Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 237 - 244 2019-05-25

Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Investigation of The Effect of Adding AL5TI1B and AL10SR on Mechanical Properties for Casting Of Different Aluminum Alloys Used in Sand Molding

İbrahim ARSLAN [1] , Esma GAVGALI [2] , Murat ÇOLAK [3]


Alüminyum alaşımları ağırlıkça hafif olması, yüksek korozyon dayanımı ve alaşımlandırılarak yapı çeliklerinden bile daha fazla mukavemet değerleri kazandırılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı birçok sektörde kullanım alanı bulmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte artan ihtiyaç ve kalite beklentileri doğrultusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Alüminyum dökümlerinde nihai ürün kalitesini artırmaya yönelik Ti-B ile tane inceltme, modifikasyon çalışmaları dökümhaneler arasında oldukça yaygın uygulamalardır. Ancak farklı kimyasal bileşimlere sahip Alüminyum alaşımlarının tane inceltme ve modifikasyon işlemlerine tepkileri değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada Etial standardı 110, 140, 160, 177 alüminyum alaşımlarının ilavesiz olarak, Al5Ti1B tane inceltici ilaveli ve Al10Sr modifiye edici ilaveli kum kalıba dökümünde mikroyapı özellikler üzerindeki değişim incelenmiştir. Çalışmada spektrometro ile kimyasal bileşim belirleme, mikro yapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda tane inceltici ilavesi ile alaşımlarda tane yapısının daha da inceldiği ve kaba dentirik yapısının bozunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca modifiye edicinin etkisinin yapı içerisindeki Ötektik Si içeriğine bağlı olarak olumlu yönde değiştiği anlaşılmıştır.

Since they are light in weight, have high corrosion resistance and can be alloyed to give strength values even higher than structural steels, aluminum alloys are used in many sectors. With the developing technology, it is necessary to work in line with the increasing quality expectations. In aluminum castings, modification studies are common practice such as grain refining with TiB among foundries to improve the final product quality. However, the reactivity to grain refinement and modification processes in Aluminum alloys with different chemical components varies. In this study, the change in mechanical properties of the Al5Ti1B sintered addition and Al10Sr modifying additive sand mold casting was investigated without the addition of the aluminum alloys 110, 140, 160, 177 of the Etial standard. In the study, chemical composition determination by spectrometer, microstructure studies were examined. As a result of the experiments, it was determined that when grain refiner was added, the particle structure was further thinner and the coarse dendritic structure disappeared. It is also clearly seen that the effect of the modifier varies positively depending on the content of the eutectic Si in the structure.

