Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi

Year 2012, Issue 7, 86 - 101, 03.03.2012
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.31

Abstract

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Önceki yıllarda Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait küçük bir halı ve kilim sergi salonu bulunan Genel Müdürlük, Türkiye’nin dört bir yanından topladığı vakıf eserlerini Ankara’da bir müze kurarak sergileme kararı almıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu bugünkü müze binası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 7 Mayıs 2007 tarihinde Ankara Vakıf Eserleri Müzesi adıyla hizmete açılmıştır.

Müze’de etütlük ve müzelik olmak üzere toplam 90 adet Uşak Halısı bulunmaktadır. Bu halılar, Ankara’dan Hoca İbadullah Camii, Ahi Elvan Camii, Telli Hacı Halil Mescidi, İkişerefeli Camii, Sultan Alâeddin Camii, Hacı Arab Camii, Yozgat’tan Çapanoğlu Camii, Elazığ’dan Harput Sare Hatun Camii, Kastamonu’dan Nasrullah Camii ve Bursa’dan Yeşil Camii’den, ayrıca Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Manisa ve Kastamonu illerinden Müze’ye kazandırılmıştır.

Bu çalışmada etütlük grupta yer alan 15 adet Madalyonlu Uşak Halısı incelenecektir. Halıların hammaddesi, çözgü ve atkı ipliklerinin büküm yönü, kat adedi, düğüm türü ve düğüm sıklığı gibi teknik özellikleri verilirken bu bilgiler görsel malzeme eşliğinde sunulmuştur. 

References

 • Anmaç, Elvan (1999), “XIX.Yüzyıl Sonu XX.Yüzyıl Başı Batı Anadolu Ticari Halıcılığı”, Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 3, s.522- 526.
 • Aslanapa, Oktay (10/1999), “17.yüzyılda Türk Halı Sanatı’nın Gelişmesi”, Erdem Özel Sayısı 1, Cilt: 10, sayı: 28, s.23- 26.
 • Aslanapa, Oktay (1987), Türk Halı Sanatı’nın Bin Yılı, İstanbul: Eren Yayıncılık.
 • Atalay, Besim (1967), Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları, [y.y.]: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Balpınar, Belkıs ve Udo Hirsch (1988), Carpets of the Vakıflar Museum İstanbul, Almanya: Uta Hülsey Yayınevi.
 • Batari, Ferenc (1994), Ottomon Turkish Carpets, BudapestKeszthely: The Collections of the Museum of Aplied Arts Budapest 1. Berınstaın, Valerie, vd. (1996), Great Carpets of the World, New York: The Vendone Press.
 • Black, David (1994), The Atlas of Rugs Carpets, London: Tiger Book International,
 • Deniz, Bekir (1999), “Osmanlı Dönemi Halıları”, Osmanlı, Cilt:11, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s.381-394
 • Deniz, Bekir (2000), Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 • Deniz, Bekir (7/2005), “Anadolu- Türk Halı Sanatı’nın Serüveni-1”, Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 10. yıl Özel Sayısı, s.24-38.
 • Dirik, Kazım (1938), Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, İstanbul: Alaaddin Kıral Basımevi.
 • Erdmann, Kurt; Der Türkische Teppich Des 15. Jahrhunderts (15. Asır Türk Halısı), Çeviren: Haldun Taner, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1957, 134 S.
 • Güngör, İ. Hulusi (1984), Türk Halıları, İstanbul: Keskin Color Basımevi, Cilt:1.
 • Harris, Jennifer (1993), 5000 Years of Textiles, London: Biritish Museum
 • İleri, Berna (2010), Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Uşak Halılarının İncelenmesi, İzmir: D.E.Ü, Güzel Sanatlar Enst., Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İnalcık, Halil (2008), Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar–1, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özel, Ali (1989), Halıcılık-El Halısı Dokumacılığı, Ankara: Başbakanlık Basımevi, Devlet Bakanlığı Yayınları, No: 44
 • Öztürk, İsmail (2007), Dokumaya Giriş, Ankara: Mor Fil Yayınları.
 • Pasztor, Emese (2007), Ottomon Turkish Carpets, Budapest: Museum of Aplplied Arts.
 • Pınner, Robert (1988), “Multiple and Substrate Design in Early Anatolian East Mediterranean Carpets”, Halı, November/December, Issue:42, Vol; 10, Number:6, s.28-38.
 • Suriano, Carlo Maria (2001), “Oak Leaves and ArabesquesUshak Large Madallion Carpets With Pseudo- Kufic Borders”, Halı, May- June, Issue:116, s.109-115. Turkish Handwoven Carpets (1987), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 1.
 • Turkish Handwoven Carpets (1988), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 2.
 • Turkish Handwoven Carpets (1990), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 3.
 • Turkish Handwoven Carpets (1990), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 4.
 • Turkish Handwoven Carpets (1995), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 5.
 • Yazıcıoğlu, Yahşi (1992), El Dokusu Halıcılık, Ankara: Menekşe Yayınevi.
 • Yetkin, Şerare (1991), Türk Halı Sanatı, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Year 2012, Issue 7, 86 - 101, 03.03.2012
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.31

