Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI

Year 2019, Issue 14, 78 - 95, 25.06.2019
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.124

Abstract

Anadolu el dokuması halıcılığında önemli halı dokuma merkezleri içerisinde Yuntdağ Bölgesi de geçmektedir. Batı Anadolu halıcılığında Bergama, Çanakkale, Gördes, Kula gibi önemli merkezlerin dokumacılığı ile ilgili yayınlara ulaşmak kolay olmakla birlikte Yuntdağ halılarının tarihini ve teknik, sanatsal özelliklerini anlatan çalışmalar sayıca azdır. Bu çalışmada, Yuntdağ halıları ile ilgili önceden yapılan yayınlar bir arada değerlendirilmiş, alan araştırması sonucunda tespit edilen 20. Yüzyıl Yuntdağ halısı örneklerinin teknik ve desen özellikleri incelenmiştir. Çalışma, alan araştırması ve kaynak taraması yöntemleriyle yürütülmüştür. Alan araştırması sırasında ilk olarak Manisa Turgutlu’da koleksiyon sahibi Orhan Özer ziyaret edilmiş ve koleksiyonu incelenmiştir. Sonra,  Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Yunus Emre Belediyesinden ilgili kişiler ile Yuntdağ Bölgesine gidilerek bölge halıcılığı ile ilgili araştırma ve durum tespiti yapılmıştır. Alan araştırması sonucunda özel koleksiyonda yedi, Asmacık Köyü camiinde üç olmak üzere toplam on adet 20. yüzyıl Yuntdağ halısına ulaşılmıştır. Ulaşılan bu dokumaların her birinin teknik analizi yapılmıştır. Bu makale ile tespit edilen Yuntdağ halılarının incelenmesi sonucunda, 20. yüzyıla ait bir grup Yuntdağ halısının literatüre kazandırılması hedeflenmiştir.

References

 • Bekir Deniz – Harun Ürer, “Selçuk (İzmir) Civarında Yaşayan Tekeli Yörüklerinde Halı ve Düz Dokumalar”, Erdem, Ekim 1999, cilt:10, sayı: 28, Halı Özel Sayısı – I, s.125.-134.
 • Bekir Deniz, “Yöre Özellikleriyle Yuntdağ Halıları”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, C. II, Ankara 1995, s.33.-46.
 • Bekir Deniz, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara 2000, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 284.
 • S.Günver Güneş – Mine Kocamaz, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Taşra’da Turizm Politikaları Arayışı: Bergama Kermesi”, Belgi, Sayı 2, Yaz 2011/1, s. 205.-212.
 • Harald Böhmer, “DOBAG Projesi Üzerine”, Türkiyemiz, No: 42, İstanbul 1984 (Çev.; Prof. Dr. Mustafa Aslıer)
 • Mine Taylan – Şerife Atlıhan, “Tekstil Tasarımında Doğal elyaf ve Doğal Boya Kullanımı”, İdil, 2018, cilt 7, sayı 43, s.324-325
 • Müge Yazıcı, Yuntdağ Yöresi Halıları, İzmir 1989, EÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bitirme Tezi.
 • Nigar Özhan, “Bergama’da Eski ve Yeni Halıcılık”, Türk Etnografya Dergisi, 12. Sayı, Ankara 1970, s.123.-127.
 • Rota: Örselli, http://www.hurriyet.com.tr/ege/rota-orselli-39205159, Haber Tarihi 08.12.2000, (14.03.2019)
 • Seda Çiçek, “Çanakkale İli Ayvacık Yöresi Halı ve Kilimleri”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim DalıYüksek Lisans Tezi, Edirne 2010, 25.
 • s.Turkish Handvoven Carpets Catalogue No:1. Hazl.: Güran Erbek. Ankara Ekim 1987. Ünal Ofset, 2.Baskı, Mayıs 1992. Sevinç Matb. (s.y)"T.C.Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü
 • Zümrüt Yılmaz, Dobag Projesi Kapsamındaki Yuntdağ Halıları’nın Günümüzdeki Durumu, İstanbul 1993, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 119 S.
 • http://www.manisakulishaber.com/gundem/orselli-halisi-yeniden-hayat-bulacak-h5159.html (14.03.2019)
 • Kaynak Kişiler: Ayşegül Çakan, Manisa Yunus Emre Belediyesi Hülya Gezer, Asmacık Köyü Muhtarı – Manisa Hüseyin Ali Uslu, Süngüllü Köyü Sakini-Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi-Orhan Özer, Koleksiyoner, Manisa-Turgutlu Ramazan Nurbaş, Süngüllü Köyü Muhtarı – Manisa

Year 2019, Issue 14, 78 - 95, 25.06.2019
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.124

