Journal Boards

Editör

Evre ÇORUH evrecoruh@akmb.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara.

Editör Yardımdısı

Dr. Alev BİRGÜL a.kahyabirgul@akmb.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara.

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Serpil BAĞCI serpil.bagci@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara.

Prof. Aysen SOYSALDI asoysalster@gmail.com
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Ankara.

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU abdulhamit.tufekcioglu@marmara.edu.tr
Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul.

Prof. Dr. Fatma Nalan TÜRKMEN nalanturkmen@gmail.com
Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul.

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER rbozer@ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara

Yurt içi Temsilcileri

Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR elvan.ozkavruk@ieu.edu.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İzmir.

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU ayseaslihan@hotmail.com
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Erzurum.

Prof. Dr. Sema ETİKAN etikansema@gmail.com
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Kırşehir.

Prof. Dr. Hafize Melek HİDAYETOĞLU mhidayetoglu@gmail.com
Selçuk Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Konya.

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU omerzaimoglu@gmail.com
Akdeniz Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Antalya.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ cicimsumak@gmail.com
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aydın

Yurt Dışı Temsilcileri

Doç. Dr. Saule İBEKEYEVA saule2005@gmail.com
T. Jurgenev Kazak Milli Sanat Akademisi, Kazakistan.

Doç. Dr. Feride TAHİROVA feride2412@mail.ru
Tataristan Bilimler Akademisi, Tataristan

Dr. Hatice ESEDOVA xadijaasadova@yahoo.com
Azerbaycan Milli İncesanat Müzesi, Azerbaycan.

Doç. Dr. Berdi SARIYEV berdisariyev@gmail.com
Ankara Üniversitesi, Türkmenistan.