 • [1] BIROL, Y., ÇAKIR, O., ALAGEYİK, F. ‘‘Elektromanyetik Karıştırma İle Tiksotropik Alüminyum Biyet Üretimi", 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, s. 1704-1712, 2006.
 • [2] BIROL, Y., Grain refining aluminium foundry alloys, Proc. IIAC, p. 1-12, 2012.
 • [3] BIROL, Y., Alüminyum Alaşımlarında Tane İnceltme, 6.Uluslararası Döküm Kongresi, İstanbul, 13 Eylül 2012.
 • [4] SIGWORTH, G.K., KUHN, T.A., Refinement of Aluminium Casting Alloys, AFS Transactions, Vol.115, pp.1-12, 2007.
 • [5] FAN, Z., WANG, Y., ZHANG, Y., QIN, T., ZHOU, X.R., THOMPSON, G.E., PENNYCOOK, T., HASHIMOTO, T., Grain refining mechanism in the Al/Al-Ti-B system, Acta Materialia 84, 292-304, 2015.
 • [6] WANG, X., LIU, Z., DAI, W., HAN, Q., On the Understanding of Aluminum Grain Refinement by Al-Ti-B Type Master Alloys, Metallurgical and Materials Transactions B, DOI: 10.1007/s11663-014-0252-3, 2014.
 • [7] IBARRA, D.G., Control of Grain Refinement of Aluminum-Silicon Alloys by Thermal Analysis, Department of Mining and Metalurgical Enginering McGill University, Montreal Canada 1-38, 1999.
 • [8] LONDON & Scandinavian Metallurgical Co., Recent Advances in Understanding the Mechanism of Alluminium Grain Refinement by TiBAl Master Alloys, 1996.
 • [9] LONDON & Scandinavian Metallurgical Co., Grain Refinement of Aluminium - Silicon Foundry Alloys, 1998.
 • [10] CIBULA, A., The Mechanism of Grain Refinement of Sand Castings in Aluminum Alloys, J. Inst. Met. Vol. 76, p. 321-360, 1949.
 • [11] MURTY, B.S., KORI, S.A., CHAKRABORTY, M., Grain refinement of aluminium and its alloys by heterogeneous nucleation and alloying, Int. Mater. Rev. 47, 3-29, 2002.
 • [12] MCCARTNEY, D.G., Grain refining of aluminium and its alloys, Int. Mater. Rev. Vol. 34, p. 247-260, 1989.
 • [13] HARDMAN, A., HAYES, F.H., Al-Ti-B Grain refining alloys from Al, B2O3 and TiO2, Mater. Sci. Forum Vol. 217-222, p. 247, 1996.
 • [14] KIM, J., CHOI, J., LEE, C., YOON, E., A Study on The Variation of Solidification of A356 Aluminum Alloys with Sr Addition, Kluwer Academic Publishers, Pp 1395-1397, 2000.
 • [15] KAUFMANN, J.G., ROOY, E.L., Aluminum Alloy Castings, Properties, Processes, and Applications, ASM International, American Foundry Society, USA, 2005.
 • [16] SIGWORTH, G.K., Theoretical and partical aspects of the modification of aluminium-silicon alloys, A.F.S. Transactions 66, 1983.
 • [17] KANANI, N., ABBASCHICAN, G.R., GAINESUILLE, F.L., Modification of –aluminium silicon alloys, Aluminium, 8, 505, 1984.
 • [18] NOGITA K., MCDONALD S.D., DAHLE A.K., Aluminium phosphide as a eutectic grain nucleus in hypoeutectic Al-Si alloys, Mater. Trans. 45, 323–326. 2004.
 • [19] CHEN, Z., ZHANG, R., Effect of strontium on Primary Dentrite and Eutectic Temperature of A357 Aluminium Alloy, China Foundry Vol 7 No:2,149-152, 2010.
 • [20] http://www.etialuminyum.com/, Erişim Tarihi: 18.06.2017.
 • [21] ALUMİNUM ASSOCIATION,: Standard Test Procedure for Aluminum Alloy Grain Refiners: TP-1, (The Aluminium Association, Washington DC). (1987)
 • [22] BIROL, Y., The effect of holding conditions in the conventional halide salt process on the performance of Al–Ti–B grain refiner alloys. Journal of Alloys and Compounds, 427(1-2), 142–147. doi:10.1016/j.jallcom.2006.03.002. (2007).
 • [23] ÇOLAK, M., KAYIKCI, R., AlTiB Mastır Alaşımı İlavesinin Etial160 Döküm Alaşımı Üzerinde Tane İnceltme Etkisinin İncelenmesi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009.
 • [24] LIA, R.X., LIA, R.D., ZHAOB, Y.H., HEC, L.Z., LIA, C.X., GUANC, H.R., HU, Z.Q., Age-hardening behavior of cast Al–Si base alloy, Materials Letters, 58, 2096-2101, 2004.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim ARSLAN (Primary Author)
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Esma GAVGALI
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Murat ÇOLAK
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 18, 2018
Acceptance Date : November 16, 2018
Publication Date : May 25, 2019

Bibtex @research article { apjes424920, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Academic Platform}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {237 - 244}, doi = {10.21541/apjes.424920}, title = {Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, İbrahim and Gavgalı, Esma and Çolak, Murat} }
APA Arslan, İ , Gavgalı, E , Çolak, M . (2019). Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 237-244 . DOI: 10.21541/apjes.424920
MLA Arslan, İ , Gavgalı, E , Çolak, M . "Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi" . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 237-244 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apjes/issue/40960/424920>
Chicago Arslan, İ , Gavgalı, E , Çolak, M . "Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 237-244
RIS TY - JOUR T1 - Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi AU - İbrahim Arslan , Esma Gavgalı , Murat Çolak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21541/apjes.424920 DO - 10.21541/apjes.424920 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 244 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.424920 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.424920 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi %A İbrahim Arslan , Esma Gavgalı , Murat Çolak %T Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 7 %N 2 %R doi: 10.21541/apjes.424920 %U 10.21541/apjes.424920
ISNAD Arslan, İbrahim , Gavgalı, Esma , Çolak, Murat . "Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 / 2 (May 2019): 237-244 . https://doi.org/10.21541/apjes.424920
AMA Arslan İ , Gavgalı E , Çolak M . Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. APJES. 2019; 7(2): 237-244.
Vancouver Arslan İ , Gavgalı E , Çolak M . Kum Kalıba Dökülen Farklı Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde AL5TI1B ve AL10SR İlavesinin Mikroyapı Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 7(2): 237-244.