Abstract

References

 • Anmaç, Elvan (1999), “XIX.Yüzyıl Sonu XX.Yüzyıl Başı Batı Anadolu Ticari Halıcılığı”, Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 3, s.522- 526.
 • Aslanapa, Oktay (10/1999), “17.yüzyılda Türk Halı Sanatı’nın Gelişmesi”, Erdem Özel Sayısı 1, Cilt: 10, sayı: 28, s.23- 26.
 • Aslanapa, Oktay (1987), Türk Halı Sanatı’nın Bin Yılı, İstanbul: Eren Yayıncılık.
 • Atalay, Besim (1967), Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları, [y.y.]: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Balpınar, Belkıs ve Udo Hirsch (1988), Carpets of the Vakıflar Museum İstanbul, Almanya: Uta Hülsey Yayınevi.
 • Batari, Ferenc (1994), Ottomon Turkish Carpets, BudapestKeszthely: The Collections of the Museum of Aplied Arts Budapest 1. Berınstaın, Valerie, vd. (1996), Great Carpets of the World, New York: The Vendone Press.
 • Black, David (1994), The Atlas of Rugs Carpets, London: Tiger Book International,
 • Deniz, Bekir (1999), “Osmanlı Dönemi Halıları”, Osmanlı, Cilt:11, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s.381-394
 • Deniz, Bekir (2000), Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 • Deniz, Bekir (7/2005), “Anadolu- Türk Halı Sanatı’nın Serüveni-1”, Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 10. yıl Özel Sayısı, s.24-38.
 • Dirik, Kazım (1938), Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, İstanbul: Alaaddin Kıral Basımevi.
 • Erdmann, Kurt; Der Türkische Teppich Des 15. Jahrhunderts (15. Asır Türk Halısı), Çeviren: Haldun Taner, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1957, 134 S.
 • Güngör, İ. Hulusi (1984), Türk Halıları, İstanbul: Keskin Color Basımevi, Cilt:1.
 • Harris, Jennifer (1993), 5000 Years of Textiles, London: Biritish Museum
 • İleri, Berna (2010), Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Uşak Halılarının İncelenmesi, İzmir: D.E.Ü, Güzel Sanatlar Enst., Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İnalcık, Halil (2008), Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar–1, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özel, Ali (1989), Halıcılık-El Halısı Dokumacılığı, Ankara: Başbakanlık Basımevi, Devlet Bakanlığı Yayınları, No: 44
 • Öztürk, İsmail (2007), Dokumaya Giriş, Ankara: Mor Fil Yayınları.
 • Pasztor, Emese (2007), Ottomon Turkish Carpets, Budapest: Museum of Aplplied Arts.
 • Pınner, Robert (1988), “Multiple and Substrate Design in Early Anatolian East Mediterranean Carpets”, Halı, November/December, Issue:42, Vol; 10, Number:6, s.28-38.
 • Suriano, Carlo Maria (2001), “Oak Leaves and ArabesquesUshak Large Madallion Carpets With Pseudo- Kufic Borders”, Halı, May- June, Issue:116, s.109-115. Turkish Handwoven Carpets (1987), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 1.
 • Turkish Handwoven Carpets (1988), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 2.
 • Turkish Handwoven Carpets (1990), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 3.
 • Turkish Handwoven Carpets (1990), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 4.
 • Turkish Handwoven Carpets (1995), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Katolog 5.
 • Yazıcıoğlu, Yahşi (1992), El Dokusu Halıcılık, Ankara: Menekşe Yayınevi.
 • Yetkin, Şerare (1991), Türk Halı Sanatı, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Elvan ÖZKAVRUK> (Primary Author)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ, MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
0000-0003-2821-6412


Berna İLERİ> (Primary Author)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Publication Date March 3, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume , Issue 7

Cite

Bibtex @research article { aris534311, journal = {Arış Dergisi}, issn = {1301-255X}, eissn = {2687-4016}, address = {Ziyabey Caddesi, No:19 06520 Balgat-Ankara, TÜRKİYE}, publisher = {Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı}, year = {2012}, number = {7}, pages = {86 - 101}, doi = {10.34242/akmbaris.2019.31}, title = {Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özkavruk, Elvan and İleri, Berna} }
APA Özkavruk, E. & İleri, B. (2012). Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi . Arış Dergisi , ARIŞ 7.SAYI , 86-101 . DOI: 10.34242/akmbaris.2019.31
MLA Özkavruk, E. , İleri, B. "Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi" . Arış Dergisi (2012 ): 86-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aris/issue/43628/534311>
Chicago Özkavruk, E. , İleri, B. "Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi". Arış Dergisi (2012 ): 86-101
RIS TY - JOUR T1 - Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi AU - ElvanÖzkavruk, Bernaİleri Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.34242/akmbaris.2019.31 DO - 10.34242/akmbaris.2019.31 T2 - Arış Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 101 VL - IS - 7 SN - 1301-255X-2687-4016 M3 - doi: 10.34242/akmbaris.2019.31 UR - https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.31 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Arış Dergisi Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi %A Elvan Özkavruk , Berna İleri %T Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi %D 2012 %J Arış Dergisi %P 1301-255X-2687-4016 %V %N 7 %R doi: 10.34242/akmbaris.2019.31 %U 10.34242/akmbaris.2019.31
ISNAD Özkavruk, Elvan , İleri, Berna . "Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi". Arış Dergisi / 7 (March 2012): 86-101 . https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.31
AMA Özkavruk E. , İleri B. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi. Arış. 2012; (7): 86-101.
Vancouver Özkavruk E. , İleri B. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi. Arış Dergisi. 2012; (7): 86-101.
IEEE E. Özkavruk and B. İleri , "Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi", Arış Dergisi, no. 7, pp. 86-101, Mar. 2012, doi:10.34242/akmbaris.2019.31