Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 379 - 387 2020-05-26

Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği
Architectural Acoustic Evaluation Of Classrooms Educational Buildings: KTÜ Case

Mustafa KAVRAZ [1] , Öznur KABİL [2]


Eğitim yapılarındaki dersliklerde hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin sesleri optimum koşullarda algılayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dersliklerin akustik performansları göz önüne alınarak tasarlanması ve akustik performanslarının denetlenmesi gerekmektedir. Tasarım aşamasındaki akustik denetimler; ya ölçekli fiziksel modeller ya da bilgisayar ortamında sayısal modeller ile gerçekleştirilmektedir. İnşa süreci tamamlanmış olan mevcut mekanların akustik denetimleri ise; ya yerinde yapılan fiziksel ölçüm ya da bilgisayar sayısal modellerin simülasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında, ODEON version 10 Software kullanılarak Peyzaj Mimarlığı PMD2 No’lu Derslik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2-S01 No’lu Dersliğin akustik açıdan denetimi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle dersliklerin üç boyutlu sayısal modelleri SketchUp8 programında hazırlanmış, daha sonra modeller ODEON version 10 akustik simülasyon programına aktarılmıştır. Simülasyon işlemi sonucu sesin nesnel parametre değerleri elde edilmiştir. Çalışma kapsamında, öncelikle sesin nesnel parametrelerinden RT, EDT, D50 ve STI’ya ait veriler mevcut durum için değerlendirilmiştir. Daha sonra optimum değer aralıklar dışında kalan parametreler, dersliklerin yüzeylerindeki malzeme değişiklikleri ile optimum sınır aralıklarına getirilmiştir.

The perception of sound in optimum conditions in classrooms in educational buildings has great importance for both educators and students. Therefore, classrooms should be designed considering acoustic performance and their acoustic performance should be controlled. Acoustic inspections in the design phase are carried out either by scale physical models or by numerical models in computer environment. The acoustic inspections of the existing spaces, where the construction process has been completed, are carried out either on-site physical measurements or simulation of computer numerical models. Within the scope of this study, the acoustic control of PMD2 Classroom and Class 2-S01 Faculty of Economics and Administrative Sciences was carried out using ODEON version 10 Software. Firstly, 3D numerical models of the classrooms were prepared in SketchUp8 program and then the models were transferred to ODEON version 10 acoustic simulation program. The objective parameter values of the sound were obtained as a result of the simulation process. Within the scope of the study, the data of the objective parameters of sound, RT, EDT, D50 and STI were evaluated for the current situation. Then the parameters outside the optimum value ranges were brought to the optimum ranges by material changes on the surfaces of the classrooms.    

 • [1] Kavraz M., The Acoustic Characteristics of The Çarşı Mosque in Trabzon, Turkey, Indoor And Built Environment, No.1420326X14541138, pp.1-9, 2014
 • [2] Eggenschwiler, K., 2006. Room Acoustic of Classroom with Different Shapes, Euronoise, Volume: Tampere, Finland.
 • [3] Awad, H.S., Farag, H.H., Hanafi, M.A., Taha, D.S., 2012. Architectural Acoustic in Educational Facilities: An Empirical Study on University Classrooms in Egypt, 164 th Meeting of the Acoustical Society of America, 22-26 October, Missouri, Volume: 18.
 • [4] Escobar Gomez, V., Morillas Barrigon J.M., 2015. Analysis of Intelligibility and Reverberation Time Recommendations in Educational Rooms, Applied Acoustics Volume:96, 1-10.
 • [5] Odeon Room Acoustics Program, Version 10.
 • [6]URL1:http://www.ptb.de/en/org/1/16/163/datenbank.htm Sound Absorber Materials.15.12.2011.
 • [7] Kavraz, M., The Effect of Sound Diffusers on the Objective Parameters of Sound: The Multipurpose Hall of Sultanbeyli Cultural Center, American Journal of Scientific Research, Issue 57, 37-46, 2012.
 • [8] Sirel, Ş. 1981. Hacim akustiğinde yansışım süresi. İstanbul: Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi.
 • [9] Gade, A.C. 1989. Acoustical survey of eleven european concert halls. Denmark: The Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark, Report No.44.
 • [10] Barron, M. 1993. Auditorium acoustics and architectural design. London: E & FN Spon.
 • [11] Kuttruff, H., 1991. Room Acoustics, Elsevier Science Publishing, New York.
 • [12] Long, M. 2006. Architectural acoustics. New York: Elsevier Inc.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Mayıs 2020
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9556-1916
Author: Mustafa KAVRAZ (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7197-2005
Author: Öznur KABİL
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Supporting Institution Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Birimi
Project Number 2009.120.001.1
Thanks Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Birimi'ne teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : May 26, 2020

Bibtex @research article { apjes621683, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Academic Platform}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {379 - 387}, doi = {10.21541/apjes.621683}, title = {Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği}, key = {cite}, author = {Kavraz, Mustafa and Kabi̇l, Öznur} }
APA Kavraz, M , Kabi̇l, Ö . (2020). Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 379-387 . DOI: 10.21541/apjes.621683
MLA Kavraz, M , Kabi̇l, Ö . "Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği" . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 379-387 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apjes/issue/52467/621683>
Chicago Kavraz, M , Kabi̇l, Ö . "Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 379-387
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği AU - Mustafa Kavraz , Öznur Kabi̇l Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21541/apjes.621683 DO - 10.21541/apjes.621683 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 379 EP - 387 VL - 8 IS - 2 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.621683 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.621683 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği %A Mustafa Kavraz , Öznur Kabi̇l %T Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği %D 2020 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21541/apjes.621683 %U 10.21541/apjes.621683
ISNAD Kavraz, Mustafa , Kabi̇l, Öznur . "Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 / 2 (May 2020): 379-387 . https://doi.org/10.21541/apjes.621683
AMA Kavraz M , Kabi̇l Ö . Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği. APJES. 2020; 8(2): 379-387.
Vancouver Kavraz M , Kabi̇l Ö . Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 8(2): 379-387.