Aile Psikolojik Danışmanlığı alt uzmanlık alanımızda artan çalışmaları, bu derginin yayımlanması için bizleri motive etmiştir. Dergimizin odak kapsamı “aile sistemini” ilgilendiren tüm konular olup; özellikle yakın ilişkiler, evlilik öncesi danışma, eş uyumu ve doyumu, aile danışmanlığında terapötik müdahaleler, farklı aile yapılarında (tek ebeveynli, üvey ebeveynli, evlat edinilmiş, engelli vb) aileler ile danışma, ailede gelişimsel ve ani krizlere müdahale, boşanmanın aile üyelerine etkisi, boşanma süreci danışmanlığı, boşanma sürecinde terapötik arabuluculuk, aile ve çocuk hukuku, ebeveyn çocuk ve ergen ilişkisi konuları dahil edilecektir. Dergimizin yılda iki sayı olarak çıkartılması planlanmakta ve uluslararası nitelik kazanması, yayın kuruluna uluslararası bilim insanlarının katkı sağlaması için çalışmalarımız sürmektedir.

MAKALE ŞABLONU için tıklayınız.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU için tıklayınız.   TAAHHÜTNAME için tıklayınız.