Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 200 - 204 2019-05-25

Clean Fuel Production from Coal Washery Plant Wastes vith Soybean Oil
Soya Yağı ile Kömür Yıkama Tesis Atıklarından Temiz Yakıt Üretimi

Hasan HACIFAZLIOĞLU [1] , Yakup EKER [2] , Abdul Vahap KORKMAZ [3]


In this study, agloflotation experiments were conducted and fine (<500 µm) wastes from a coal washing plant operating in Zonguldak were used. 33.75% ash wastes were mixed with soybean oil and agglomerated, then taken to a flotation cell and clean coal/fuel was floated in this cell. The yield of the floating clean coal was 56.40% by weight and the content of ash was 14.80%. The net calorific value was increased from 3620 to 5072 kcal / kg. In addition, tests were conducted with kerosene, a fossil fuel and widely used in flotation, and the results were compared with those of soybean oil. Soybean oil as a collector showed about 20% lower performance than the kerosene in terms of efficiency and selectivity.

Bu çalışmada agloflotasyon deneyleri yapılmış ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren bir kömür yıkama tesisinin ince (<500µm) atıkları kullanılmıştır. %33.75 küllü atıklar soya yağı ile karıştırılıp aglomere edildikten sonra bir flotasyon hücresine alınmış ve bu hücre içinde temiz kömür/yakıt yüzdürülerek ayrılmıştır. Yüzen temiz kömürlerin ağırlıkça verimi %56.40 olup, kül içeriği %14.80 bulunmuştur. Net kalorifik değer 3620’den 5072 kcal/kg’a yükseltilmiştir. Ayrıca, fosil bir yakıt olan ve flotasyonda yaygın olarak kullanılan gazyağı ile de testler yapılmış ve sonuçlar soya yağının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bir kollektör olarak soya yağı verimlilik ve seçimlilik yönünden gazyağına göre yaklaşık %20 daha düşük performans göstermiştir.

  • [1] K. Bilir, “Kömür Flotasyonunda Kullanılan Gazyağı Miktarının Oranların Farkı Testi ile Optimizasyonu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24, 1, 119-130, (2011).
  • [2] H. Hacifazlioğlu and G.H. Gerdan, “Taşkömürü Tozları Flotasyonunda Sıcaklığın Etkisi”, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5, 1-8, (2016).
  • [3] S. Bhattacharya and R.D. Pascoe, “Effect of Temperature on Coal Flotation Performance - A Review, Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., 26, 1, 31-61, (2005).
  • [4] S.M. Bulatovic, 2007. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice: Volume 1: flotation of sulfide ores, Elsevier Science, Peterborough, Ontario, Canada, (2007).
  • [5] S. Atak and R. Tolun, Cevher Hazırlama El Kitabı, Ed.G.Önal, G.Ateşok, K.T.Perek., YMGV, İstanbul, 185-236, (2014).
  • [6] N. Vasumathi, T.V.J. Kumar, S.S. Rao, S. Parabhakar, G.B. Raju, S.S. Kumar and U. Raman, “Eco Friendly and Cost Effective reagent for coal flotation”, International Journal of Engineering Research, 2, 7, 418-423, (2013).
  • [7] M.I. Alanso, C. Castano and B. Garcia, “Performance of vegetable oils as flotation collectors for the recovery of coal from coal fines wastes”, Coal Preparation, 21, 411-420, (2000).
  • [8] A.F. Valdes and A.B. Garcia, “On the utilization of vaste wegetable oil (WVO) as agglomerants to recover coal from coal fines cleaning wastes (CFCW)”, Fuel, 85, 607-614, (2006).
  • [9] G.H.V.C. Chary and M.G. Dastidar, “Comprehensive study of process parameters affecting oil agglomeration using vegetable oils”, Fuel, 106, 285–292, (2013).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan HACIFAZLIOĞLU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yakup EKER
Institution: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: The Netherlands


Author: Abdul Vahap KORKMAZ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : June 27, 2018
Acceptance Date : October 17, 2018
Publication Date : May 25, 2019

IEEE H. Hacıfazlıoğlu , Y. Eker and A. Korkmaz , "Soya Yağı ile Kömür Yıkama Tesis Atıklarından Temiz Yakıt Üretimi", Academic Platform Journal of Engineering and Science, vol. 7, no. 2, pp. 200-204, May. 2019, doi:10.21541/apjes.437586