Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 96 - 115 2019-06-28

Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Zöhre KAYA [1] , Gamze MUKBA [2] , Rana ÖZKAN [3]


“Çiçek Ailesi Resmi Çiz” testi, bireyin ailesiyle ilgili algılarını, aile üyelerine yönelik yakınlık ya da uzaklıkları ve aile bireyleri arasındaki ilişki biçimlerinin boyutları hakkında ipuçları elde etmeyi sağlayan yansıtıcı testlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının duygu durumları, aile içindeki konumları ve aile ilişkilerine ilişkin görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” testi aracılığıyla incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden 1 erkek ve 17 kadın olmak üzere toplam 18 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Nitel araştırma desenine göre tasarlanan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” testinin uygulamasına katılan katılımcıların görüşlerine dayalı olarak “duygu”, “bireyin aile içindeki yeri”, “bulunduğu ailenin özellikleri” ve “aile içi ilişkiler” olmak üzere dört ana temaya ulaşıldığı ve aynı zamanda bu ana temalar altında farklı temaların yer aldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan psikolojik danışman adaylarının çizdikleri resimler ve resimlere dair görüşleri bağlamında “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi aracılığıyla bireylerin duygu durumları, aile içindeki konumları ve aile içi ilişkileri hakkında ipuçları elde edilebildiği söylenebilir.
“Çiçek Ailesi Resmi Çiz” testi, Aile içi ilişki
 • Alibal, M. (1994). Projektif testlerle kişilik değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 193-209.
 • Amundson, N.E. (1979). Using projective assessment techniques in career counselling. Canadian Counsellor, 13(4), 225-228.
 • Batı, D. (2012). (4-12 yaş) Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansıması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Biasi, V., Bonaiuto, P. & Levin, J. M. (2014). The “colour family drawing test”: A comparison between children of “harmonious” or “very conflictual families”. Psychology, 5, 2099-2108.
 • Burkitt, E., Barret, M. & Davis, A. (2005). Drawings of emotionally characterised figures by children from different educational backgrounds. International Journal of Art and Design Education, 24(1), 71- 83.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cherney, I. D., Seıwert, C. S., Dıckey, T. M. & Flıchtbeıl, J. D. (2006). Children’s drawings: A mirror to their minds. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology. 26(1), 127-142.
 • Çankırılı, A. (2011). Çocuk resimlerinin dili. İstanbul: Zafer Yayınları.
 • Einarsdottir, J. (2007). Research with children: Methodological and ethical challenges. Early Childhood Education Research Journal. 15(2), 198-211.
 • Halmatov, S. (2016). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hass-Cohen, N., Chandler-Ziegler, K., Veeman, T., & Fun, S. (2016). Diversity-based characteristics of Mexican children’s drawings: A qualitative analysis of drawings collected in Mexico city. Journal of the American Art Therapy Association, 33(2), 81- 90.
 • Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta eğitim görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lebedeva, L. D. (2011). Projective drawings as a method of studying a family relationship. Social Welfare Interdisciplinary Approach, 1(1), 112-118.
 • Lev-Wiesel, R. & Al-Krenawi, A. (1999). Perception of family among Bedouin-Arab children of polygamous families as reflected in their family drawings. American Journal of Art Therapy, (38), 98-107.
 • Metin, Ö. ve Üstün, E. (2010). Reflection of siblings relationships into the kinetic family drawings during the preschool period. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2440-2447.
 • Mukba, G., Kaya, Z. ve Özkan, R.(2018). “Bir kaktüs resmi çiz” testi aracılığıyla psikolojik danışman adaylarının kişilik özelliklerine ve duygu durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(4), 389-397.
 • Padilla-Díaz, M. (2015). Phenomenology in educational qualitative research: Philosophy as science or philosophical science? International Journal of Educational Excellence, 1 (2), 101-110.
 • Schapir, E. (1986). The expression of self in flower drawings. Special Education and Rehabilitation, 1(1), 97-106.
 • Yavuzer, H. (2007). Resimleriyle çocuk: resimleriyle çocuğu tanıma. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, T. (2017). Klinik psikolojide sanat ve sanat uygulamaları. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(2), 32-43.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9211-3632
Author: Zöhre KAYA (Primary Author)
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2287-4115
Author: Gamze MUKBA
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1697-7022
Author: Rana ÖZKAN
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { apdad501911, journal = {Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {2651-5490}, address = {Öncebeci Mah. Umut Sk. No: 50/4 Kolej, Çankaya/Ankara}, publisher = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {96 - 115}, doi = {}, title = {Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Zöhre and Mukba, Gamze and Özkan, Rana} }
APA Kaya, Z , Mukba, G , Özkan, R . (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 2 (1) , 96-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/46496/501911
MLA Kaya, Z , Mukba, G , Özkan, R . "Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi" . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019 ): 96-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/46496/501911>
Chicago Kaya, Z , Mukba, G , Özkan, R . "Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi". Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019 ): 96-115
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi AU - Zöhre Kaya , Gamze Mukba , Rana Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 115 VL - 2 IS - 1 SN - 2651-5490- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi %A Zöhre Kaya , Gamze Mukba , Rana Özkan %T Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi %D 2019 %J Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P 2651-5490- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Zöhre , Mukba, Gamze , Özkan, Rana . "Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi". Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 / 1 (June 2019): 96-115 .
AMA Kaya Z , Mukba G , Özkan R . Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(1): 96-115.
Vancouver Kaya Z , Mukba G , Özkan R . Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(1): 96-115.
IEEE Z. Kaya , G. Mukba and R. Özkan , "Psikolojik Danışman Adaylarının Duygu Durumlarına, Aile İçindeki Konumlarına ve Aile İçi İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin “Çiçek Ailesi Resmi Çiz” Testi Aracılığıyla İncelenmesi", Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 96-115, Jun. 2019