Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Depreme Maruz Zayıf Kat Düzensizliğine Sahip Bitişik Nizam Binaların Çarpışma Analizi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 1, 23 - 33, 29.01.2017

Abstract

Farklı
dinamik karakterlere sahip yapılar deprem esnasında farklı  salınım
periyotlarına sahip olmaktadır.  Deprem esnasında bitişik nizam olarak
inşa edilen  bu yapılar aralarında yeterli derz bırakılmamışsa
birbirlerine çarparak ağır hasarlar oluşmasına sebep olmaktadırlar. Ayrıca
yapıların taşıyıcı sistemlerinin düşey ve yatay düzlemlerde simetrik olarak
tasarlanmaması ve  düşey düzlemdeki ani rijitlik değişimleri de yapıların
 ağır hasar görmesine sebep olabilmektedir. Bu çalışmada aralarında
yeterli boşluk bırakılmamış zayıf kat düzensizliğine sahip yapıların deprem
esnasındaki davranışları incelenecektir. Çalışmada 1940 El Centro deprem kaydı
kullanılarak zayıf kat düzensizliğine sahip bitişik nizam yapılar SAP 2000
paket programı yardımı ile çözülerek çarpışma olmayan durumdaki davranışları
ile karşılaştırılmıştır.

References

 • “An investigation of earthquake induced pounding between adjacent buildings”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Earthquake Engng Struct, vol. 21, s. 289-302, 1992.
 • N. Kumbasar, “Deprem Kayma Çerçevelerin Kayma Problemi”, İMO Teknik Dergi, vol. 47, s. 609-617, 1993.
 • K. T. Chau, X. X. Wei, C. Y. Shen ve L. X. Wang, “Experimental and theoretical simulations of seismic torsional poundings between two adjacent structures”, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Kanada, 1-11, (2004).
 • L. X. Wang ve K. T. Chau, “Chaotic seismic torsional pounding between two single-story asymmetric towers”, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, China, 1-8, (2008).
 • M. Doğan ve A. Günaydın, “Pounding of adjacent RC buildings during seismic loads”, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, vol. 22 (1), s. 129-145, 2009.
 • S. Mahmoud, A. Abd-Elhamed ve R. Jankowski, “Earthquake-induced pounding between equal height multi-storey buildings considering soil-structure interaction”, Bull Earthquake Eng. vol. 6, 2012.
 • M. Ehab, H. Salem, H. Mostafa ve N. Yehia, “Earthquake pounding effect on adjacent reinforced concrete buildings”, International Journal of Computer Applications, vol. 106 (9): s. 27-34, 2014.
 • DBYBHY Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2007.
 • S. Muthukumar ve R. DesRoches, “A Hertz Contact Model with Non-linear damping for Pounding Simulation”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 35, s. 811-828, 2006.
 • R. Jankowski, “Non-linear viscoelastic modeling of earthquake-induced structural pounding”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 34, s. 595-611, 2005.

Year 2017, Volume: 5 Issue: 1, 23 - 33, 29.01.2017

Abstract

References

 • “An investigation of earthquake induced pounding between adjacent buildings”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Earthquake Engng Struct, vol. 21, s. 289-302, 1992.
 • N. Kumbasar, “Deprem Kayma Çerçevelerin Kayma Problemi”, İMO Teknik Dergi, vol. 47, s. 609-617, 1993.
 • K. T. Chau, X. X. Wei, C. Y. Shen ve L. X. Wang, “Experimental and theoretical simulations of seismic torsional poundings between two adjacent structures”, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Kanada, 1-11, (2004).
 • L. X. Wang ve K. T. Chau, “Chaotic seismic torsional pounding between two single-story asymmetric towers”, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, China, 1-8, (2008).
 • M. Doğan ve A. Günaydın, “Pounding of adjacent RC buildings during seismic loads”, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, vol. 22 (1), s. 129-145, 2009.
 • S. Mahmoud, A. Abd-Elhamed ve R. Jankowski, “Earthquake-induced pounding between equal height multi-storey buildings considering soil-structure interaction”, Bull Earthquake Eng. vol. 6, 2012.
 • M. Ehab, H. Salem, H. Mostafa ve N. Yehia, “Earthquake pounding effect on adjacent reinforced concrete buildings”, International Journal of Computer Applications, vol. 106 (9): s. 27-34, 2014.
 • DBYBHY Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2007.
 • S. Muthukumar ve R. DesRoches, “A Hertz Contact Model with Non-linear damping for Pounding Simulation”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 35, s. 811-828, 2006.
 • R. Jankowski, “Non-linear viscoelastic modeling of earthquake-induced structural pounding”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 34, s. 595-611, 2005.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Murat Pala


Ömer Faruk Tekin This is me

Publication Date January 29, 2017
Submission Date February 6, 2017
Acceptance Date January 8, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 5 Issue: 1

Cite

IEEE M. Pala and Ö. F. Tekin , "Depreme Maruz Zayıf Kat Düzensizliğine Sahip Bitişik Nizam Binaların Çarpışma Analizi", Academic Platform - Journal of Engineering and Science, vol. 5, no. 1, pp. 23-33, Jan. 2017, doi:10.21541/apjes.21599