Abstract

References

 • Bekir Deniz – Harun Ürer, “Selçuk (İzmir) Civarında Yaşayan Tekeli Yörüklerinde Halı ve Düz Dokumalar”, Erdem, Ekim 1999, cilt:10, sayı: 28, Halı Özel Sayısı – I, s.125.-134.
 • Bekir Deniz, “Yöre Özellikleriyle Yuntdağ Halıları”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, C. II, Ankara 1995, s.33.-46.
 • Bekir Deniz, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara 2000, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 284.
 • S.Günver Güneş – Mine Kocamaz, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Taşra’da Turizm Politikaları Arayışı: Bergama Kermesi”, Belgi, Sayı 2, Yaz 2011/1, s. 205.-212.
 • Harald Böhmer, “DOBAG Projesi Üzerine”, Türkiyemiz, No: 42, İstanbul 1984 (Çev.; Prof. Dr. Mustafa Aslıer)
 • Mine Taylan – Şerife Atlıhan, “Tekstil Tasarımında Doğal elyaf ve Doğal Boya Kullanımı”, İdil, 2018, cilt 7, sayı 43, s.324-325
 • Müge Yazıcı, Yuntdağ Yöresi Halıları, İzmir 1989, EÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bitirme Tezi.
 • Nigar Özhan, “Bergama’da Eski ve Yeni Halıcılık”, Türk Etnografya Dergisi, 12. Sayı, Ankara 1970, s.123.-127.
 • Rota: Örselli, http://www.hurriyet.com.tr/ege/rota-orselli-39205159, Haber Tarihi 08.12.2000, (14.03.2019)
 • Seda Çiçek, “Çanakkale İli Ayvacık Yöresi Halı ve Kilimleri”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim DalıYüksek Lisans Tezi, Edirne 2010, 25.
 • s.Turkish Handvoven Carpets Catalogue No:1. Hazl.: Güran Erbek. Ankara Ekim 1987. Ünal Ofset, 2.Baskı, Mayıs 1992. Sevinç Matb. (s.y)"T.C.Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü
 • Zümrüt Yılmaz, Dobag Projesi Kapsamındaki Yuntdağ Halıları’nın Günümüzdeki Durumu, İstanbul 1993, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 119 S.
 • http://www.manisakulishaber.com/gundem/orselli-halisi-yeniden-hayat-bulacak-h5159.html (14.03.2019)
 • Kaynak Kişiler: Ayşegül Çakan, Manisa Yunus Emre Belediyesi Hülya Gezer, Asmacık Köyü Muhtarı – Manisa Hüseyin Ali Uslu, Süngüllü Köyü Sakini-Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi-Orhan Özer, Koleksiyoner, Manisa-Turgutlu Ramazan Nurbaş, Süngüllü Köyü Muhtarı – Manisa

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Gonca KARAVAR This is me (Primary Author)
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
0000-0002-7985-0256
Türkiye


Bahadır ÖZTÜRK This is me (Primary Author)
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
0000-0001-8492-3459
Türkiye

Publication Date June 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 14

Cite

Bibtex @research article { aris581920, journal = {Arış Dergisi}, issn = {1301-255X}, eissn = {2687-4016}, address = {Ziyabey Caddesi, No:19 06520 Balgat-Ankara, TÜRKİYE}, publisher = {Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı}, year = {2019}, number = {14}, pages = {78 - 95}, doi = {10.34242/akmbaris.2019.124}, title = {20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI}, key = {cite}, author = {Karavar, Gonca and Öztürk, Bahadır} }
APA Karavar, G. & Öztürk, B. (2019). 20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI . Arış Dergisi , (14) , 78-95 . DOI: 10.34242/akmbaris.2019.124
MLA Karavar, G. , Öztürk, B. "20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI" . Arış Dergisi (2019 ): 78-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aris/issue/46302/581920>
Chicago Karavar, G. , Öztürk, B. "20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI". Arış Dergisi (2019 ): 78-95
RIS TY - JOUR T1 - 20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI AU - GoncaKaravar, BahadırÖztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34242/akmbaris.2019.124 DO - 10.34242/akmbaris.2019.124 T2 - Arış Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 95 VL - IS - 14 SN - 1301-255X-2687-4016 M3 - doi: 10.34242/akmbaris.2019.124 UR - https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.124 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Arış Dergisi 20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI %A Gonca Karavar , Bahadır Öztürk %T 20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI %D 2019 %J Arış Dergisi %P 1301-255X-2687-4016 %V %N 14 %R doi: 10.34242/akmbaris.2019.124 %U 10.34242/akmbaris.2019.124
ISNAD Karavar, Gonca , Öztürk, Bahadır . "20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI". Arış Dergisi / 14 (June 2019): 78-95 . https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.124
AMA Karavar G. , Öztürk B. 20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI. Arış. 2019; (14): 78-95.
Vancouver Karavar G. , Öztürk B. 20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI. Arış Dergisi. 2019; (14): 78-95.
IEEE G. Karavar and B. Öztürk , "20.YÜZYILA AİT BİR GRUP YUNTDAĞ HALISI", Arış Dergisi, no. 14, pp. 78-95, Jun. 2019, doi:10.34242/akmbaris.2019.124