ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Kapak Resmi
       

 

Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan halı, dokuma ve işleme sanatlarımız Türklerin semboller dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısacası kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple geleneksel halı, kilim ve işleme sanatı örneklerimiz bir yandan ülkemizin tanıtımı ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken, diğer yandan da geçmiş nesillerin duygu, düşünce ve tecrübelerinin günümüze, dolayısı ile geleceğe aktarılmasında köprü görevi görmektedir.

Bu bağlamda Kurumumuz, kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk halı sanatını tanıtmak, korumak ve yaşatmak amacıyla 1997 yılından bu yana ARIŞ dergisini yayımlamaktadır.

ARIŞ dergisinde halı, dokuma ve işleme sanatları alanında yayın kurallarına uygun olarak gönderilen tüm makaleler intihal denetiminden geçirilir. Makale, hakem sürecine girip 2 onay aldığı takdirde Arış Dergisi Yayın Kurulu kararıyla yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Makalesi onaylanan yazarların ORCID almaları istenmektedir.

           ARIŞ dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. ARIŞ dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır, yazarlardan ücret talep etmez; yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.


 

2021 - Sayı: 18

Araştırma Makalesi

1. KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE TORBA DOKUMALARI

Araştırma Makalesi

2. OSMANLI ARŞİVİNDE HALICILIK ÜZERİNE BİR DEFTER ANALİZİ (MAD-d- 14500 NUMARALI)

Araştırma Makalesi

4. ANAMUR İLÇESİ BAHŞİŞ KÖYÜNDE KOLANLARIN KULLANIM ALANLARI

Araştırma Makalesi

5. KARS İLİ ARPAÇAY İLÇESİ KOÇ KÖYÜ HALI YASTIKLARI

Araştırma Makalesi

6. DOKUMA RESİM SANATINA KİLİM TEKNİĞİ İLE FOTOGERÇEKÇİ YAKLAŞIM

Araştırma Makalesi

7. CUMHURİYET TÜRKİYE’Sİ HALICILIĞI- II: 1980-2000 YILLARI ARASI