Year 2018, Volume 6 , Issue 1, Pages 8 - 16 2018-01-31

Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi
Production of Flux from Aluminum Slags for Steel Industry

Nedim SÖZBİR [1] , Asude ATEŞ [2] , Mustafa AKÇİL [3]


Alüminyum cürufları birincil ve ikincil alüminyum üretim sonucu oluşan atıklardır. Bu atıklar beyaz ve siyah cüruf olarak adlandırılır. Bu atık cüruflar içerisindeki metalik alüminyum miktarına göre sınıflandırılırlar. Beyaz cüruf kara cürufa göre daha fazla alüminyum metali ihtiva etmektedir. Beyaz cürufun içerdiği metalik alüminyum miktarı % 15-70 arasında değişmektedir. Kara cüruf ise %12 ila 18 arasında alüminyum metali ve daha çok alüminyum oksit ihtiva etmektedir. Kara cüruf ikincil üretim sonucu atık olarak çıktığı için cürufun içerisinde yüksek miktarda (% 40 dan daha fazla) tuz bileşenleri bulunmaktadır. Tehlikeli atık olarak kabul edilen alüminyum cürufları içerisindeki tuzlar (azot, flor, klor vs)  yıkanmak suretiyle alınmaktadır. Bu tuzların limit değerleri ve cüruf içindeki silisyum dioksit, karbon ve nem içeriği TS 13644 uygun olması gerekmektedir. TS 13644 uygun olarak alüminyum cürufundan flaks ürün yapılması mümkün olmaktadır.  İçerisindeki tuzlardan arındırılan cüruf, alüminyum metali ve alüminyum oksit miktarlarına göre gruplandırılmaktadır. 10- 100 mm boyutlarında pelet veya 2-100 mm arasında peletlenmemiş parçacık boyutlarında flaks olarak üretilmektedir. Bu flaks, çelik endüstrisi için deoksidasyon ve cüruf çöktürücü ürün olarak kullanılabilecektir. Alüminyum üretimi yapan tesislerin atığı olan alüminyum cürufun tekrar geri kazanım ile çelik sanayinde oksit giderici ve cüruf çöktürücü  flaks üretimi yapılarak ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Ayrıca cüruftaki tuzların çevreye zarar vermeleri önlenmiş olacaktır.


Aluminum slags are wastes formed as a result of primary and secondary aluminum production. These wastes are called white and black slag. These waste slags are classified according to the amount of metallic aluminum in the slags. White slag contains more aluminum metal than black slag. The amount of metallic aluminum contained in the white slag ranges between 15-70%. Black slag contains between 12 and 18% of aluminum metal and contains mostly aluminum oxide. Because of black slag being ensued by secondary production, it contains high amount of salt constituents (more than 40%). Salts considered hazardous (nitrogen, fluorine, chlorine, etc.) in aluminum slags are taken via washing. The limit values of these salts and the content of silicon dioxide, carbon and moisture in the slag should be in accordance with TS 13644. According to TS 13644, it is possible to make flux products from aluminum slag. The slag, which is purified from its salt content, is grouped according to the amount of aluminum metal and aluminum oxide. It is produced as a pellet with dimensions of 10 - 100 mm or as a flux of non-pelletized particle size of 2 - 100 mm. This flux can be used as a deoxidation and slag precipitation product for the steel industry. By recycling aluminum slag, which is the waste of the aluminum production facilities, antioxidant and slag precipitator flux can be produced in steel industry and can contribute to the national economy. Likewise, the salt in the slag will be prevented from harming the environment.

  • J.Y. Hwang, X. Huang X and Z. Xu, “Recovery of Metals from Aluminium Dross and Salt Cake”, Journal of Minerals &Metarials characterization & Engineering, 2006; vol.5,pp. 47-62.
  • P.E. Tsakiridis , “Aluminium salt slag characterization and utilization – A review” Journal of Hazardous Materials 217– 218 (2012) 1– 10.
  • O. Hollins. “Aluminum industry could dramatically reduce land filling of furnace waste” URL:
  • M.Öztürk, “Kullanılmış Alüminyum Malzemelerinin Geri Kazanılması, Çevre ve Orman Bakanlığı, Rapor, Ankara, (2005).
  • N. Sözbir, M. Akçil, ve H. Okuyucu, “Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi”, ISEM2014 Adıyaman, 1108-113, (2014.
  • O. Yücel ve E. Car,“Alüminyum cüruflarının değerlendirilmesi ve klasiyum alüminat sentetik cüruf yapıcı üretimi”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Metalurji Sayı:175, Ağustos 2015.
  • TSE 13644, “Alüminyum Esaslı Flakslar- Çelik Endüstrisi için”, Aralık 2014.
  • A. B. Yoruç ve M. Çiğdem, “Tuzlu Alüminyum Cüruflarının Değerlendirilmesi”Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (2001).
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Nedim SÖZBİR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Asude ATEŞ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Author: Mustafa AKÇİL
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 31, 2018

Bibtex @research article { apjes289933, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Academic Platform}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {8 - 16}, doi = {10.21541/apjes.289933}, title = {Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi}, key = {cite}, author = {Sözbi̇r, Nedim and Ateş, Asude and Akçi̇l, Mustafa} }
APA Sözbi̇r, N , Ateş, A , Akçi̇l, M . (2018). Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 8-16 . DOI: 10.21541/apjes.289933
MLA Sözbi̇r, N , Ateş, A , Akçi̇l, M . "Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi" . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 (2018 ): 8-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apjes/issue/36207/289933>
Chicago Sözbi̇r, N , Ateş, A , Akçi̇l, M . "Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 (2018 ): 8-16
RIS TY - JOUR T1 - Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi AU - Nedim Sözbi̇r , Asude Ateş , Mustafa Akçi̇l Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21541/apjes.289933 DO - 10.21541/apjes.289933 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 16 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.289933 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.289933 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi %A Nedim Sözbi̇r , Asude Ateş , Mustafa Akçi̇l %T Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi %D 2018 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21541/apjes.289933 %U 10.21541/apjes.289933
ISNAD Sözbi̇r, Nedim , Ateş, Asude , Akçi̇l, Mustafa . "Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 / 1 (January 2018): 8-16 . https://doi.org/10.21541/apjes.289933
AMA Sözbi̇r N , Ateş A , Akçi̇l M . Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi. APJES. 2018; 6(1): 8-16.
Vancouver Sözbi̇r N , Ateş A , Akçi̇l M . Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 8-16.